ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


 „Suntem guvernați de un grup de conspiratori criminali globaliști care ne spun în față că planul lor este să ne elimine, în timp ce noi ne pierdem vremea discutând de ce trebuie să purtăm măști în autobuze și nu în restaurante.”

Citiți mai jos transcrierea senzaționalului interviu acordat de monseniorul Carlo Maria Viganò realizatorului Armando Manocchia de la Byoblu TV. Cele două părți ale emisiunii pot fi urmărite AICI și AICI.

Pentru comoditatea lecturii, puteți înlocui „Italia” cu „România” și „catolic” cu „creștin”

 

*

Excelența Voastră, (aici, în Italia), ne aflăm într-un colaps economic și financiar, în condițiile în care datoria publică a ajuns astăzi la peste 2,7 miliarde de dolari. În opinia mea, problema este falimentul moral și etic, nu doar al clasei conducătoare, ci și al unei importante părți din populație. Ce putem face pentru a reconstrui un sistem social care să includă și simțul eticii și al moralei?

Falimentul este rezultatul inevitabil al mai multor factori. Primul este transferul suveranității monetare a țărilor către organisme supranaționale, cum este de pildă Uniunea Europeană.

Banca Centrală Europeană este o bancă privată, care împrumută bani cu dobândă statelor membre, forțându-le la o îndatorare perpetuă.

Amintesc, în trecere, că Banca Centrală Europeană este deținută oficial de băncile centrale ale țărilor membre. De aceea, cum băncile centrale sunt controlate de companii private, BCE însăși este o companie privată și acționează ca atare.

Al doilea factor este „seniorajul”, adică veniturile pe care Banca Centrală le obține din tipărirea de monedă în beneficiul statului, stat care se împrumută de la aceasta nu pentru costul material al tipăririi bancnotelor, ci pentru valoarea lor nominală. Este un jaf în detrimentul comunității, deoarece banii aparțin cetățenilor și nu unei entități private alcătuită din bănci private.

Al treilea factor rezidă în politica economică și financiară a Uniunii Europene, care impune împrumuturi cu dobândă din fondurile pe care țările membre le-au plătit anterior.

Italia, care este un contributor net, ajunge să plătească anticipat miliarde pentru care nu doar că nu primește dobândă, dar care se întorc înapoi cu camătă, ca și cum nu ar fi banii săi.

Al patrulea factor este cauzat de politicile fiscale catastrofale ale administrațiilor (italiene) recente, la ordinul peremptoriu al Troicii, adică Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană, care sunt creditorii oficiali ai țărilor membre.

Substanțiala scutire de taxe a marilor grupuri financiare și de afaceri și hărțuirea micilor antreprenori reprezintă cauza sărăcirii tot mai mari a țării și a eșecului multor activități, având drept consecință creșterea șomajului și ieftinirea forței de muncă.

Nu trebuie uitat nici că UE este cea care impune de fiecare dată așa-zisele reforme, bazate pe afirmații false – cum ar fi încălzirea globală sau suprapopularea – prin șantajarea cu împrumuturile pe care o exercită asupra țărilor membre: egalitatea de gen și alte orori au fost introduse în legislațiile naționale fără nici o consultare a cetățenilor, știind foarte bine că aceștia s-ar împotrivi.

În fine, perversa Agenda 2030 a ONU – adică Marea Resetare a Forumului Economic Mondial – are drept scop declarat transferul avuțiilor naționale și individuale către mari fonduri de investiții conduse de mafia globalistă.

Acestă operațiune subversivă trebuie denunțată și judecată în instanțe, deoarece constituie o adevărată lovitură de stat tăcută dată împotriva comunității.

Aș dori totuși să subliniez că aspectul economic este doar unul din mijloacele care își propun atingerea unor scopuri mult mai îngrijorătoare, cum ar fi controlul total asupra populației lumii și înrobirea acesteia:

- dacă cetățenii sunt privați de proprietatea asupra casei; dacă sunt împiedicați să aibă libertatea de întreprindere;

- dacă șomajul endemic este provocat și sporit de imigrația necontrolată, de urgențele sanitare și de reducerea costurilor de muncă;

- dacă italienii sunt hărțuiți cu taxe exorbitante;

- dacă familia tradițională este sancționată, făcând practic imposibil ca doi tineri să se căsătorească și să aibă copii;

- dacă educația este distrusă din școala elementară și este creat un vid cultural prin frustrarea talentelor individuale;

- dacă istoria patriei noastre este cenzurată și glorioasa moștenire a Italiei este negată în numele inclusivității și al renunțării la identitatea noastră națională, la ce ne putem aștepta atunci decât la o societate fără viitor, fără speranțe, și fără dorința de a mai lupta și a se implica?

