Sfanta Cuvioasa Teodora din Tesalonic este praznuita pe 5 aprilie. Sfanta Teodora a fost născută în insula Eghina, din părinți creștini dreptcredincioși, Antonie și Hrisanta, a căror dreaptă credință și faptă bună a fost arătată în acea vreme, când Biserica lui Hristos se tulbura de eresul iconoclasmului, în împărăția lui Mihail Valvos, de care eres nu numai nu s-a vătămat acea bună doime; ci, ca o lumină în întuneric prin dreapta credință a luminat. 
 
Canon de rugăciune către mucenicii Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor și Serapion

"Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Adâncul Mării Roșii cu picioare neudate trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie o a biruit.” 
 
Sfinții Mucenici Teodul și Agatopod sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la data de 5 aprilie.

Amândoi sfinții au trăit în vremea împăraților Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305). Agatopod era diacon și se afla la vârsta senectuții iar Teodul avea slujba de lector. Amândoi slujeau în Biserica din Tesalonic, când Dioclețian și Maximian au poruncit cea mai dureroasă persecuție din istoria creștinismului.

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor au fost prinși și aduși la judecată înaintea guvernatorului cetății, Faustin. Ei au fost obligați să se închine idolilor. Cei care nu făceau acești lucru erau martirizați. Astfel, Agatopod și Teodul s-au înfățișat înaintea lui Faustin, guvernatorul Tesalonicului și au mărturisit că sunt creștini.

Nu și-au lepădat credința nici în urma amenințărilor nici a cuvintelor amăgitoare și au fost aruncați în temniță la un loc cu răufăcătorii. După ce au mai fost scoși de două ori la judecată, timp în care și-au mărturisit cu tărie credința, au fost aruncați în mare cu pietre grele legate de grumaz.  Valurile le-au scos trupurile la mal, iar averile lor au fost împărțite văduvelor și săracilor, după cum hotărâseră înainte de sfârșitul lor martiric.
 
Troparul Sfinților Mucenici Teodul și Agatopod:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
 
În aceasta zi mai facem pomenirea:
- Sfintilor mucenici Teodora si Didim;
- Sfantului mucenic Termu;
- Sfantului Mucenic Pompie;
- Sfantului Zinon si sfintilor mucenici Maxim si Terentie;
- Sfantului nou mucenic Gheorghe, care s-a nevoit in noul Efes, in anul 1801, si care prin sabie s-a savarsit.
 
 
Pe Mielușelul și Păstorul și Mântuitorul, Mielușeaua văzându-L pe Cruce, a glăsuit lăcri­mând și cu amar a strigat: lumea se bucură luând mântuire, iar lăuntrul meu se aprinde văzând Răstignirea, pe care o rabzi pentru milostivirea milei. Către care să strigăm cu credință: milostivește-te spre noi, Fecioară și dăruiește iertare de greșeli celor ce se închină Patimilor Lui.