S-a născut într-un sat din apropierea Magnesiei (Asia Mică). Părinții lui erau de neam bogat și s-au îngrijit să-i ofere o educație aleasă. Încă din tinerețe își dorea nespus de mult să meargă la Ierusalim.

S-a călugărit și după ce s-a așezat în diferite mănăstiri a intrat mai târziu în Mănăstirea „Sfântul Sava” din Palestina. Aici a rămas șase ani, iar însuși patriarhul Ierusalimului l-a hirotonit preot. Agarenii au năvălit apoi mănăstirea, iar Cuviosul Lazăr s-a dus în Efes și s-a așezat în muntele Galisiul din apropierea cetății.

Aici a zidit o nouă mănăstire în cinstea Sfintei Învieri. Cuviosul a mai trăit încă 15 ani în munte săvârșind multe minuni. A trecut la cele veșnice la vârsta de 72 de ani.