Pentru a reconstrui structura socială, este esențial în primul rând să conștientizăm cu toții lovitura de stat care este în derulare, realizată cu complicitatea celor care conduc și a întregii clase politice.

Primul pas pe care trebuie obligatoriu să îl facem este să înțelegem că am fost jefuiți de drepturile noastre inalienabile de către o organizație internațională criminală.

Odată realizat acest lucru, în special de partea sănătoasă a instituțiilor și a justiției, va fi posibilă judecarea trădătorilor care au favorizat această lovitură de stat tăcută, alungându-i pentru totdeauna de pe scena politică.

Evident, Italia va trebui să își recapete suveranitatea, în primul rând prin părăsirea Uniunii Europene.

 În această operă de reconstrucție, în care Alianța Anti-Globalistă pe care ați creat-o va juca un rod decisiv, care vor fi primele inițiative ce vor fi lansate?

Va fi necesară implementarea unui proiect amplu, pe termen lung, care să aibă drept scop formarea intelectuală, științifică, culturală, politică și chiar religioasă a viitoarei clase conducătoare, dotând-o cu capacitate de judecată critică și cu referințe morale ferme.

Vor trebui înființate școli și fundații din care să iasă o clasă conducătoare de oameni drepți, conducători cinstiți și antreprenori care știu să împace nevoia legitimă de profit cu drepturile lucrătorilor și cu nevoile consumatorilor.

Cei care vor deține poziții publice, ca orice alți cetățeni cinstiți, trebuie să fie conștienți că au o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce fac și că trebuie să pună binele comun înaintea interesului personal dacă doresc să devină sfinți, așa cum i-a hărăzit Dumnezeu și să merite moștenirea cerească.

Trebuie să educăm copiii și tinerii în spiritul cinstei, în spiritul datoriei și al disciplinei, în lucrarea virtuților cardinale, ca o consecință firească a virturților teologice.

În responsabilitatea înțelegerii că binele și răul există, și că libertatea noastră constă în a ne mișca în sfera Binelui, pentru că așa ne-a lăsat Dumnezeu: „Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc.” (Ioan 15, 14)

Și asta se aplică și afacerilor publice, unde moralitatea a fost înlocuită de corupție, de goana după folosul personal, de abuzul legilor, de trădarea cetățenilor și înrobirea lașă față de puteri ostile.

Să luăm exemplu de la alegoria bunei guvernări, pictată de Antonio Lorenzetti în sălile Palazzo Comunale din Siena: vom găsi aici simplitatea principiilor care au inspirat și călăuzit autoritățile publice ale municipalităților italiene (Comuni) în secolul al XV-lea.

În Italia, cultura apolitică a ultimilor 50 de ani a produs o clasă conducătoare coruptă și acum, poate tocmai din această cauză, avem un regim totalitar. Iubita și minunata noastră țară suferă cele mai nocive efecte din istoria ei. Pare că nu mai face parte din Europa sau Occident. Cetățenii, indivizii, nu mai contează sub nici un aspect. Politicienii, în primul rând, apoi guvernele și acum țările întregi se supun diktatelor Agendei Globaliste a Noi Ordini Mondiale. Pe lângă corupția pomenită mai sus, există vreo legătură între faptul că Italia a fost din punct de vedere istoric leagănul creștinismului și centrul Bisericii Catolice?

Dar este evident acest lucru! Furia globalistă lovește în special, în mod barbar și brutal, mai ales țările catolice, împotriva cărora s-a înverșunat de secole pentru a le șterge Credința, identitatea, cultura și tradițiile.

Tocmai țările catolice – Italia, Spania, Portugalia, Irlanda – au suferit cel mai mult de pe urma atacului elitei masonice, care, pe de altă parte, favorizează țările protestante, unde francmasoneria a condus necontestată de nimeni timp de secole.

