Pe 6 aprilie 1913,  se înființa prin decret regal Academia de Studii Economice (ASE) în București,  din inițiativa lui Nicolae D. Xenopol, informează siteul instituției.

În primele două decenii s-a subordonat Ministerului Industriei și Comerțului, perioadă în care a depășit toate obstacolele materiale, precum și pe cele privind recunoașterea sa ca instituție de învățământ superior. Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcționarea AISCI au consfințit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucțiunii Publice.

Ministerul Educației Naționale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea și transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale și a Academiei de Studii Cooperatiste din București în Academia de Științe Comerciale și Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învățământului, Academia de Științe Comerciale și Cooperatiste fiind transformată în Institutul de Științe Economice și Planificare după modelul instituțiilor de învățământ superior sovietic.

Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale a fost prima instituție de învățământ economic superior din România.