ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Această creație imnografică atît de iubită în Biserica Ortodoxă intitulată „Acatistul Bunei Vestiri” are o istorie de un mileniu și jumătate. Ea face parte dintr-o specie componistică dispărută de multe veacuri în Biserică, numită în primul mileniu creștin „condac”, care la origine era o slujbă în sine, de o lungime considerabilă, iar nu o simplă frază imnografică, așa cum este înțeles astăzi.

Istoria imnului condac

Condacul (τὸ κοντάκιον) este o formă particulară a unei părți din utrenia slujbelor asmatice. Structura majoră a slujbelor din Biserică a rămas relativ aceeași din vremurile apostolice pînă azi. Slujba de dimineață (numită în românește utrenie) este una din cele șapte „laude” de peste zi și a avut și ea propria sa evoluție istorică. Din primele veacuri pînă astăzi, utrenia slujbelor spre Duminică și spre marile praznice a avut un conținut mai aparte, dedicat respectivei sărbători.

Întrucît de multe ori, în cinstea Duminicii sau a praznicului care urma, Creștinătatea a socotit că este nevoie de slujbe mai fastuoase, mai lungi, cu un conținut teologic dedicat, deja din veacul al IV-lea se poate observa în imnografilor Bisericii o atenție specială dată slujbelor de seară (vecernia), de miezul nopții (miezonoptica) și de dimineață (utrenia) dedicate respectivei sărbători. Din primele veacuri în care Creștinismul s-a putut manifesta liber a fost adoptată o formă specială a acestor trei slujbe, unite cu Sfînta Liturghie, numită priveghere de toată noaptea (παννυχίς[1] sau παννύχιος εὐχή). În cadrul acestei privegheri, în veacul al V-lea a fost introdusă o rînduială aparte, o secțiune imnografică numită condac.

Condacul și-a luat numele de la sulul de papirus sau de pergament pe care era scrisă respectiva cîntare. Motivația stă în aceea că majoritatea cărților folosite în cultul creștin era sub formă de codex, iar sulul / condacul care era folosit pe amvon de psalții (cîntăreții) Bisericii era excepția[2]. Există chiar mărturia unui manuscris din secolul al XI-lea[3] în care sînt zugrăviți psalții care urcau pe amvon la cîntarea Acatistului ținînd în mîini sulul pe care era scris condacul.

Primele mențiuni ale apariției rînduielii cîntării condacului provin din Patriarhia Antiohiei[4], din veacul al V-lea, iar în scurtă vreme această rînduială este adoptată și la Constantinopol, de unde se răspîndește în toată lumea ellinofonă. Primii compozitori de condace provin din același veac și îi cunoaștem sub numele de Kyriak, Anastasie și Roman Melodul. Acesta din urmă a fost cel mai prolific compozitor de condace din istorie.

Tocmai datorită lungimii condacelor compuse în veacurile V-VII și faptului că primele dintre ele apar în Patriarhia Antiohiei, locația geografică din care în a doua jumătate a sec. al IV-lea s-au răspîndit cele trei tipuri de imnografie compuse de către Sfîntul Efrem Syrul (+373)[5], mulți dintre cercetătorii și editorii[6] acestor condace au înclinat să le numească „omilii poetice”, socotindu-le ca fiind o variantă ellină a unei părți din imnografia syriacă / aramaică.

Această specie aparte din cîntarea utreniei privegherilor nu s-a numit întotdeauna condac (nume pe care l-a primit abia în veacul al IX-lea). Dincolo de ceea ce se înțelege astăzi în Biserica Ortodoxă prin condac și icos (aceste compoziții imnografice așa cum le cunoaștem astăzi și-au primit tiparul și locul în interiorul slujbelor într-un proces mai lung, între sec. IX-XIII), condacul a fost numit inițial imn, o scriere sub formă de poem cu 11 – 33 de strofe.

Pentru a diferenția condacul din primul mileniu de ceea ce se înțelege astăzi prin condac[7], de aici înainte îl voi numi pe primul imn condac. Strofele imnului condac erau compuse după o formă metrică fixă intitulată irmos (εἱρμός). Prima strofă a unui imn condac era numită prooimion (προοίμιον) sau kukulion (κουκούλιον) și conținea un rezumat teologic al celorlalte strofe. Prooimionul era urmat de un refren, care, cel mai probabil, se cînta de tot poporul, pe cîtă vreme strofele imnului condac erau încredințate unui foarte bun psalt. Uneori ultimul vers din strofă avea funcția de refren, numit efymnion (ἐφύμνιον).