Prin Revoluția Franceză, monarhia capețiană a fost distrusă; prin Primul Război Mondial, Imperiul Austro-Ungar, de asemenea catolic, a fost distrus; la fel și Imperiul Rus ortodox; prin Al Doilea Război Mondial a fost distrusă monarhia de Savoia, care a contribuit la început la așa-numitul Risorgimento, pentru a deveni apoi victima lui.

Schimbarea de regim nu este o invenție recentă. Dimpotrivă!

Există țări care nu tolerează ca națiunile catolice să fie prospere și competitive, independente și pașnice, pentru că asta ar dovedi că este posibil să fii un bun creștin, să ai legi bune și drepte, taxe corecte, politici în sprijinul familiei, prosperitate și pace.

Nu trebuie să existe termeni de comparație.

De aceea, nu doresc doar sărăcirea populației, ci și coruperea ei, urâciunea viciilor, egoismul cinic al profitului, înrobirea celor mai josnice patimi.

Un popor sănătos cu sufletul și cu trupul, liber, independent și mândru de identitatea sa este neînfricat, pentru că nu renunță cu ușurință la ceea ce este și nu îngăduie să fie înrobit fără a reacționa.

Un popor care îl cinstește pe Hristos ca Împărat al său știe că conducătorii trebuie să fie vicari ai Acestuia, și nu niște despoți obedienți față de cei care i-au îmbogățit sau le-au dat puterea.

Să nu uităm că Revoluția Franceză a smuls coroana regală de la Iisus Hristos, opunând pretinsele „drepturi ale omului și cetățeanului” drepturilor suverane ale lui Dumnezeu.

Aceste „drepturi”, eliberate de respectul pentru legea morală naturală, includ avortul, eutanasia (inclusiv a săracilor, așa cum se întâmplă acum în Canada), căsătoriile între persoane de același sex, căsătoria cu animale, și chiar căsătoria cu obiecte neînsuflețite (există proiecte de legi pentru aprobarea tuturor acestor lucruri făcute de Mișcarea 5 Stele), teoria genului, ideologia LGBTQ, și în general tot răul pe care o societate fără principii și credință îl poate dori.

Laicitatea statului nu este o cucerire a civilizației, ci mai degrabă o alegere deliberată de barbarizare a corpului social, prin care se impune presupusa neutralitate a guvernului în ce privește religia, dar care reprezintă de fapt o opțiune religioasă pentru ateismul militant și anti-catolic.

Și atunci când manipularea maselor eșuează în a le forța să facă anumite „reforme”, intervine șantajul cu fondurile UE, date doar țărilor care se supun acestor diktate.

Practic, se distruge mai întâi economia, se elimină suveranitatea monetară și autonomia deciziei în domeniile fiscal și economic, și apoi se condiționează ajutorul de acceptarea unui model de societate egoist și corupt, în care nici o persoană cinstită nu își dorește să trăiască.

„Europa ne cere să facem asta!” – adică un grup de tehnocrați, nealeși de nimeni și care se conduce după principii total ireconciliabile cu legea naturală și cu credința catolică.

Însă dacă Statul Paralel a început să elimine religia catolică din viața publică a țărilor și din viața privată a cetățenilor, trebuie să recunoaștem că Biserica Paralelă are și ea o contribuție la această secularizare, încă de la Conciliul Vatican II, ajungând până la susținerea secularismului, deși acesta a fost condamnat de Fericitul Pius IX, reducând doctrina domniei sociale a lui Hristos la o dimensiune simbolică și eshatologică.

După șase ani de negocieri cu mentalitatea lumească, Iisus Hristos nu mai este Împărat nici măcat în Biserica Catolică, de vreme ce Bergoglio a renunțat la titlul de Vicar al Său și preferă să își ocupe timpul jucându-se cu Pachamama în Basilica Sfântul Petru.

Psiho-pandemia creată cu abilitate a produs psihoză, panică, teroare și suferință fizică, lăsând urme de neșters și tulburări sociale grave la un nivel nemaiîntâlnit în istorie. Au transformat omul într-un zombie. Ce mesaj poate fi transmis față de această conformare și formatare impusă populației?

Ați folosit pe bună dreptate termenul „formatare”, care într-un fel amintește de Marea Resetare inaugurată de psiho-pandemie și care continuă și azi prin starea de urgență provocată de război și de criza energetică.

