Articole de
Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan C. TeșuEditoraliști / Invitați

Absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu și doctor în teologie cu teza intitulată „Antropologia creștină: Sinteză filocalică”, pr. prof. univ. dr. Ioan Cristinel Teșu și-a început activitatea didactică în anul 1993, ca asistent universitar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași. În prezent este profesor universitar în cadrul aceleiași facultăți, la disciplina Spiritualitate ortodoxă: Ascetică și Mistică și îndrumător de doctorat pentru acest obiect de studiu. Dintre numeroasele volume publicate de către părintele profesor, menționăm: „Teologia necazurilor și alte eseuri” (1998), „Din iadul patimilor spre raiul virtuților. Cuvinte de folos duhovnicesc din spiritualitatea filocalică” (2000), „Omul – taină teologică” (2002), „Lumea, rugăciunea și asceza în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae” (2003) sau „Familia creștină – între ideal și criză (2011)”.

Chemarea Părintelui Justin Pârvu la însănătoșire fizică și spirituală a Neamului românesc

Șaisprezece ani de detenție nu au reușit să îl abată de la crezul său duhovnicesc: credința puternică în Dumnezeu și speranța în renașterea poporului pentru care și-a jertfit tinerețea și viața. Mănăstirea „Sfinții Mihail și Gavriil” Petru Vodă a fost, prin el, un adevărat bastion de rezistență împotriva relativizărilor în materie de credință și morală