Articole de
Sergiu CiocârlanEditoraliști / Invitați

Sergiu Ciocârlan s-a născut în 1979 la Brăila. Este profesor de Limba și Literatura română. În 2011 obține titlul de doctor în filologie cu teza Sensul tradiției în proza lui Ioan Slavici, Facultatea de Litere, Universitatea București (Conducător științific: Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu). Are articole publicate în Cuvântul, Luceafărul, Lumea credinței, Ortodoxia, Tabor, Tribuna. De asemenea, a publicat articole de specialitate în volumele Studii de literatură română și comparată, București, Ed. Universității, 2009, și Cercetări și studii.

Este scriitor și filosof, creștin trăitor care vede lumea și creația literară universală prin prisma Ortodoxiei. Personajele sale sunt pline de aspirații nobile, tinere, răzbătătoare și hotărîte, decomplexate.
„Cum ne-o spune și Sergiu Ciocârlan, nu blamând și vituperând împotriva unor cărți ce ni se par străine de Ortodoxie vom putea afla calea, ci mai degrabă deosebind cu calm adevărul de minciună, lămurindu-ne pe noi înșine, astfel încât Dumnezeu să Se poată reflecta în chipul nostru limpezit și să Se arate astfel și altora.” (Costion Nicolescu)
https://www.agaton.ro/autor/1079/sergiu-ciocarlan
https://www.librariasophia.ro/autor-Ciocarlan-Sergiu-sa-5429.html

Un an fără Părintele Sorin Paul Grecu (27 iunie 1959 - 6 ianuarie 2022). Sergiu Ciocârlan: Biografia neconvențională și uimitoare a unui slujitor al Bisericii Ortodoxe Române

Un an fără Părintele Sorin Paul Grecu (27 iunie 1959 - 6 ianuarie 2022). Sergiu Ciocârlan: Biografia neconvențională și uimitoare a unui slujitor al Bisericii Ortodoxe Române

Biografia neconvențională și uimitoare a unui slujitor al Bisericii Ortodoxe Române, care a moștenit de la iluștrii săi înaintași pildele dârzeniei și ale demnității, dar și ale nobleții, ale iubirii necondiționate și ale milosteniei, punând în lucrare harismele încredințate lui de Domnul.

Ce făceam noi acum 10 ani, când Părintele Justin ne tot avertiza asupra răului mare ce va să vină asupra noastră? Morarul Stelian și soluția creștinilor

Ce făceam noi acum 10 ani, când Părintele Justin ne tot avertiza asupra răului mare ce va să vină asupra noastră? Morarul Stelian și soluția creștinilor

Tăvălugul se apropie. Semnele lui izbucnesc de peste tot. Acum ne este clar că marota pandemiei a servit la transformarea României într-un lagăr. Dincolo de granițele țării, de asemenea, se întrevăd numai lagăre. Unde să te duci? Cum să scapi din această vâltoare care începe să cuprindă întreaga omenire?