ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


O carte fundamentală tipărită la Iași în 1683:

Al Fericitului Arhiepiscop al Thessalonicului Symeon, Dialog împotriva ereziilor și despre singura dreaptă credință a noastră a Creștinilor. Despre sfintele slujbe și Taine ale Bisericii. Și despre dumnezeiescul lăcaș și despre arhiereii dintr-însul și despre preoți și diaconi și despre odăjdiile cu care fiecare dintr-înșii se împodobesc. Și despre dumnezeiasca mistagogie. Explicarea Simbolului credinței ortodoxe a creștinilor, expunerea versetelor lui, de unde s-au cules și după care izvoare s-a alcătuit. Încă și despre principiile cardinale ale credinței ortodoxe, adică 12 articole, și că Sfîntul Simbol le conține. Și despre virtuțile cardinale. Răspunsuri la oarecare întrebări ale unui arhiereu care l-a întrebat. Și în fine despre sfințire. Împreună cu acestea explicarea slujbei bisericești a prea-înțeleptului și prea-învățatului Mitropolit al Efesului Marco Evghenicos, prevăzute cu două tabele necesare și foarte bogate. Au fost tipărite cu cheltuiala prea-binecredinciosului, prea-slăvitului prea-luminatului și prea-seninului domnitor domnul Ioan Duca Voievod al întregii Moldovlahii, prea-magnificul stăpîn și conducător al întregii Ucraine. Cu îngrijirea și îndreptarea prea-învățatului notar al Marii Biserici kyr Ioan Molivd din Heraclea. În cinstita biserică patriarhală și domnească a verhovnicilor Apostoli numită Cetățuia. În anul mîntuirii 1683, luna Octombrie. În Iașii Moldovei.

Dedicația către voievodul a toată Moldova și conducătorul a toată Ucraina se repetă pe pagina de gardă (foto-document în bază)

 

Conform păcii, Rusia recunoștea ca aflate sub protectoratul Imperiului Otoman teritoriile dintre Nistru și Nipru, cedate anterior turcilor și de către Polonia (tratatele de pace din anii 1672-1676).

"Paza” noilor teritoriii a fost încredințată în vara anului 1681 domnului Moldovei Gheorghe Duca, care a început să administreze noua regiune prin intermediul lui Ene Drăghinici. Începînd cu acest timp, Gheorghe Duca se intitulează "domn al Țării Moldovei și al Țării Ucrainei” [19].

Stăpînirea lui Gheorghe Duca în această regiune a durat pînă la sfîrșitul anului 1683, perioada de timp în care aici s-au strămutat mai multe familii de moldoveni care au întemeiat sate, au restabilit orașele distruse în timpul războiului ruso-turc din anii 1674-1678.

Propun să ne luăm înapoi ce este al nostru și să isprăvim nenorocirea asta care s-a făcut pretext pentru a arunca toată lumea în frig și foame (pe lîngă zecile și sutele de mii de morți, răniți și refugiați).