ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Sfântul Mucenic Platon s-a născut în părțile Galației, din cetatea Anghira. Pentru că se arăta mărturisitor al învățăturii lui Hristos, a fost supus la diverse suferințe fizice din porunca guvernatorului Agripin: i s-au pus pe piept bucăți de fier încins, trupul său a fost aruncat în foc, smoală, untdelemn încins.

După multe pătimiri, guvernatorul îl sfătuiește pe Platon „că e timpul să se abată de la moarte spre viață”, adică să se închine idolilor și să scape de moartea venită prin chinuri.

La auzul acestor cuvinte, Platon a răspuns: "Bine mă înveți Agripine ca să mă abat de la moarte spre viață, căci fug de moartea cea veșnică și caut viața cea fără de moarte... Nici focul, nici rănile, nici mânia fiarelor, nici tăierea mădularelor nu mă vor despărți pe mine de Dumnezeul cel viu; pentru că nu iubesc veacul acesta de acum, ci pe Hristosul meu, Care pentru mine a murit și a înviat".

După ce a petrecut optsprezece zile fără mâncare și fără apă, i s-a tăiat capul. Și așa a primit cununa muceniciei Sfântul Platon. 

Astăzi, Biserica Ortodoxă îl pomenește și pe Sfântul Mucenic Roman, informează Lumina. Acesta a trăit pe vremea împăratului Maximian (285-305) și din râvnă pentru Hristos oprea nu doar poporul păgân din Antiohia să intre în capiștea idolilor, ci și pe însuși dregătorul Asclepiade. Pentru aceasta a fost bătut peste gură și i-au jupuit pielea de pe coaste, însă mucenicul răbda toate cu vitejie. Deci, privind Roman la un copil din mulțime, pe care-l chema Varula, i-a zis dregătorului: Mai priceput este copilul acesta decât tine, om bătrân! Și dregătorul, chemând pe copil la sine, l-a întrebat: Pe care Dumnezeu cinstești? Iar copilul a răspuns: Pe Hristos cinstesc! Apoi, dregătorul iar l-a întrebat: Cum este mai bine, a cinsti un Dumnezeu sau mai mulți? Copilul a răspuns: Mai bine este a cinsti pe Unul Dumnezeu Iisus Hristos, căci El este Dumnezeu adevărat, Cel ce ne-a zidit pe noi toți, iar zeii voș­tri sunt diavoli! Pentru aceasta tiranul a poruncit călăului să-i taie capul copilului. Sfântul Roman a fost sugrumat mai târziu în temnița în care era închis. Și așa, Varula pruncul și Roman au primit cununa mucenicilor din mâinile Domnului Iisus Hristos.

Sfântul Mucenic Zaheu Diaconul a fost martirizat mărturisindu-L pe Hristos.