Mesajul pe care îl veți citi mai jos a fost rostit de Regele Mihai I la trecerea în anul 1951, din exil, și a fost rostit la un radio occidental. Mesajul a fost transcris de către căpitanul Grigore Brâncuș, erou gorjean al celui de-al doilea război mondial și luptător în rezistența anti-comunistă.

Chiar dacă mesajul poartă amprenta vremii în care a fost rostit, credem că mesajul său, de rezistență prin credință și unitate în fața „tiraniei care amenință lumea întreagă” este pe deplin actual. Să dea Domnul și Mântuitorul nostru ca și de-acum înainte, despre poporul român să se spună, precum în 1951, că „nimeni nu a putut doborî voința sa vie de viață națională”. (Redacția ActiveNews)

 

ROMÂNI,

Neînduplecatele sforțări ale unei mari puteri de a subjuga Țara noastră, ne-au despărțit pentru un timp, dar nicio forță din lume nu poate rupe trainicile legături ce le-am avut. Deși inimile noastre sunt pătrunse de durerile Țării noastre, desnădejdea nu ne-a copleșit niciodată iar, astăzi, speranțele noastre sunt mai puternice decât oricând.
 
Suferințele grele pe care poporul român le-a îndurat și le îndură cu multă bărbăție sunt astăzi un învățământ pentru multă lume. Neștirbită conștiința poporului Român, solidaritatea sa firească, energia pe care a manifestat-o de atâtea ori, dovedesc, azi, tuturora că Națiunea Română merită a fi sprijinită în dorința sa vie de libertate. În cursul veacurilor trecute, Poporul Român a suferit și alte încercări dintre cele mai grele, dar el a rezistat, căci nimeni nu a putut doborî voința sa vie de viață națională. El a rămas întotdeauna credincios datinilor și idealurilor sale, prietenilor și ocrotitorilor săi astăzi ca și în trecut. Români, o tiranie ce amenință lumea întreagă ne-a cotropit pământul strămoșesc, în fața lui stau însă puterile spiritului și credinței, forțele materiale ale marilor democrații apusene și pretutindeni nobila conștiință a omului.
 
„Este sigur” că în această luptă uriașă, dreptatea universală va birui și cu ea dreptatea poporului român va fi răzbunată, dreptul său la o viață liberă va fi din nou respectat. Din inimile noastre curate să nu piară nădejdea, iar voința noastră de unitate națională să rămână nebiruită! Să fim întotdeauna un exemplu de integritate națională. Știm că în fața acestei mari tragedii, Poporul Român rămâne unit cu credința în Dumnezeu, Adevăr și Dreptate!
TRĂIASCĂ ROMÂNIA!
Ss/ Mihai I. Rege al Românilor