O caracteristică a imnului condac era aceea că strofele erau compuse cu acrostih[8]. Cele mai vechi astfel de imne sînt compuse cu acrostihuri alfabetice (o tipologie care își are probabil rădăcinile în modelul ebraic al Psalmilor 24, 33, 36, 110, 111, 118 și 144). Sf. Roman Melodul este ușor de recunoscut ca autor al unui imn condac prin aceea că acrostihul acestuia este întotdeauna „Imn al smeritului Roman” (τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ ὁ ὕμνος). Strofele imnului condac sînt intitulate icoase / icos (οἴκος)[9], cuvînt ce nu are legătură atît cu vreo casă ori sălaș al cuiva, ci este traducerea în limba greacă termenului syriac/aramaic ܒܝܬܐ (bayta) care desemnează atît casa, cît și strofa.

Adoptarea imnului condac în cultul de catedrală constantinopolitan a dus la răspîndirea sa în toate zonele în care s-a slujit în limba greacă, inclusiv în sudul Italiei, de unde unele astfel de compoziții au fost traduse în latină.

Imnele condac au fost adunate în colecții manuscrise dedicate, inițial cuprinzînd doar textul, apoi, după apariția și răspîndirea notației neumatice (sec. VII-IX), și în colecții cu notație psaltică numite Condacare. Din păcate, nu ni s-a păstrat nici un Condacar neumatic constantinopolitan, însă au ajuns pînă la noi copiile slavone ale unor traduceri făcute în sec. X, cel mai probabil, reflectări ale cultului de catedrală din Sfînta Sofia de altă dată.

Imnul Acatist a fost tradus în limba latină în jurul anului ~800, într-un context carolingian[10], pentru o mai bună sincronizare liturgică cu slujbele constantinopolitane și a fost folosit în cultul apusean pînă în veacul al XIII-lea. Sub influența edițiilor și studiilor ce i s-au dedicat în ultima sută de ani, Acatistul a primit mai multe traduceri occidentale în limbile moderne.

Studiul integral la Mănăstirea Petru Vodă

[1] Din aceasta derivă românescul „panihidă”.

[2] Da, au existat suluri care conțineau textul diferitelor rugăciuni ale preoților sau episcopilor, folosite pentru slujbele din altar, dar față de marele număr al cărților liturgice în format de codex, acestea au fost minoritare. La amvon urcau clericii care citeau diferitele fragmente scripturistice ale slujbelor, însă făceau aceasta pentru doar cîteva minute. Cîntarea unui imn condac de o oarecare lungime durînd chiar și cîteva ore, era nevoie de un suport scris mult mai ușor și mai accesibil.

[3] Dionysiu 587m, f.43. Apud Neil Moran – Byzantine castrati, în Plainsong and Medieval Music, 11, 2 (Cambridge, 2002), p.103

[4] Pentru primul mileniu creștin, Antiohia și Ierusalimul au reprezentat principalele centre liturgice și imnografice ale Bisericii.

[5] Cele mai cunoscute sunt madroșele (compuse pe forma fixă a unei strofe tipar – numită qola în spațiul syriac și irmos în spațiul ellin –, cu un mic refren după fiecare strofă),  memrele (omilii în versuri cu un număr fix de silabe) și sugitha (compoziție responsorială cu acrostih, în care, între altele, relatările scripturistice sunt prezentate sub formă de dialog). Vezi P. Maas – Das Kontakion, în Byz. Zeitschr. 19 (1910), p. 290 și J.Schirmann – Hebrew Liturgical Poetry and Christian Hymnology, în The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol. 44, No. 2 (Oct., 1953), p. 158.

[6] Vezi P. Maas – Das Kontakion, în Byz. Zeitschr. 19 (1910), p. 285; C. Floros – Das Kontakion, în Deutsche Vierteljahrschr. für Literaturwiss. und Geistesgesch. 34 (1960) p. 88; E. Wellesz – A History of Byzantine Music and Hymnography (Oxford 1962), p. 152; K. Mitsakis, Βυζαντινή Ὑμνογραφία I (Thessaloniki 1971) p. 171-356; Grosdidier de Matons – Romanos le Melode et les origines de la poesie religieuse à Byzance (Paris 1977), p. 3.

[7] Una din primele folosiri a termenului de condac cu înțelesul de azi se găsește în manuscrisul Vienna ONB suppl. grec. 186 din sec. al XIII-lea.

[8] Acrostih = text alcătuit din literele inițiale ale fiecărei strofe.

[9] Cel mai comun înțeles al grecescului οἴκος este acela de casă.

[10] Traducerea, prezentarea manuscriselor și a contextului liturgic s-au făcut in extenso în două volume din seria Spicilegium Friburgense: S.F. 2. Der Hymnos Akathistos im Abendland. I. Akathistos-Akoluthie und Grusshymnen, ed. Gilles Gérard Meersseman, 1958, XII + 228 pagini, și S.F. 3. Der Hymnos Akathistos im Abendland. II. Grusspsalter, Gruss-Orationen, Gaude-Andachten und Litaneien, ed. G.G. Meersseman, 1960, XVI + 392 pag.