ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Sfânta Mucenică Glicheria a trăit în vremea împăratului roman Antonin Pius (138-161), fiind creștină din cetatea Trianopole, Tracia.

În acea perioadă se afla încă în vigoare rescriptul dat de împăratul Traian (98-117) împotriva creștinilor. Actul prevedea despre creștini să nu fie căutați din oficiu; dacă sunt însă denunțați și dovediți, să fie pedepsiți; să fie lăsați liberi cei ce apostasiază de la Hristos; să fie respinse denunțurile anonime, ca ceva nedemn pentru vremea legiuitorului (nec nostri saeculi est).

Rescriptul va servi ca normă în urmărirea și pedepsirea creștinilor până la Deciu (249-251).

Deși Antonin Pius s-a dovedit un conducător echilibrat, sub presiunea mulțimii păgâne, și în perioada lui au avut loc prigoane anticreștine care au făcut martiri pentru Hristos.

Sfânta Mucenică Glicheria care venise de la Roma, unde tatăl său era guvernator, în cetatea Trianopole, din Tracia, a mărturisit credința în Hristos în primul an al împăratului Antonin. A mers în fața autorităților din aceea cetate și într-o adunare publică a mărturisit că este creștină.

A fost îndemnată să-i aducă ofrande lui Zeus, dar ea a dărâmat idolul. A fost prinsă și supusă la chinuri apoi a fost aruncată în temniță. În cele din urmă a fost aruncată la fiare, în amfiteatru, unde și-a sfârșit mucenicia. 
 
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Laodichie, păzitorul temniței, care de sabie s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Serghie Mărturisitorul.

Acesta fiind de neam slăvit și mare, și după suflet s-a dovedit mare. Căci stând înaintea împăratului Teofil cel prigonitor și fără de Dumnezeu, acuzat că se închină sfintelor icoane și, legându-i-se grumajii cu o funie a fost purtat și înconjurat prin mijlocul uliței celei pline de popor, suferind scuipări și ocări și luându-i-se toată averea, și în temniță rău pătimind și cu toată casa sa totodată cu femeia și cu copiii a fost izgonit. Și de necazurile înstrăinării îndestulându-se și luptându-se cu diferite scârbe, a fost chemat de Dumnezeu, și s-a dus ca să câștige vrednice răsplătiri de la Hristos, Cel care dă răsplata nevoinței.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pavsicacos, episcopul Sinadei.

Acest fericit avea patrie cetatea Apamiei și părinți din cei aleși și de bun neam și hrăniți cu adevărata credință creștinească. Iar el, tânăr încă fiind, se înfrâna cu postul, cu îndelunga rugăciune și cu cealaltă aspră petrecere. Pentru care s-a și supus vieții sihăstrești și se hrănea cu puțină pâine și apă; și întrebuințând meșteșugul doctoresc, vindeca și trupurile și sufletele; se lupta împotriva demonilor și-i izgonea; slăbănogirile le vindeca, îngheboșările îndreptă, și alte preamărite minuni săvârșea. Iar prin vădirea Celui ce pe toate le face arătate făcându-se cunoscut patriarhului Constantinopolului, fericitul Chiriac, și de el hirotonisit fiind, a fost trimis la biserica Sinadelor.

Aici sfântul îndată cu praștia cuvântului a izgonit pe lupii cei gânditori și cu cuvântul cel ascuțit tăindu-i ca pe niște mădulare putrede, i-a scos afară, ca să nu pricinuiască vreo vătămare părții celei sănătoase. Astfel dând turmelor sale netemere și vindecare, s-a dus la Constantinopol și întâlnind pe împăratul Mavrichie, și vindecându-l de patima de care era stăpânit, l-a plecat ca prin hrisov să dăruiască cetății sale dajdia cea de peste an, care era o litră de aur. Întorcându-se spre Sinada și ajungând la locul ce se numește Solin, numai prin rugăciune a făcut să izvorască apă ca să potolească setea celor ce călătoreau. Așa bine și plăcut lui Dumnezeu viețuind, și la mulți făcându-se pricină de mântuire, și-a schimbat viața și s-a mutat către cele dorite.

Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Alexandru, episcopul Tiverianilor, care de sabie s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Nichifor presbiterul Mânăstirii Efesului, care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi se săvârșesc înnoirile cinstitei și dumnezeieștii biserici a preasfintei stăpânei noastre, Împărătesei a toate, care se află în ostrovul sfintei Glicheria.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Eftimie cel nou, ctitorul Mânăstirii Ivirilor din Aton, care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Ioan Iviritul, tatăl pomenitului Eftimie, care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Gheorghie Iviritul, rudenie pomenitului Eftimie, care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Gavriil Iviritul, care a auzit dumnezeiesc glas și a scos din mare icoana cea făcătoare de minuni a Maicii Domnului ce se zice Portărița, care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea monahilor cuvioși mucenici Iviriți, care înfruntând pe împăratul Mihail și pe patriarhul Ioan Vecos apărând dreapta credință, au fost aruncați în mare și așa s-au săvârșit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. (Calendar-Ortodox.ro)