Sfântul Apostol Onisim este pomenit în calendarul creștin ortodox la data de 15 februarie. El  a fost unul dintre ucenicii Sfântului Apostol Pavel, primind botezul creștin de la acesta.

Înainte de a ajunge la Roma și a fi botezat, Sfântul Onisim a fost însă sclav în cetatea Colose din Frigia, Asia Mică, la unul din demnitarii acestei cetăți, pe nume Filimon. Acesta era creștin, fiind prieten cu Sfântul Apostol Pavel. De altfel, Filimon  a devenit ulterior unul dintre cei 70 de apostoli, iar casa lui era folosită ca Biserică.

Sfântul Onisim a dispărut de la Filimon cu câteva lucruri și a ajuns la Roma, unde îl întâlnește pe Sfântul Apostol Pavel. Aici, se pocăiește, primește Sfântul Botez și devine ucenicul Sfântului Apostol Pavel, doar cu învoirea lui Filimon, care îl iartă. 

Sfântul Onisim devine mesagerul Sfântului Apostol Pavel, ducând de la Roma la Colose o scrisoare care se află cuprinsă în Noul Testament sub titlul „Epistolă către Filimon”.

În scrisoare, printre altele, Sfântul Pavel îl roagă pe Filimon să-l primească pe Onisim nu ca pe un rob, ci ca pe un frate iubit și ca pe însuși Pavel:
 
„Pentru dragoste, îți fac mai degrabă o rugăminte. Așa cum sunt eu, Pavel, ca un bătrân, iar acum și pus în lanțuri pentru Iisus Hristos, te rog pe tine pentru fiul meu, pe care l-am născut fiind în lanțuri, Onisim, cel ce altădată nu-ți era de folos, dar acum și ție și mie de folos, pentru aceasta ți l-am trimis, pe el însuși, adică inima mea; primește-l” (Ep. Fm 1, 9, 10, 11, 12).

Sfântul Onisim a fost hirotonit episcop de către Sfântul Apostol Pavel. După martiriul acestuia prin sabie în timpul împăratului Nero, îl aflăm pe Sfântul Onisim predicând în Spania, Portugalia, Patras și, apoi, păstorind după Sfântul Ioan Evanghelistul ca episcop în Efes. 

În anul 109, în vremea împăratului Traian (98-117), bătrânul episcop Onisim a fost prins spre a fi judecat pentru credința în Iisus Hristos și dus la Roma înaintea eparhului Tertul, care l-a trimis la Puteoli. În pofida torturilor la care a fost supus, Sfântul Onisim nu a renunțat la credința în Iisus Hristos și a fost ucis prin decapitare în același an, din porunca lui Tertul.