Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul s-a născut în anul 1749, în insula Naxos, Grecia.

În 1775, la vârsta de 26 de ani, a intrat în obștea Mănăstirii Dionisiu din Sfântul Munte Athos și, la puțin timp, a fost făcut călugăr. Primind ascultarea de secretar și citeț, el devine curând un model pentru toți frații, atât în ascultarea pe care o îndeplinea cu supunere fără murmur și cu râvnă, cât și în râvna pentru rugăciune și nevoință. El sporea în fiecare zi, pregătindu-se pentru luptele vieții isihaste.

După doi ani, Sfântul Macarie din Corint l-a vizitat în Sfântul Munte și l-a însărcinat să corecteze și să pregătească pentru tipar „Filocalia„, acest manual ortodox al rugăciunii și vieții duhovnicești. Sfântul a trecut la Domnul în data de 14 iulie 1809.

El este cunoscut pentru activitățile sale de traducere și tipărire. Cu purtarea sa de grijă au apărut următoarele lucrări:

 • Filocalia, ce cuprinde texte patristice despre urcușul duhovnicesc al sufletului către Dumnezeu – anul l782;
 • Everghetinos, ce cuprinde texte patristice și fapte ale unor sfinți – anul 1783;
 • Din scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog – anul 1790;
 • Carte foarte folositoare de suflet – anul 1794;
 • Cunună Pururea Fecioarei, sau Noul Theotocarion – anul 1796;
 • Războiul nevăzut – anul 1796;
 • Epitomă (Prescurtare) din psalmii proorocului și împăratului David, anul 1799;
 • Noul martirologiu – anul 1799;
 • Pidalionul – anul 1800;
 • Deprinderi duhovnicești – anul 1800;
 • Paza celor cinci simțiri – anul 1801;
 • Culegere nouă (Sinaxar) – anul 1803;
 • Hristoitia – Cartea bunelor moravuri creștine;
 • Tâlcuire la cele șapte Epistole sobornicești ale sfinților și prealăudaților apostoli Iacob, Petru, Ioan și Iuda – anul 1806;
 • Cartea Sfinților Varsanufie și Ioan – anul 1816;
 • Sinaxar – anul 1819;
 • Tâlcuirea Epistolelor Sfântului Apostol Pavel, după Teofilact al Bulgariei – anul 1819;
 • Grădina harurilor – anul 1819;
 • Mărturisire de credință – anul 1819;
 • Tâlcuire la cei 150 de Psalmi ai proorocului și regelui David – anii 1819-1821;
 • Eortodromionul sau Comentariu la canoanele sărbătorilor – anul 1836;
 • Scara cea nouă, adică „Tâlcuire la cele 75 de trepte ale Octoihului din diferiți scriitori bisericești” – anul 1844;
 • Introducerea Sfântului Nicodim la scrierile Sfântului Grigorie Palama – anul 1883;
 • Despre dumnezeiasca împărtășanie cu Preacuratele Taine ale lui Hristos;
 • Opera poetică a Sfântului Nicodim.


2% din impozitul pe salariu
Din taxele pe salariul tău, poți alege ca 2% să meargă către articolele noastre și sprijinirea directă a siteului ActiveNews România, nu către stat. Companiile de publicitate și multinaționalele nu ne iubesc. Ajută-ne să luptăm în continuare pentru cele ce-ți sunt dragi: Familia, Credința și Țara.

Descarcă formularul și depune-l la agenția ANAF de care aparții până pe 31 iulie.