ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Biserica Ortodoxă îi prăznuiește astăzi pe doi dintre cei mai râvnitori Apostoli ai lui Hristos și anume pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
 
Unul din motivele pentru care acești Sfinți Apostoli sunt cinstiți în aceiași zi, este acela că amândoi au murit pe 29 Iunie. Pe lângă faptul că acești Sfinți Apostoli sunt prăznuiți în aceiași zi, o altă asemănare este aceea că numele lor au fost schimbate. Întâiul nume al lui Petru era Simon iar Pavel se chema Saul. Dar din momentul în care au devenit propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos, numele lor au fost schimbate pentru a arata transformarea lăuntrică pe care aceștia au suferit-o în momentul în care L-au urmat pe Hristos. Pornind de la semnificația numelor celor doi Sfinți Apostoli adică Petru (piatră) iar Pavel (mic, umil), împreună arată un model pe care creștinul trebuie să îl urmeze și anume, tari în credință și smeriți. Ambii Sfinți suferă mucenicia la Roma în timpul împăratului Nero, Sfântul Apostol Petru fiind răstignit cu capul în jos iar Sfântul Apostol Pavel moare decapitat. 
 
Mai multe Biserici și Mânăstiri din țară care au acest hram, s-au pregătit intens pentru această sărbătoare. Una din aceste Biserici este Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. De asemenea hram este și la Biserica „Sfinților Apostoli Petru și Pavel” care se află pe strada cu același nume al hramului în sectorul 5 din București.
 
Mii de credincioși merg astăzi la Sfânta Liturghie pentru a se ruga sau a aduce mulțumiri Sfinților Apostoli Petru și Pavel dar și pentru a primi Sfânta Împărtășanie după ce aceștia au primit dezlegare la Sfânta Taină a Spovedaniei.  
 
Tot pe 29 iunie Biserica îl prăznuiește și pe Cuviosul Petru, nepotul unui han al tătarilor. 

Viața Sfinților Apostoli 

Simon Petru s-a născut într-o cetate mică numită Betsaida, fiind fiul lui Iona, din seminția lui Simeon, și frate cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat. Era căsătorit iar meseria sa era de pescar.  După ce Sfântul Apostol Andrei l-a găsit pe Hristos, l-a luat și pe fratele lui ca să îl ducă la El. După ce Simon își lasă soția și acceptă să îl urmeze pe Hristos, mărturisește că el crede cu adevărat că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iar atunci Mântuitorul îi schimbă numele din Simon în Chefa care se traduce "piatră” din limba aramaică iar în limba latina și greacă, Petru. Petru a fost prezent la multe dintre minunile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos și deși el purta o dragoste foarte mare pentru Fiul lui Dumnezeu, acesta se leapădă de El de trei ori în timpul Patimilor așa după cum și Hristos i-a proorocit că va face. Dar după o sinceră pocăință Petru a primit iertare de la Hristos după ce acesta a Înviat. Pe lângă iertare, Hristos i-a dăruit lui Petru cheile Împărăției Cerurilor și puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor. A predicat în ziua Cincizecimii, iar în urma predicii sale s-au botezat trei mii de oameni și a propovăduit Evanghelia în Antiohia, Pont, Iudeea, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia si Roma.
 
La Roma, Petru a reușit prin puterea rugăciunii să scoată afară pe diavolii care îi dădeau putere lui Simon vrăjitorul astfel încât vrăjitorul a căzut ca secerat și-a dat sufletul în mâinile diavolilor. Împăratul Nero auzind de moartea vrăjitorului s-a mâniat foarte tare împotriva lui Petru. Sfântul Simeon Metafrast spune că acea mânie și răutate împărătească nu s-a dezlănțuit îndată asupra Sfântului Apostol, ci după câțiva ani. După ce două dintre femeile lui Nero s-au pocăit și nu au mai vrut să facă voia pătimașă a împăratului, Nero a poruncit ca Sfântul Apostol Petru să fie omorât. Când Sfântul Petru a fost prins i-a rugat pe răstignitori să îl răstignească cu capul în jos ca să nu se asemene Celui care a binevoit să se răstignească de bună voie. Iar astfel Sfântul Apostol Petru a suferit moarte mucenicească.
 
Sfântul Apostol Pavel era din Tarsul Ciliciei și prima dată s-a chemat Saul. Și el era iudeau de neam la fel ca Sfântul Apostol Petru dar din seminția lui Veniamin. Părinții Sfântului Apostol Pavel avea cetățenie romană deoarece aceștia au locuit la Roma. De aceea și fiul lor avea cetățenie romană. A primit în familie și în școala de la sinagogă o bună educație după tradiția iudaismului. Saul la început îi prigonea pe creștini ba chiar participă la uciderea arhidiaconului Ștefan. După aceasta fiind în drum spre Damasc i se arată Hristos într-o lumină orbitoare și îl mustră: "Saule, Saule de ce mă prigonesti?”. Iar el, înspăimântându-se, a zis: Cine ești, Doamne? Iar Domnul a zis:Eu sunt Iisus, pe Care tu îl prigonești. Cu greu îți este ție a da cu piciorul împotriva pironului. Iar el, tremurând și înspăimântându-se, a zis: "Doamne, ce îmi poruncești să fac?" Iar Domnul i-a zis: "Scoală-te și intră în cetate și ți se va spune ție ce ți se cade să faci". Fiind orbit la ochii trupești din pricina luminii orbitoare, acesta nu s-a mai putut deplasa. Ostașii care erau cu el în acel moment l-au luat de mână și l-au dus în Damasc. Aici Sfântul Apostol Pavel petrece în post și rugăciune acesta primește botezul de la Sfântul Apostol Anania care avusese o vedenie în care i s-a spus să îl caute pe Saul care locuia în casa unui om pe nume Iuda. După ce a primit Sfântul Botez, Saul a primit numele de Pavel și a început să vadă fiind umplut de Duhul Sfânt.
 
 Începe să propovăduiască Evanghelia lui Hristos și pornește în trei călătorii misionare. A scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. Lucrarea lui misionară a provocat ura față de el din partea iudeilor care l-au prins în Ierusalim și l-au întemnițat timp de doi ani în Cezareea Palestinei. Apoi a fost dus la Roma pentru a fi judecat de către împărat deoarece era cetățean roman. Aici a stat alți doi ani, iar după judecarea lui în anul 63 a fost eliberat. După această captivitate, Sfântul Pavel își continuă apostolatul, ceea ce au determinat autoritățile romane să-l prindă și să-l ducă din nou în închisoare la Roma. Sfântul Apostol Pavel a fost suferit moarte martirică prin decapitare, tot în timpul împăratului Nero.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews