La 28 mai 1977 a avut loc inaugurarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani reconstituit, precum și a Muzeului „Tropaeum Traiani” de la Adamclisi. În prezent, Complexul muzeal „Tropaeum Traiani” de la Adamclisi include Monumentul Triumfal, muzeul și cetatea Tropaeum Traiani.

Pe teritoriul comunei Adamclisi din județul Constanța se află unele dintre cele mai importante vestigii antice romane de pe teritoriul țării noastre: Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani și ruinele cetății Tropaeum Traiani.

Monumentul Triumfal, înalt de 42 m, a fost inaugurat în anul 109 d.Hr. pe un platou de la Adamclisi, în memoria victoriei obținute aici de legiunile romane ale împăratului Traian în timpul primului război dacic (101-102 d.Hr.). Acesta este cel mai însemnat monument ridicat de romani în regiunea Dunării de Jos, conform volumului ''Istoria României în date'' (București, 1992).

De formă circulară, cu un diametru de cca 38,3 metri, Monumentul Triumfal (construit între anii 106-109 d.Hr.) este alcătuit dintr-un nucleu cilindric înconjurat la bază de o platformă circulară cu șapte trepte de piatră. Pe nucleul cilindric se aflau, de jur împrejur, 54 de metope din piatră din care s-au mai păstrat doar 49, sculptate în basorelief cu scene din timpul luptelor dintre daci și romani. Deasupra nucleului se înalță un acoperiș tronconic îmbrăcat în solzi din piatră și un soclu hexagonal, înalt de șase metri, pe care se află Trofeul propriu-zis. Acesta înfățișează o armură clasică romană, cu armele de luptă, și are la bază arme și prizonieri sculptați tot în piatră. Pe una dintre fețele soclului hexagonal a fost descifrată o inscripție conform căreia monumentul a fost închinat ''Zeului Marte, răzbunătorul'' (Mars Ultor).

Aproximativ în aceeași vreme cu monumentul, la o distanță de aproximativ 1,5 km, a fost construită cetatea Tropaeum Traiani, locuită de romanii care, după luptele cu geto-dacii, s-au stabilit pe aceste meleaguri. Cetatea, situată ca într-un amfiteatru, avea impozante edificii publice și construcții civile, turnuri și ziduri de apărare din blocuri mari de piatră, străzi pavate cu dale de piatră și un sistem de canalizare.

„Tropaeum Traiani, fortăreața întemeiată de împăratul Traian pe platoul situat în valea Urluii, spre vest de satul de azi Adamclisi, județul Constanța, la o importantă răscruce de drumuri romane militare și comerciale, unde se afla o așezare geto-dacică mai veche și în apropierea mărețului monument triumfal înălțat de același împărat în anul 109 d.Hr., a ajuns curând la mare înflorire economică și culturală, fiind ridicată către anul 170 la rangul de municipium. Refăcută ''din temelii'' sub Constantin și Liciniu (316 d.Hr.), ''cetatea tropeenilor'' a cunoscut ultima sa perioadă de mare înflorire în secolul al VI-lea, sub împărații Anastasius I și Iustinian și a dăinuit până la începutul secolului al VII-lea”, se arată în volumul „Tropaeum Traiani. I . Cetatea” (coordonator Ion Barnea), apărut în 1979, la București.