Trebuie să ne întrebăm ce a împins țări întregi să se lepede de Credința lor, să își șteargă fără remușcări identitatea, să-și uite tradițiile, lăsându-se modelate după tiparele ghiveciului anglo-saxon.

Acest aspect se aplică în primul rând iubitei noastre Italii, desfigurată decenii întregi de subordonarea, pe de o parte față de Stânga franceză sau comunismul sovietic, pe de altă parte față de liberalismul american „Neo-Con”.

Astăzi, vedem cum comunismul chinez și liberalismul globalist s-au unit în cadrul Forumului de la Davos, amenințând țara noastră și lumea întreagă.

Desigur, cel de-Al Doilea Război Mondial a creat condițiile pentru colonizare, după un model consacrat, pe care îl vedem astăzi adoptat și de NATO: distrugeți, bombardați și puneți la pământ dictaturile reale sau presupuse, pentru a le înlocui cu regimuri-marionetă în serviciul intereselor străine.

Redescoperirea mândriei de afirmare a identității și suveranității este un pas esențial pentru izbăvirea Italiei și reconstruirea a tot ce a fost distrus.

De aceea, consider că modelul multipolar este o perspectivă interesantă de combatere a Leviatanului globalist, care ne amenință azi toate aspectele vieții.

Înfrângerea Statului Paralel de către forțele sănătoase din cadrul SUA va fi premisa pentru o coexistență pașnică a țărilor, fără a mai exista o națiune care să se considere superioară și îndreptățită să le subjuge pe celelalte.

Acesta este motivul pentru care președintele Donald Trump a fost înlăturar prin fraudă electorală de la Președinția Statelor Unite, înlocuit – încă o schimbare de regim – cu un caracter atât de corupt încât nu poate guverna fără a fi manevrat. 

Se poate afirma că Occidentul se află în criză pentru că Îl respinge pe Dumnezeu și legea naturală, și, mai presus de toate, subestimează valoarea vieții, și a făcut o teribilă eroare din punct de vedere moral, economic și social, care a dus la un derapaj etic și la un declin moral?

Nu cred că putem vorbi de o „eroare”; este vorba mai degrabă de o escrocherie, o trădare făcută de cei care, aflați în poziții de putere, au decis în mod vinovat să transforme Italia într-o colonie, parțial a Germaniei (din punct de vedere economic), parțial a Franței (din punct de vedere cultural), parțial a Statelor Unite (din punct de vedere al politicii externe) și parțial a întregii Uniuni Europene (din punct de vedere al politicii fiscale și al așa-ziselor reforme).

Suntem întotdeauna slugile cuiva, în ciuda faptului că țara noastră a a demonstrat de multe ori în istorie – în vremuri mult mai dificile și mai tulburi – că poate concura foarte bine cu marile puteri.

Problema mare este că guvernele pe care le-am avut – după monarhia de Savoia – au fost manipulate toate de francmasonerie, în deciziile în privința reformelor, în declararea războaielor, în trasarea frontierelor și în semnarea tratatelor mereu și numai la ordinele Lojii.

Parlamentari masoni notorii, miniștri masoni, profesori universitari masoni, primari masoni, ofițeri superiori masoni, ziariști masoni și episcopi masoni au acționat conform jurământului de fidelitate făcut Marii Loji și au trădat interesele națiunii italiene.

Astăzi, francmasoneria se folosește de „brațul său secular”, Forumul de la Davos, care stabilește agenda ONU, a Organizației Mondiale a Sănătății, a Uniunii Europene, a diferitelor fundații „filantropice”, a partidelor politice și a bisericii bergogliene.

Dar faptul că această lovitură de stat este atât de vastă și de ramificată nu înseamnă că este mai puțin reală.

Într-adevăr, situația actuală este foarte gravă, tocmai pentru că implică sute de țări, guvernate de fapt de un singur grup de conspiratori criminali.

Pe de altă parte, nu este nevoie să vorbim despre „teorii ale conspirației”: este suficient să ascultăm ce a spus principalul arhitect al Marii Resetări, Klaus Schwab, pe 23 mai, la Forumul de la Davos:

„Viitorul nu se construiește de la sine: noi (membrii Forumului Economic Mondial) suntem cei care vom construi viitorul. Avem mijloacele de a impune lumea pe care ne-o dorim. Și putem face acest lucru, acționând ca «părți interesate» în comunități și colaborând unii cu alții.” (AICI și AICI).

