Sfântul Apostol Carp este pomenit în calendarul creștin ortodox la 26 mai.

A fost unul din cei șaptezeci de apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, ucenic al Sfântului Apostol Pavel. S-a aflat o vreme la Troada, așa cum a lăsat să se înțeleagă Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Timotei: "Când vei veni, adu-mi felonul, pe care l-am lăsat în Troada la Carp..." (cap. 4, 13)

Sfântul Apostol Carp a fost pus de Sfântul Pavel episcop în Veria (Turcia). Prin mâinile și prin propovăduirea lui mulți au primit botezul. Cei care nu s-au convertit la creștinism s-au ridicat însă împotriva lui și l-au ucis. A fost îngropat în aceeași cetate.

Carp a propovăduit și în insula Creta (Marea Mediterană). Acolo l-a primit pe Sfântul Dionisie Areopagitul. Acesta se încreștinase în urma cuvântării Sfântului Apostol Pavel, ținută în areopagul din Atena. 

Tot astăzi, Biserica face pomenirea Sfântului Apostol Alfeu, din cei șaptezeci de Apostoli și a Sfinților Mucenici Averchie și Elena.