ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul s-a născut în anul 1749, în insula Naxos, Grecia. În 1775, la vârsta de 26 de ani, a intrat în obștea Mănăstirii Dionisiu din Sfântul Munte Athos și, la puțin timp, a fost făcut călugăr. Primind ascultarea de secretar și citeț, el devine curând un model pentru toți frații, atât în ascultarea pe care o îndeplinea cu supunere, fără murmur și cu răbdare, cât și în râvna pentru rugăciune și nevoință. El sporea în fiecare zi, pregătindu-se pentru luptele vieții isihaste.

După doi ani, Sfântul Macarie din Corint l-a vizitat în Sfântul Munte și l-a însărcinat să corecteze și să pregătească pentru tipar „Filocalia”, acest manual ortodox al rugăciunii și vieții duhovnicești. Sfântul Nicodim a trecut la Domnul în data de 14 iulie 1809.
 
Tot pe data de 14 iulie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe următorii sfinți: Sfântul Apostol Achila (Acvila, Aquila); Cuviosul Onisim; Sfinții Mucenici Achila și Ilarie; Cuviosul Ștefan; Sfinții Mucenici Iust și Eraclie; Cuviosul Nicodim Aghioritul.

Sfântul Nicodim este cunoscut pentru activitățile sale de traducere și tipărire. Cu purtarea sa de grijă au apărut următoarele lucrări:

 • Filocalia, ce cuprinde texte patristice despre urcușul duhovnicesc al sufletului către Dumnezeu – anul l782;
 • Everghetinos, ce cuprinde texte patristice și fapte ale unor sfinți – anul 1783;
 • Din scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog – anul 1790;
 • Carte foarte folositoare de suflet – anul 1794;
 • Cunună Pururea Fecioarei, sau Noul Theotocarion – anul 1796;
 • Războiul nevăzut – anul 1796;
 • Epitomă (Prescurtare) din psalmii proorocului și împăratului David, anul 1799;
 • Noul martirologiu – anul 1799;
 • Pidalionul – anul 1800;
 • Deprinderi duhovnicești – anul 1800;
 • Paza celor cinci simțiri – anul 1801;
 • Culegere nouă (Sinaxar) – anul 1803;
 • Hristoitia – Cartea bunelor moravuri creștine;
 • Tâlcuire la cele șapte Epistole sobornicești ale sfinților și prealăudaților apostoli Iacob, Petru, Ioan și Iuda – anul 1806;
 • Cartea Sfinților Varsanufie și Ioan – anul 1816;
 • Sinaxar – anul 1819;
 • Tâlcuirea Epistolelor Sfântului Apostol Pavel, după Teofilact al Bulgariei – anul 1819;
 • Grădina harurilor – anul 1819;
 • Mărturisire de credință – anul 1819;
 • Tâlcuire la cei 150 de Psalmi ai proorocului și regelui David – anii 1819-1821;
 • Eortodromionul sau Comentariu la canoanele sărbătorilor – anul 1836;
 • Scara cea nouă, adică „Tâlcuire la cele 75 de trepte ale Octoihului din diferiți scriitori bisericești” – anul 1844;
 • Introducerea Sfântului Nicodim la scrierile Sfântului Grigorie Palama – anul 1883;
 • Despre dumnezeiasca împărtășanie cu Preacuratele Taine ale lui Hristos;
 • Opera poetică a Sfântului Nicodim.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews