ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


În această perioadă (care se va prelungi până la sfârșitul anului...) în care dezbaterile politice ocultează orice preocupare ce excede politicului, în vatra de credință și cultură a Mănăstirii Neamț, Părintele stareț arhimandritul Benedict Sauciuc își continuă lucrarea patriotică de scoatere la lumină a unor capodopere culturale românești.

Duminică 24 martie 2024, după Sfânta Liturghie, am predat părintelui stareț reproducerea TETRAEVANGHELIARULUI slavono-grec scris aici de monahul Gavriil Uric în anul 1429. (Dintre genurile de cărți manuscrise care au fost lucrate în epoca ștefaniană și care au sporit faima internațională a școlii moldovenești trebuie menționate în primul rând Tetraevanghelele, cuvânt grecesc care înseamnă, ad lítteram, patru evanghelii. Ele conțin scrierile evangheliștilor dispuse în ordinea succesiunii lor din Noul Testament: Matei, Marcu, Luca, Ioan, spre deosebire de Evanghelie, în care ordinea este inversă. Pentru detalii vezi art. semnat de Alexe Rău în nr. 4-6 al revistei Limba Română).

Un proiect la care a lucrat monahul Filotheu Bălan (de la Mănăstirea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – Petru Vodă) și o echipă a tipografiei Docuprint din Bacău. ,,Am așteptat acest moment 40 de ani (spune părinele stareț). Originalul se află în Biblioteca Bodleian din cadrul Universității  Oxford,  catalogat sub denumirea Oxford Canonici. Este primul tetraevangheliar românesc ilustrat care s-a păstrat și a fost destinat pentru uzul Doamnei Marina, soția lui Alexandru cel Bun”.

Adăpostind peste cinci milioane de cărți, un milion de hărți și peste 150.000 de manuscrise, distribuite pe circa 145 kilometri de rafturi, Biblioteca Bodleian, aflată în Oxford, Anglia, este considerată, după British Library din Londra, cea de a doua mare bibliotecă din țară, precum și una dintre cele mai importante biblioteci din lume. Aici ajunge, gratis (încă din anul 1610!), câte un exemplar din fiecare lucrare publicată în Marea Britanie. Demn de reținut este și faptul că această instuție NU ÎMPRUMUTĂ nici o carte, NIMĂNUI. Ba chiar, acest gen de cerere i-a fost respinsă chiar și regelui Carol I, care, dorind să împrumute câteva cărți, a apelat la această bibliotecă, însă a fost refuzat...

Cu atât mai mult este de apreciat tenacitatea părintelui arhimandrit Benedict Sauciuc care, după un șir lung de demersuri și cu eforturi financiare considerabile, a reușit să primească aprobarea de a reproduce acest celebru tetraevangheliar pentru a-l pune în circulație publică la Muzeul Mănăstirii Neamț, locul unde unul dintre viețuitorii acestei mănăstiri s-a nevoit ani de zile spre a făuri această capodoperă.

Manuscrisul Oxford Canonici Gr. 122 este un Tetraevangheliar slavon scris de monahul Gavriil Uric la Mănăstirea Neamț în anul 1429, pregătit pentru a fi completat marginal cu tâlcuiri din Catenele patristice. Spațiile marginale au fost completate cu textul în limba greacă în secolul al XVI-lea.

A fost achiziționat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea de colecționarul de manuscrise Matteo Luigi Canonici (1727-1805), de la anticarii din Veneția, și apoi de către Biblioteca Bodleian a Universității din Oxford în anul 1817.

Exemplarul a fost realizat respectând întocmai culoarea hârtiei originale, culoarea textului și așezarea textului în pagină. Coperta a fost realizată din piele naturală și reproduce identic modelul folosit la anul în care s-a realizat legătoria.

Dar acest eveniment nu este singular. Astfel, în anul 2022, după un efort deosebit al aceleiași echipe de colaboratori condusă de P.Cuv.Arhim. Benedict Sauciuc, a fost reconstituit Mineiul pe lunile Ianuarie și Februarie, copiat în anul 1467 de către Ieromonahul Ioanichie, tot de la Mănăstirea Neamț, la cererea voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru înzestrarea obștii de la Mănăstirea Putna (împreună cu cel pe luna aprilie, scris de ieromonahul Nicodim de la Putna, amândouă se află la Biblioteca de Stat a Rusiei - fostă „Lenin” - din Moscova...).

Predarea lucrării s-a facut după ce s-a terminat slujba din biserica Schitului Vovidenia, aparținând de Mănăstirea Neamț, slujbă care a avut-o la strană pe celebra soprană Elena Moșuc, cea care a fost aplaudată la Scala din Milano sau Covent Garden.

De acum, lucrarea comandată de Părintele arhim. Benedict Sauciuc va bucura ochii dar și sufletul tuturor celor care vor trece pragul muzeului Mănăstirii Neamț.


Ionel Rusei