Criza ucraineană face și ea parte din acest plan. „Cu un discurs public potrivit, vom folosi războiul pentru a vă face «verzi».”

Consilierul lui Schwab, Yuval Noah Harari, care însumează toate „talentele”, ca intelectual progresist israelian, homosexual, vegan, activist pentru drepturile omului, anti-Putin și anti-rus, dar și ca dușman înverșunat al lui Donald Trump, a mers până acolo încât a afirmat cu nerușinare:

„Peste zece ani, toată lumea va avea un implant pe creier și viață eternă în lumea digitală... Google și Microsoft vor decide ce carte trebuie să citești, cu cine să te căsătorești, unde să lucrezi și cu cine să votezi...” (AICI).

Harari este autorul mai multor eseuri, printre care Sapiens. De la animale la Dumnezeu. Scurtă istorie a omenirii(2011) și Homo Deus. Scurtă istorie a viitorului (2015).

El reprezintă delirul fără limite al transumanismului care crede că poate învinge moartea și se poate transforma în Dumnezeu.

Frauda săvârșită împotriva poporului italian a fost aceea de a-l face să creadă, începând cu secolul XIX, că este voința sa să se elibereze de jugul tiraniei diferitelor state italiene, de dinainte de unificare, sub egida piemontezilor, supuși masoneriei.

Că este voința sa să se răzvrătească împotriva autorității Suveranilor legitimi, în numele „libertății”, fără să înțeleagă că vor ajunge să se spună unor indivizi mult mai răi și mai corupți.

Că este voința lor să scape de monarhia de Savoia în perioada imediat posbelică, pentru a întemeia în loc Republica Italiană.

Că este voința lor să se alăture Uniunii Europene, cu mirajul unui El Dorado (promisiunea bogăției și a prosperității).

Pentru a descoperi mai apoi ce înșelăciuni au reprezentat toate acestea.

Și cine s-a aflat în spatele acestor revendicări de libertate, democrație și progres? De fiecare dată, doar francmasoneria, cu slujitorii ei inflitrați peste tot.

Poate că a venit momentul ca italienii să înceapă să-și decidă singuri propriul viitor, fără ca acesta să fie dictat de trădători în toată regula.

Și poate a venit momentul ca trădătorii să fie judecați drept ceea ce sunt – conspiratori criminali – și scoși pentru totdeauna din viața politică și luându-li-se orice posibilitate de a se mai amesteca vreodată în viața țării.

Poate a venit momentul ca magistrații și poliția să ia în considerare ca foarte curând toți cei care au susținut acest regim dictatorial să fie considerați complici și condamnați ca atare.

O tresărire de onoare și de demnitate din partea lor chiar și acum ar fi credibilă.

De ce Occidentul, cu o istorie și o cultură atât de bogate, nu ia seama la efectele pe care le are atitudinea sa de a contrazice și nega legea naturală? Cum este posibil pentru un om rațional să o nege?

Omul este o ființă rațională, într-adevăr. Dar este și subiectul patimilor, al concupiscenței, al ispitelor lumii.

Doar printr-o viață sub harul divin, omul este ajutat de Dumnezeu să rămână în prietenie cu Acesta și să poată acționa întru Bine.

Dar ce ne-a învățat mult-lăudatul Romantism, dacă nu faptul că rațiunea trebuie să cedeze în fața simțirii și că voința nu poate guverna patimile, că „inimii nu i se poate porunci”, când în realitate contrariul este cel adevărat?

Vedem și aici cum, prin operațiuni de manipulare relativ banale ale maselor – începând cu Giuseppe Verdi, cu toate operele și romanele – a fost șters din rândurile poporului și ale burgheziei simțul datoriei morale, fiind înlocuit cu aservirea față de iraționalitate, de trăirea clipei și de patimi, cu toate necazurile care au decurs din asta.

La originea acestei negări a legii naturale stă relativismul, concepția că toate ideile sunt acceptabile și legitime, negarea principiului transcendent înscris în om de către Creator.

