ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Crimeea – luată înapoi de la ucraineni, care s-au dovedit a fi ticăloși

Pentru cei care au uitat istoria recentă sau poate nu i-a interesat, ar trebui început cu istoria foarte apropiată, din vremea URSS, a peninsulei Crimeea. Crimeea a fost "dăruită” Ucrainei în 19 februarie 1954, prin decretul de transfer al regiunii Crimeea de la RSFS Rusă către RSS Ucraineană. Ziarul Scânteia din acel moment relatează, prin Agerpres, despre acest eveniment. Sunt de remarcat declarațiile pline de satisfacție și de mulțumire față de "frații ruși” ale "oamenilor muncii” ucraineni.

De atunci până în 2014, când Federația Rusă și-a luat înapoi Crimeea, au trecut 60 de ani. Iar oficialii Federației Ruse au lămurit de mai multe ori, de-a lungul anilor, motivele care, în cele din urmă, au condus la războiul ruso-ucrainean.

Din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să uităm: blocarea brațului Sulina, în septembrie 1991, de către nava ucraineană Rostock; pomparea unor sume uriașe de către statul român în combinatul "frățesc” de la Krivoi Rog; lupta juridică pentru delimitarea spațiului maritim din Marea Neagră; terorismul de stat al Kievului împotriva românilor din Ucraina, a limbii române, a învățământului în limba română, a bisericilor ortodoxe, a istoriei românești care a marcat profund Bucovina luată de ucraineni, raptul făcut în Delta Dunării și distrugerea agriculturii românești și a infrastructurii rutiere, feroviare și portuare, disprețul plin de ură față de ajutorul important al statului român oferit gratis Kievului, obrăznicia agresivă față de România, în general. Deci, să nu uităm: "vecinul” kievean se dovedește a fi unul dintre marii dușmani ai Statului Român și, în viitor, un mare pericol! Să dea Dumnezeu să nu am dreptate!

„Poporul ucrainean își exprimă recunoștința față de poporul frate rus în legătură cu trecerea Crimeei în componența R.S.S. Ucrainene

Kiev 1 (Agerpres) – TASS: Poporul ucrainean a întîmpinat cu un sentiment de recunoștință decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS cu privire la trecerea regiunii Crimeea din componența RSFSR în componența RSS Ucrainene. Această știre îmbucurătoare s-a răspândit cu iuțeala fulgerului în toate întreprinderile, colhozurile, șantierele și instituțiile Ucrainei. La vitrinele cu ziare și în jurul difuzoarelor din Kiev s-au adunat cetățeni numeroși. Un mare avânt politic a produs această știre și în rândurile muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la uzina constructoare de mașini <Leninskaia Kuznaița> din Kiev.

Trecerea regiunii Crimeea în componența Ucrainei Sovietice, a declarat mecanicul Serghei Rîselev, este un eveniment remarcabil în viața Patriei noastre, dovedind încrederea frățească și dragostea marelui popor rus față de poporul ucrainean. Acest act de prietenie a fost înfăptuit în zilele marii sărbători a tuturor popoarelor U.R.S.S. – 300 de ani de la reunirea Ucrainei cu Rusia.

Ivan Mîșko, șeful unei brigăzi de cazangii, a mulțumit în mod călduros poporului rus pentru actul prietenesc și a chemat la unire și mai strînsă în jurul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care a unit popoarele URSS într-o familie frățească.

Țăranii din Ucraina discută cu înflăcărare evenimentul istoric.

Colhoznica Olga Hokedî din artelul <Hrușciov> a spus: În afara importanței economice și culturale, alipirea Crimeei la Ucraina are o uriașă importanță politică. Țările capitaliste tind întotdeauna să smulgă cu orice preț de la o altă țară o parte a teritoriului. Numai în Țara Sovietică este posibil un asemena act mărinimos de prietenie frățească ca trecerea bogatei regiuni Crimeea în componența Ucrainei. Aceasta va întări și mai mult marea frăție dintre popoarele ucrinean și rus.” – (facsimile din Scînteia, 1954, obținut prin bunăvoința prof. Gigi Țeican și a dlui Daniel Siegfriedson)

Decret și Discursuri: