Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, episcopul Calcedonului, este pomenit în calendarul creștin ortodox la 28 mai.

Sfântul Ierarh Nichita s-a făcut monah încă din tinerețe, fiind ales episcop al Calcedonului, datorită înțelepciunii și faptelor lui bune. A păstorit comunitatea creștină în vremea ereziei iconoclaste, când la conducerea imperiului era Leon Isaurul (813-820).

A fost un bun păstor și plin de osârdie în sporirea dreptei credințe. Din agoniseala muncii sale a miluit pe cei săraci, a hrănit pe cei flămânzi, a îmbrăcat pe cei goi și a primit pe cei străini. De asemenea, s-a arătat apărător văduvelor, tată orfanilor și, celor nenorociți, mângâietor, atât prin cuvânt, cât și prin faptă. A fost un aprig apărător al credinței statornicite de Sfinții Părinți, mărturisind pretutindeni că icoanele sunt vrednice de cinstire, fiind reprezentări ale Dumnezeirii revelate, fără a se confunda cu Aceasta.

Pentru că a mărturisit dreapta credință, a fost surghiunit departe de cetatea episcopală. După multe suferințe, Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul s-a retras într-o mănăstire din Palestina, unde a murit în exil.