În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă cinstește Soborul Sfintilor Mihail și Gavriil și a tuturor Puterilor cerești celor fără de trupuri. În acest an, sărbătoarea cade într-o zi de post.

Conform Tradiției Ortodoxe, lumea îngerească a fost creată de Dumnezeu din nimic, nu din ceva preexistent și nici din ființa Sa.

Dionisie Areopagitul vede cetele îngerești în număr de nouă, așezate în câte trei grupuri suprapuse: Serafimi, Heruvimi, Scaune; Domnii, Puteri, Stapanii; Incepătorii, Arhangheli, Ingeri. Biserica și-a dat consimțământul asupra acestei ierarhii prin introducerea ei în pictura bisericească.

Îngerii nu au trup material, deci nu se înmulțesc, nu se căsătoresc și nici nu mor. Sărbătoarea se numește "Soborul Sfinților Arhangheli", deoarece amintește de tradiția potrivit căreia Sfântul Arhanghel Mihail a pus capăt revoltei îngerilor răi.
În momentul în care Satana a căzut împreună cu cei care l-au urmat în răzvrătirea lui, Sfântul Arhanghel Mihail a spus: "Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi și să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiți și cum se împărtășeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor și din înălțime au fost aruncați jos, în adânc. Să luăm aminte cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineața și s-a sfărâmat pe pământ".

Numele Sfântului Arhanghel Mihail, de origine ebraică, înseamnă "Cine este ca Dumnezeu?".

Al doilea Arhanghel sărbătorit - Gavriil - are misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari. El este înfățișat în icoane cu un crin în mână, ceea ce arată bucuria pe care o aduce. Numele său, tot de origine ebraică, înseamnă "barbat-Dumnezeu" și conține concentrat vestea că Dumnezeu își va asuma firea omenească, ca bărbat.

Tradiția Bisericii spune că, datorită înfățișării sale plăcute, a fost ales și trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria pentru a-i vesti taina cea mare a întrupării Domnului. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului, a vestit în templu Sfântului Zaharia că soția lui va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Tot el a vestit păstorilor că în Betleem că s-a născut Mesia, a dezvăluit magilor taina întrupării, l-a liniștit pe Iosif când voia s-o părăsească pe Fecioara Maria și i-a poruncit mai târziu să fugă în Egipt cu Pruncul și apoi să se întoarcă în Nazaret.

În folclorul religios românesc, Arhanghelul Mihail este un personaj mai venerat în comparație cu Arhanghelul Gavriil. El poartă, uneori, cheile raiului, este un înfocat luptător împotriva diavolului și veghează la capul bolnavilor, dacă acestora le este sortit să moară, sau la picioarele lor, dacă le este hărăzit să mai trăiască. De multe ori îl întâlnim alăturându-se Sfântului Ilie, atunci când acesta tună și trăsnește. El ține și ciuma în frâu, asemănător Sfântului Haralambie.

Peste 1,3 milioane de români poartă numele Arhanghelilor Mihail și Gavril sau derivate din acestea.

Următoarele mânăstiri au hramul Sfintilor Arhangheli Mihail și Gavril:

Mânăstirea Agapia, Neamț

Mânăstirea Arnota, Vâlcea

Mânăstirea Dălhăuți, Vrancea

Mânăstirea "Martirii Neamului", Muncelu - Baia de Arieș, Alba

Mânăstirea Petru-Vodă, Neamț

Schitul "sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" - Găneasa, Ilfov