Istoria, cultura și arta au devenit apoi fenomene analizate în cheie sociologică sau psihologică și nu mai sunt elementele constitutive ale civilizației.

Aveți grijă, însă: cei care Îl neagă pe Dumnezeu ca Creator și Mântuitor o fac nu pentru a le permite celor care nu sunt creștini să își practice religia, ci mai degrabă pentru a-i împiedica pe creștini să modeleze societatea după principiile doctrinei sociale și ale binelui comun.

În spatele tuturor acestor lucruri sunt oameni care îl urăsc pe Dumnezeu.

Întrebarea pe care mi-o puneți, doctore Manocchia, ar trebui să  fie așadar: „De ce slugile Satanei ar înceta să deteste tot ceea ce, fie și pe departe, seamănă cu Hristos, din moment ce au făcut acest lucru întotdeauna?”

A crede că putem avea un dialog cu un dușman care dorește distrugerea noastră este un act fie iresponsabil, fie criminal.

Acești dușmani trebuie distruși fără nici un fel de scrupule, din moment ce sunt supușii Răului.

Greșeala Occidentului este să creadă în minciunile Revoluției – care a fost de asemenea o Mare Resetare – și s-a lăsat târât într-un vârtej de rebeliune și apostazie, de violență și moarte.

Dar nu asta s-a întâmplat și cu Adam și Eva, când s-au lăsat ispitiți de Șarpe?

Și atunci, promisiunea Satanei a fost falsă și mincinoasă, dar Adam și Eva au cedat totuși cuvintelor ispititorului –Veți fi ca dumnezeii! – și au descoperit că au fost înșelați.

Ce credeam noi, occidentalii, că vom realiza tăind capetele regilor, nobililor și preoților?

Ce credeam noi că se poate îmbunătăți cu personaje ca Fouchet, Danton, Robespierre și tot amestecul de asasini corupți care trebuia să îi înlocuiască pe cei ghilotinați?

A crezut vreunul dintre noi că a permite divorțul reprezintă un progres?

Sau că acordarea dreptului mamei de a-și ucide copilul pe care îl poartă în pântece este o cucerire a libertății?

Ori că otrăvirea bătrânilor în somn, a bolnavilor, sau a săracilor este un semn de civilizație?

Există cineva sincer convins că ostentația celor mai abominabile vicii este un drept fundamental, sau că o persoană își poate schimba sexul, modificând grotesc ceea ce Natura a decis ceva?

Cei care acceptă aceste orori o fac doar pentru că aceste orori sunt impuse de „civilizație” și „progres”, iar cei care le acceptă vor să urmeze turma pentru a nu ieși în evidență.

Problema este că omul contemporan este Fiul Revoluției, îndoctrinat inconștient în Corectitudinea Politică de relativism, de ideea că nu există adevăr obiectiv și că toate ideile sunt la fel de acceptabile.

Această boală a gândirii este prima cauză a succesului adversarilor, deoarece mulți oameni acceptă principiile fără înțeleagă că tocmai acele idei au făcut posibilă transformarea țării noastre (într-un mod distructiv).

Înrobirea Uniunii Europene – și a ideologiei sale infernale – a fost doar unul dintre ultimii pași prin care Italiei i s-a aplicat lovitura de grație.

De aceea, când aud laude pentru Revoluție, drepturile omului, Iluminism, Risorgimento și Expediția celor O Mie (un legendar moment în istoria reunificării Italiei din 1860) mă înfior: globalismul este o metastază a tuturor erorilor moderne, pe care doar Biserica – încă de la începuturile ei – a știut să le condamne în mod prevăzător.

Și, de fapt, dacă globalismul a cunoscut o accelerare, aceasta este tocmai din cauza faptului că, de la Vatican II încoace, ierarhia bisericească a fost transformată din inamicul jurat al conspirației masonice în aliatul ei zelos.

Occidentul trece printr-un declin demografic constant și de neoprit, cu toate consecințele pe care acest lucru le implică. Actuala „Vulgata” susține că este un fenomen îngrijorător pentru umanitate, deoarece va provoca o sărăcie și mai mare. Ar putea fi declinul demografic principala cauză a declinului economic? Acest fenomen nu pare să preocupe guvernele țărilor occidentale. De ce credeți că se întâmplă asta?

