ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Astăzi, 14 noiembrie, în ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Filip și a Sfântului Grigorie Palama, credincioșii ortodocși lasă sec pentru Postul Nașterii Domnului.

Postul Crăciunului este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. Din rânduielile bisericești aflăm că se lasă sec în seara zilei de 14 noiembrie, însă, dacă această dată cade miercurea, se lasă sec cu o zi mai înainte. Postul Nașterii Domnului a fost statornicit prin decizia Sinodului din 1166.

În mod obișnuit, cuvântul sec, din sintagme precum „lăsatul secului” sau "mâncare de sec”, este înțeles ca fiind sinonim cu uscat, fără grăsime, de post. "Lăsatul secului” ar însemna deci începutul vremii de sec, lăsatul postului.

Deși suntem obișnuiți a înțelege că ”lăsatul secului” înseamnă un fel de ”rămas bun” pentru o perioadă de 40 de zile de la mâncarea de dulce, în esență, lucrurile stau un pic altfel, scrie Glasul Cetății. Chiar dacă noi, de regulă, înțelegem cuvântul ”sec” din sintagma ”lăsata secului” ca însemnând uscat, fără grăsime, de post, în realitate termenul ”sec” al postului ortodox are un sens mai profund, depășind simpla reținere de la alimente. El vine de la latinescul ”seclum” sau ”saeculum”, care înseamnă ”lume”. Astfel că adevărata ”lăsată a secului” înseamnă ridicarea creștinului de la grijile și poftele lumești spre Dumnezeu și lumea duhovnicească.

Așadar. secul pe care îl lasă postul ortodox este seclum (saeculum), adică lumea, în sensul de mondenitate și obiceiuri lumești. E vorba aici nu de comunitate, de umanitate, ci de lumea care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, de lumea în toată strălucirea ei de tinichea, despre care Hristos ne-a avertizat: "Eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele”. În ce constă această lume, o va spune si ucenicul cel iubit, Apostolul Ioan, în felul său unic prin simplitate si concizie: "Tot ce este de la lume, aceasta este: pofta trupului si pofta ochilor si trufia vietii” (1 Ioan 2, 16), amintesc site-urile ortodoxe. El nu se referă aici numai la păcate, ci la toate lucrurile zadarnice care ne ocupă viata si ne consumă timpul. Nu omul este condamnat în cuvintele sfântului, ci nimicurile în care se risipește; ele alcătuiesc acum, mai presus de orice, lumea. Este tot atâta efemeritate în viata lumii, cât si într-un banal ziar de știri: astăzi îl parcurgi cu voluptate, pentru ca mâine sã nu mai facã doi bani. Poate cã acesta este și cel mai mare păcat al lumii: pierderea de timp, risipirea ei atât de pătimasă în deșertăciuni. Unul dintre cele mai tulburătoare versuri din Psalmi este si acesta: "Dumnezei sunteți, și toți fii ai Celui Preaînalt, dar voi ca niște oameni muriți...”

Începutul postului pentru mireni ar trebuie să fie ceea ce este pustia pentru monahi.  

De aceea, lăsatul secului este mai întâi de toate un îndemn la reculegere, la reînnoirea vieții prin lăsarea păcatelor și a preocupărilor deșarte si prin întoarcerea spre Dumnezeu. Asa se spune în frumoasele cântări bisericești de post: "Ziua postului părăsire de păcate să-ți fie, suflete, și către Dumnezeu plecare și apropiere”. Postul este prin excelentă timp de rugăciune, de căință și mărturisire a păcatelor, de înfrânare, de răbdare și mai ales de iertare. Înfrânarea de la mâncarea "de frupt” este numai un aspect al postirii ortodoxe, cel văzut. Dar în Sinaxarul Sâmbetei Albe, vorbindu-se despre "marea luptă a postului”, se arată treptele sale, ca într-o scară: "Mai întâi dragostea și depărtarea minții de la lucrările și faptele necuviincioase; apoi însuși postul, dar să nu postim numai de mâncări, ci să postim și cu limba și cu ochii și, ca să spunem pe scurt, să ne oprim și să ne îndepãrtăm de la orice faptă rea”.

Părintii nu au încetat să atragă atenția, chiar în cele mai aspre cuvinte, că, înțeles doar ca efort alimentar, postul nu are nici o trecere religioasă: "De mâncare postind, suflete al meu, dar de pofte necurățindu-te, în deșert te lauzi cu nemâncarea... Ca un mincinos vei fi urât de Dumnezeu și demonilor celor răi te vei asemăna, căci nici ei nu mănâncă pururea...”; sau: "Eu, cel ce rămân neîndreptat în toate, în zadar mă bucur de oprirea mâncării, că n-a zis Domnul să fie postul de acest fel”.  Nici atunci când este revendicat de la etimologia lui siccus, referirea nu se face la calitatea mâncării (uscată, seacă), ci la sensul figurat al cuvântului, acela de cumpătare, sobrietate. În fond, nu mâncarea este condamnată prin post, ci neînfrânarea, necumpătarea, proasta ei folosință. Aceleași cântări de post vorbesc de "întunericul sațiului”. Masa de post trebuie să fie în primul rând cumpătatã, altfel "întunericul sațiului” poate la fel de bine să vină și din mâncarea de fasole...

Postul ortodox nu este așadar un exercițiu alimentar, o dietă "purificatoare”, asa cum se concepe în multe confesiuni ezoterice (după cum nu există în creștinism alimente necurate sau interzise). El reprezintă însă un act spiritual superior, acela de a corecta viețuirea imediată și instinctuală și de a orienta lumea după sensul ei înalt și singurul adevărat: acela de creație a lui Dumnezeu. 

Dezlegări la pește în Postul Crăciunului

Postul Crăciunului este un post mai ușor, față de cel al Paștelui, având multe dezlegări la pește, ulei și vin. Așadar, anul acesta vom avea dezlegare la pește după cum urmează:

În toate zilele de sâmbătă și duminică, cuprinse în perioada 21 noiembrie-17 decembrie, inclusiv. 

23 noiembrie – Sfântul Antonie de la Iezerul Vâlcii

25 noiembrie - Sfânta Mare Mucenică Ecaterina

30 Noiembrie – Sfântul Andrei

6 Decembrie - Sfântul Nicolae

7 decembrie – Sfânta Filofteia

9 Decembrie - Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana

13 Decembrie - Sfântul Ierarh Dosoftei

Ultima zi a Postului Nașterii Domnului, 24 decembrie, numită Ajunul Crăciunului, este zi de post mai aspru decât celelalte zile. Asta pentru că se ajunează până la Ceasul IX, când se obișnuiește să se mănânce grâu fiert amestecat cu fructe și miere, în amintirea postului lui Daniel și al celor trei tineri în Babilon. Tot în această zi, credincioșii îl așteaptă pe preot ca să le vestească Nașterea Mântuitorului, cinstind în acest fel marele praznic ce va urma.

Rugăciune care se citește în fiecare Post

Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și biruință asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună­plăcere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase, Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Să ne ajute Dumnezeu ca la finalul postului să ne regăsim mai buni și determinați pe calea binelui și mai sănătoși, trupește și sufletește!