ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Sfântul Ierarh Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu (Teologul) este pomenit de Biserica Ortodoxă în data de 25 ianuarie. 

Sfântul Grigorie a primit numele de Teologul pentru marea sa pricepere în formularea clară și fără echivoc a adevărurilor de credință, recunoscute ca atare la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, din anul 451. 

Sfântul Grigorie s-a născut, pe la anul 328, în cetatea Nazianz din Capadocia și a trăit în vremea împăraților Valens (364-378) și Teodosie cel Mare (379-395). Făcea parte dintr-o familie de neam ales, din oameni drepți, Sfinții Grigorie cel Bătrân și Nona. Tatăl său, deși  venise la credință de puțină vreme, a fost hirotonit episcop de Nazianz pentru vredniciile sale. 

Din tinerețe, Sfântul Grigorie a învățat la școlile cele mai de seamă din vremea sa. Astfel, studiile le-a făcut în Cezareea Capadociei, unde l-a întâlnit pe Sfântul Vasile cel Mare, de care îl va lega o strânsă prietenie tot restul vieții. Și-a desăvârșit pregătirea intelectuală la școlile din Cezareea Palestinei, Alexandria și, apoi, la Atena. 

După anii de studiu de la Atena, Sfântul Grigorie s-a întors la Nazians (în anul 360), unde a primit botezul creștin. Sfântul Grigorie nu a fost botezat la scurt timp după nașterea sa, pentru că în acele vremuri exista un obicei, ca pentru cei mai mulți dintre creștini, Botezul să fie amânat până la vârsta la care Mântuitorul Hristos a fost botezat în Iordan de către Sfântul Proroc și Botezător Ioan, adică în jurul vârstei de 30 de ani.

Această practică a fost înlăturată de marii Părinți ai Bisericii, între care s-au aflat Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie, episcopul Nyssei.

Când s-a întors în Capadocia, tatăl său, care era acum bătrân, l-a sfințit preot, fără voia lui. Voind tatăl său să-l sfințească episcop în locul său, Sfântul Grigorie a fugit în pustie, lângă Sfântul Vasile cel Mare, prietenul său, de unde s-a întors peste o vreme, fiind chemat în ajutor de tatăl său, ajuns la neputință din cauza bătrâneții. 

Sfântul Grigorie Teologul a fost hirotonit preot în anul 361. La insistențele Sfântului Vasile cel Mare a fost hirotonit episcop de Sasima, în 371, instalat în scaunul de episcop al Constantinopolului, la 27 noiembrie 380, la ceremonie fiind de față și împăratul Tedosie. 

Conform Basilica.ro, când Biserica din Constantinopol a fost amenințată de rătăcire, întrucât dreapta credință a fost primejduită de înșelătoarele învățături ale ereticilor Arie și Macedonie, Sfântul Grigorie a fost chemat de puținii drept-credincioși care mai erau în cetate ca să le fie păstor, iar el a primit. Sfântul Grigorie a adunat pe credincioși într-o bisericuță mărginașă, pe care a numit-o biserica Învierii, deschisă chiar în casa uneia dintre rudele sale. Aici a rostit și vestitele cinci Cuvântări teologice, care i-au adus faima de mare cuvântător de Dumnezeu, adică teolog, pentru că tâlcuia, pe înțelesul oamenilor, dreapta învățătură despre Sfânta Treime. Astfel, el i-a întors pe cei mai mulți la dreapta credință, devenind arhiepiscop al cetății imperiale, Constantinopolul.

În această calitate, el a participat la cel de-al doilea Sinod Ecumenic, care s-a ținut în anul 381, la Constantinopol, pe vremea binecredinciosului împărat Teodosie cel Mare (379-395). Sfântul Grigorie a adus multe dovezi contra învățăturilor greșite care tulburau atunci Biserica, el susținând dumnezeirea Duhului Sfânt și învățătura ortodoxă despre Sfânta Treime. Din pricina unor neînțelegeri provocate de invidia unora, în scurtă vreme, Sfântul a părăsit scaunul arhieresc al capitalei și s-a retras în singurătate, unde, până la sfârșitul vieții sale, a alcătuit multe scrieri și poeme despre viața duhovnicească și despre teologia ortodoxă, pe care le-a lăsat moștenire Bisericii.

În teologia sa, Biserica Răsăritului regăsește tâlcuită propria ei teologie despre Sfânta Treime; de aceea, creștinătatea îl cinstește pe Sfântul Grigorie ca fiind cel mai de mare teolog al Sfintei Treimi.

Ultimii ani de viață i-a petrecut în locurile natale, dedicându-se rugăciunii, studiului și scrisului. Sfântul Grigorie s-a mutat la Domnul la 25 ianuarie, în anul 389.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews