ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai iubiți sfinți de către drept-credincioși și cei mai populari sfinți. Sunt multe persoane în lumea întreagă care poartă numele sfântului, dar mai mult sunt comune, orașe și chiar țări care poartă numele sfântului sau este ales în calitate de ocrotitor.

Sfârșitul Sfântului Gheorghe este atât de trist, încât el a fost surprins foarte bine în iconografia ortodoxă. Atât de mult a iubit viața creștină și atât de mult s-a dedicat creștinismului și atât de mult l-a iubit pe Hristos, încât a refuzat toate propunerile oferite și a suportat hristic toate pedepsele la care a fost supus. De aceea, Sfântul Gheorghe are un loc aparte în iconografia ortodoxă. Vom încerca să descriem mai jos câte ceva din conținutul acestei iconografii dedicate Sfântului Gheorghe.

1. Sfântul Gheorghe înfățișându-se înaintea lui Dioclețian cu mult curaj creștin

Palatul și împăratul Dioclețian șezând pe scaun, și aproape lângă el, pe un alt scaun, mai mic, șezând, sfetnicul său, Magnentie. cu o diademă mai mică (pe cap). Și dindărătul împăratului, doi ostași din garda personală, purtând toiege de aur, și în apropiere, alți dregători și ostași. Și sfântul, stând înaintea împăratului. întinde dreapta către el, iar doi dintre ostași îl împung în pântece cu sulițe.

2. Sfântul Gheorghe este pus în temniță

Temnița și sfântul înăuntrul ei, zăcând cu fața în sus, avându-și picioarele în butuc, și un ostaș pune un lacăt la buluc și-l încuie; alți doi ostași pun pe pieptul lui o piatră mare.

3. Sfântul Gheorghe este pus pe roată

Lemn în patru muchii, cu lame de cuțit strâmbe și drepte înfipte în el; deasupra roata și sfântul legat pe ea de mâini și de picioare;  doi călăi, ținând în mâini funii, învârtesc roata. Și împăratul care  șade în preajmă-i pe scaun, iar Magnentie stând în față i-l arată pe sfânt. Și din susul roatei un înger pe nori, aproape de sfânt îl dezleagă, iar afară de cetate doi boieri, și mulți ostași, cu capetele tăiate de alți ostași călăi.

4. Sfântul Gheorghe încălțat cu încălțăminte fierbinte

Sfântul șezând cu mâinile legate la spate, și cum un ostaș îi ridică un picior, iar alți doi ostași, ținând cu niște clești încălțămintea înroșită în foc, bagă piciorul sfântului în ea și dindărătul lor este focul, în care este încinsă și încălțămintea cealaltă.

5. Sfântul Gheorghe bând otrăvuri omorâtoare

Împăratul șezând pe scaun și Magnentie având amândouă mâinile întinse către sfânt; iar acesta stând înaintea lor bea otrava dintr-un vas de lut strâmt; și fermecătorul Atanasie, stând înaintea lui și ținând un alt vas, ca acela, în mâna stângă, iar cu dreapta îl arată pe sfânt împăratului, iar în apropiere erau mai mulți ostași.

6. Sfântul Gheorghe înviind un mort

Împăratul șezând pe scaun, de asemenea și Magnentie; și în apropiere vrăjitorul Atanasie minunându-se; și sfântul, puțintel mai departe, înaintea lor, rugându-se; și înaintea sfântului o groapă deschisă în care se afla mortul înviat stând drept; și în apropiere, mult popor minunându-se. Și iarăși puțin mai încolo, lui Atanasie vrăjitorul și mortului cel înviat tăindu-li-se capetele de către călău.

7. Sfântul Gheorghe e băgat în groapa cu var

Sfântul, în pielea goală, băgat în groapa cu var până la brâu, având mâinile înălțate la cer; și doi ostași, de o parte și de cealaltă parte. îl dezgroapă din var cu lopeți de fier, iar în apropiere, mulțime de oameni.

8. Sfântul Gheorghe înviind boul plugarului

Sfântul, șezând în temniță, binecuvântează; și înaintea lui, afară din temniță, stând viu boul lui Glicherie, și lângă el Glicherie îngenuncheat, avându-și mâinile și ochii îndreptați către sfânt.

9. Sfântul Gheorghe săgetat de păgâni

Sfântul legat de un stâlp, iar păgânii îl săgetau cu săgeți.

10. Sfântul Gheorghe binecuvântând pe împărăteasă, care își dă sfârșitul

Sfântul Gheorghe, stând, binecuvântează, și înaintea lui împărăteasa Alexandra, șezând la picioarele lui, se mărturisește a fi creștină. Împăratul Diocletian șade în scaun cu multă mânie, și împrejurul lui mulți ostași, cărora le poruncește sa-i taie capul împărătesei, iară aceasta, leșinând pe drum, și-a dat sufletul.

11. Mulțumirea Sfântului Gheorghe pentru sfârșitul împărătesei Alexandra

Temnița și într-însa Sfântul Gheorghe rugându-se, având ochii și mâinile ridicate spre cer și înaintea lui Hristos, fiind înconjurat de lumini, îl binecuvântează zicându-i pe hârtie: „Îndrăznește, viteazule Gheorghe!".

12. Sfântul Gheorghe scăpând copilul de la Amira

Baie și în ea stând Amira, și lângă el, un copil având mâna dreaptă întinsă spre Amira, ii dă ceaiul; iar sfântul răpindu-l pe copil îl dă părinților lui; sfântul călare și copilul dinapoia lui, și o femeie și un om înaintea sfântului iau copilul, mulțumindu-i.

13. Tăierea capului Sfântului Gheorghe

Cetate și afară de cetate, sfântul îngenuncheat și deasupra lui călăul cu sabia: și puțin mai încolo împărăteasa Alexandra moartă, zăcând pe o piatră, și un înger care îi ia sufletul.

„O, luptătorule și biruitorule, mare Gheorghe, în nevoie și în nenorociri grabnic ajutător și cald sprijinitor, iar celor întristați bucurie nespusă, primește de la noi aceasta rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Io Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Domnul Țării Moldovei. Pazește-l pe el în lumea aceasta și în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce Te cinstesc pre Tine, ca să Te preamarim în veci. Amin.”