Știm, prin recunoașterea explicită a globaliștilor, că scopul lor principal este reducerea drastică a populației lumii.

Ministrul italian pentru Tranziție Ecologică, Roberto Cingolani – care, întâmplător, provine de la compania Leonardo (aerospațiale, apărare și securitate) – susține că planeta este „proiectată” pentru cel mult trei miliarde de oameni.

Ar trebui să aibă amabilitatea și să ne explice cum își propune să elimine surplusul și, mai ales, cine l-a autorizat vreodată – împreună cu guvernul său, Uniunea Europeană, ONU, OMS și întreaga mafie globalistă – să decidă motu proprio și să procedeze în această direcție cu avorturile, eutanasia, serurile experimentale, foametea și homosexualitatea în masă?

Cine i-a angajat pe ei în rolul de„Călăreți ai Apocalipsei”?

Cine a aprobat proiectul lor prin vot popular, presupunând că un asemenea proiect ar putea fi propus vreodată spre aprobare cetățenilor unei țări?

De aceea, nu mă surprinde că liderii occidentali nu sunt îngrijorați de prăbușirea ratei natalității, ale cărei cifre, în cazul țării noastre, sunt compensate de prezența multor cetățeni din afara UE, care sunt mult mai prolifici decât italienii.

Scăderea populației este rezultatul premiselor, care au fost enunțate tocmai în acest scop, la fel cum lockdown-urile au fost folosite pentru a distruge economia, deja grav afectată de competiția corporațiilor multinaționale și a taxării incorecte.

Pe scurt: suntem guvernați de un grup de conspiratori criminali globaliști care ne spun în față că planul lor este să ne elimine, în timp ce noi ne pierdem vremea discutând de ce trebuie să purtăm măști în autobuze și nu în restaurante.

Riscă oare cei care nu acceptă teoriile nihiliste și neomalthusiene – pentru că rămân credincioși principiilor creștinismului – să fie îndepărtați din pozițiile de putere?

Este evident: cei care nu susțin discursul oficial despre psiho-pandemie, teoria genului, ideologia LGBTQ, liberalismul colectivist al Forumului de la Davos, Noua Ordine Mondială și marea religie universală sunt ostracizați, delegitimați și considerați nebuni sau infractori.

Orice voce disidentă deranjează atunci când puterea se bazează pe violență fizică și pe manipularea maselor.

Acest lucru i se întâmplă doctorului care nu acceptă protocoalele lui Speranza (ministrul italian al Sănătății), profesorului care refuză să îi discrimineze pe cei nevaccinați, ziaristului care relatează adevărul despre neo-naziștii ucraineni, preotului de parohie care refuză să sprijine vaccinarea și cardinalului care denunță înrobirea Vaticanului față de dictatura chineză. 

Vorbind despre viață și despre legea naturală înseamnă să vorbim și despre coloana vertebrală a societății: familia. În afară de scăderea natalității, care sunt consecințele crizei economice asupra familiei?

Familia se află cu certitudine în centrul atacului globaliștilor. Familia înseamnă tradiție, identitate, credință, ajutor și sprijin reciproc și transmiterea de principii și valori.

Familia înseamnă mamă și tată, fiecare cu un rol specific și de neînlocuit, și nu interșanjabil, atât în relația reciprocă dintre soți și în educația copiilor, dar și față de comunitate.

Familia înseamnă credință trăită, credință transmisă prin gesturi mici, bune obiceiuri, formarea conștiinței și a simțului moral.

Se înțelege că atacurile împotriva familiei duc automat la dizolvarea corpului social, care, prin natura sa, este incapabil să înlocuiască rolul familiei.

Și astfel rezultă: divorțul, avortul, căsătoria între persoane de același sex, adopția de copii de către persoane singure sau cupluri nelegitime, privarea de autoritatea părintească din motive ideologice, eliminarea bunicilor și a rudelor din viața casnică, condițiile de muncă pentru mame care nu le permit să își îndeplinească responsabilitățile familiale, sancționarea femeilor căsătorite sau cu copii atunci când își caută un loc de muncă, îndoctrinarea copiilor începând cu clasele elementare.

Și în acest domeniu este nevoie de acțiuni curajoase și hotărâte pentru apărarea familiei naturale și pentru apărarea drepturilor părinților la educația copiilor lor.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews