ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Mii de pelerini au fost prezenți, sâmbătă dimineața, la Mănăstirea Petru-Vodă, pentru a participa la slujba de pomenire a patru ani de la moartea arhimandritului Iustin Pârvu.

La mormântul părintelui Iustin Pârvu, sute de oameni așteaptă la rând să se închine la cel supranumit Sfântul Moldovei.

Comunicatul Mănăstirii Petru-Vodă:

„La pomenirea "celui mai iubit dintre sfinții români”, vedem împlinit cuvîntul care tălmăcește cauza iubirii noastre dumnezeiești către Părintele Justin: "pentru că el ne-a iubit întîi” (cf. I In. 4:19). Și a iubit mai blînd și mai aprig decît toți voievozii noștri. Unitatea, pe care a propovăduit-o cu fapta, și milostenia pentru care a suferit atît, se oglindesc în inimile tuturor celor care cunosc pe Dumnezeu prin cuvintele și pentru faptele, lacrimile și rugăciunile apostolului, mucenicului, mărturisitorului Justin cel Mare de la Petru Vodă. A iubit România pentru rațiunea pentru care a creat-o Dumnezeu, așa cum a creat toate neamurile, pe fiecare cu sublimul și rostul său, care se va vedea limpede în Ziua cea mare și așteptată a Cuvîntului Dumnezeiesc ce va să vie. A iubit Biserica, în care se cuprind ca într-un singur sîn părintesc toate neamurile, de la Adam la ultimul om ce se va naște și va primi chipul și asemănarea Făcătorului lumii. A iubit pe cuvîntătorii de Dumnezeu, de la Moisi la Ioan Botezătorul și de la Andrei Apostolul la Ioan al Apocalipsei, de la Iustin Filosoful la marii mucenici ai prigoanei secolului din urmă. Iubirea, prin care via întru el Hristos dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfînt Cel ce Se purta deasupra apelor înainte de facerea lumii, este pecetea frumuseții veșnice a chipului Părintelui Justin, cel care înaintea Sfintei Treimi veghează asupra mîntuirii tuturor celor ce primesc cu inimă dreaptă, cu cuget curat, cu vitejie de șoim român, cu smerenie de răstignit, cu strălucire de înviat, cu biruință de înălțat, cu plinătate de Duh, credința cea revelată a Ziditorului. Iubește acum și pururea, Părinte, fără hotar, "fără spiță de neam” (Evr. 7:3), fără gratii, fără lacăt, fără paznici, "fără pată și zbârcitură” (Efes. 5:27), fără întristare și suspin, fără timp, fără sfîrșit, în bunătatea cea preasfîntă a Domnului Iisus pe Care ni L-ai arătat în ochii tăi cei plînși și dragi, în mîinile tale izbăvitoare de păcat și străpunse de dureri, în zîmbetul tău în care regăseam fericirea Raiului, în vorba ta adîncă și tare, în care Dacii renășteau în văzduhul cel liber de odinioară și de mîine. Amin.”.

Părintele Iustin Pârvu s-a născut în satul Petru Vodă, la 10 februarie 1919, și și-a început viața monahală la Mănăstirea Durău, la vârsta de 17 ani. În anul 1939, după ce a intrat în rândul călugărilor, s-a înscris la Seminarul monahal de la Cernica, lângă București. În timpul războiului, între anii 1942 și 1944, a slujit ca preot militar pe frontul de est, până la Odesa. După ce la conducerea României au ajuns comuniștii, părintele a fost arestat pe motive politice și condamnat la 12 ani închisoare, pedeapsa executând-o în închisorile de la Suceava, Văcărești, Jilava și Aiud. Înainte de a fi trimis la "reeducare" la Pitești, a fost trimis să muncească, deținut fiind, în mina de la Baia Sprie. Cea mai mare parte a pedepsei a executat-o în închisoarea din Aiud, perioadă care a fost și cea mai grea din cei 17 ani de detenție.

După 1990, părintele Iustin s-a întors la Mănăstirea Secu și, până în 1991, a fost preot și duhovnic la această mănăstire. Doi ani mai târziu, el s-a retras în sihăstrie, cu gândul de a-și petrece restul zilelor în post și rugăciune. În 1991, a întemeiat Mănăstirea de la Petru-Vodă. Părintele a ridicat, în anul 2000, un schit de maici lângă Mănăstirea Petru Vodă, o casă pentru copii și un azil pentru bătrâni, iar trei ani mai târziu a înființat o publicație de învățătură și atitudine ortodoxă, cu apariție lunară, numită "Glasul Monahilor", în prezent intitulată ''Atitudini''.

Părintele Iustin Pârvu a decedat pe 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani, și a fost înmormântat lângă biserica de călugări, ridicată de el la Petru-Vodă.

Obștea de maici a Mănăstirii Paltin din localitatea Petru-Vodă a amenajat o chilie memorială închinată Sfinților Martiri din temnițele comuniste. Chilia-muzeu se află vizavi de chilia părintelui Iustin Pârvu, unde a trăit în ultimii ani din viață, și poate fi vizitată de toți credincioșii.