ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Astăzi, 29 iulie 2023, se împlinesc 6 ani de la inaugurarea Centrului Cultural Spiritual Varatic.

Gândul nostru se îndreaptă cu recunoștință și iubire către ctitorul acestui așezământ dl. Dianu Sfrijan, cel care a finanțat „o zidire de suflet, făcută cu sacrificii materiale și sufletești, care se dorește a fi un loc de convergență a iubirii și un reper util și activ în viața comunității - din iubire, entuziasm și generozitate, cu intenția de a lumina, a așeza și a rostui lucrurile vieții de obște, pentru a păstra identitatea și tradițiile culturale, întru bucuria sufletului.”

Având la temelie un legământ de iubire, acest edificiu vorbește celor care îi trec pragul despre neuitare, forța iubirii, dăinuire și dăruire. În toamna anului 2015, în memoria soției sale, Sheila Margaret Richardson, dl Dianu Sfrijan a decis să finanțeze dar mai ales sa se implice sufletește, într-un proiect, inițiat și coordonat de poeta Emilia Țuțuianu: construirea unui Centrul Cultural Spiritual la Mănăstirea Văratic. In anul 2016, Mănăstirea, cu încuviințarea Consiliului mănăstirii și a maicii starețe Iosefina Giosanu, donează terenul pentru viitoarea construcție, lucrarea fiind finalizată în luna iulie a anului 2017.

Centrul Cultural Spiritual cuprinde:

- Salonul Sheila: dedicat soției ctitorului, Sheila Margaret Richardson (n. 26 Mai 1946 - d. 3 mai 2015), din Manchester, Marea Britanie;

- Salonul Literar - situat la parterul lăcașului cultural și dispunând de o încăpere adecvată cerințelor prezentării de carte, prin denumirea sa ne duce nostalgic, prin memoria afectivă, cu gândul spre saloanele literare ale Elenei Văcărescu.

- Salonul Safta Brâncoveanu: la demisolul muzeului se află Salonul Safta Brâncoveanu –dedicat monahiei Safta Brâncoveanu (1776-1857).

- Biblioteca Mihai Eminescu: este amenajată la mansarda clădirii. Aici găsim publicații, manuscrise și tipărituri din panteonul literaturii române, creații ale scriitorilor care au poposit la Sfânta Mănăstire Văratic precum și ai altor creatori români, spre păstrare și consultare celor interesați de literatură și critică literară. Biblioteca are un fond de carte de circa 1400 volume.

- Salon de artă –dedicat păstrării, identității și tradiției locale, pentru a bucura sufletul și ochiul celor iubitori de arte vizuale.

Au trecut 6 ani și iată că Centrul Cultural Spiritual Văratic, printr-o abordare culturală și educativă reușește sa editeze prima revistă de cultură a Văraticului, revista Floare albastră (cu o largă tematica: literatură, critică, poezie, religie, știință etc.) și mai multe cărți: Albumul Mihai Eminescu – 170 de ani de la naștere – prefațat de prof. univ. Ioan Aurel Pop, 2020; albumul Anotimpurile poeziei lui Eminescu la Văratic, 2022, cu fotografii de Cristina Nichituș Roncea și Dorin Dospinescu 11- volumul Dragostea dintre doi mari poeți, autor Nae Georgescu, Monografia Văratic, autor Dan Dulciu, 2018, proiecte sub coordonarea Maicii starețe Iosefina Giosanu.

Acum, după 6 ani de frumoase realizări și recunoaștere națională și internațională a activității noastre, susținută „de credința în Dumnezeu și din generozitate, respect pentru înaintașii noștri și dragoste pentru lumina călăuzitoare a culturii” (Emilia Țuțuianu), gândul nostru se îndreaptă plin de recunoștință și prețuire către cei care ne-au fost și ne sunt alături în activitatea noastră: IPS IOACHIM, Maica Stavroforă Iosefina GIOSANU, prof. univ. Mihai CIMPOI, prof. univ. Ilie BĂDESCU, prof. univ. Nicolae GEORGESCU, prof. univ. Theodor CODREANU, jurnalista Veronica BALAJ, Cristina NICHITUȘ RONCEA, Constanța ABĂLAȘEI, Cezarina ADAMESCU, Dorina STOICA, Mariana GURZA, Dorin DOSPINESCU, Mihai SAVA, Dumitru GRUMĂZESCU, Dan Toma DULCIU, Petruș ANDREI, Gheorghe SIMON, prof. univ. Zenovie CÂRLUGEA, prof. univ. Tiberiu TUDOR, jurnalist Victor Roncea, primar Neculai Adrian NASTASA, Adrian ERBICEANU, