ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


A doua ediție a Triodului Paisian este mai mult decît o simplă reeditare (atît de dorită și de mult așteptată de psalți).

Volumul, apărut în condiții grafice excelente și înfrumusețat cu caligrafie paisiană, aduce la lumina tiparului compoziții dovedind nu numai sfințenia, profunzimea teologică și superba măiestrie a Cuvioșilor melurgi români, dar și vîrful compozițional în întreg repertoriul bizantin de gen. Zeci de noi capodopere fac din această ediție pe drept cuvînt o carte inedită și un jubileu psaltic.

De la apariția tiparului psaltic în Țările Române în anul 1820, partiturile psaltice dedicate Triodului de către vechii imnografi ai Bisericii Ortodoxe Române au rămas, în cea mai mare parte a lor, în manuscris. Îndemnat de Cuviosul Justin Pârvu, începînd din anul 2000 am mers pe urma unor valoroase manuscrise alcătuite în obștile paisiene în anii 1820-1830, pentru a strînge o bibliotecă muzicală a obștilor Sfîntului Paisie Velicicovschi (1722-1794), starețul Mănăstirii Neamț. Dezideratul era unul extrem de important: practic, tot ce a fost mai valoros și mai insuflat de Dumnezeu în psaltica românească aparținuse repertoriului muzical paisian. Căutarea manuscriselor muzicale alcătuite în obștile paisiene începînd cu anul 1758 a devenit o adevărată epopee, fiecare nou martor aflat în vreun fond din vreo bibliotecă reprezentînd, pe de o parte, aflarea unor răspunsuri la întrebări nedezlegate de atîția ani, iar pe de altă parte, apariția altor întrebări născute din cercetarea atentă a fiecărui codex. Chiar și așa, marea binecuvîntare este aceea că aproape fiecare nou manuscris descoperit aduce un plus compozițional sau exegetic la tezaurul deja uriaș.

Spre diferență de prima ediție, care a apărut în anul 2005 într-un singur volum, această a doua ediție a fost gîndită să includă cea mai mare parte a partiturilor paisiene descoperite pînă acum în Noua Metodă (sistemul notațional psaltic folosit în ultimele două secole), iar aceasta a determinat necesitatea împărțirii lor într-o suită de mai multe volume:

1. Triodul pînă la Duminica Floriilor
2. Liturghiile Postului Mare
3. Acatistul Bunei Vestiri
4. Săptămîna Patimilor

Primul volum – Triodul pînă la Duminica Floriilor – este în format A4 și conține 500 de pagini de muzică psaltică în policromie, în cele mai bune condiții grafice.

Triodul Paisian apărut în aceste zile este parte a unui vis vechi de mai bine de două secole, la care au visat toți marii muzicieni ai obștilor paisiene din Mănăstirile Neamț, Secu, Căldărușani, Cernica și celelalte.

Doritorii pot comanda volumul la editura Sophia: https://www.librariasophia.ro/liturgica-si-muzica-bisericeasca/triod-paisian-1-pina-la-duminica-floriilor-17241.html

 Cuprinsul îl puteți citi la Mănăstirea Petru Vodă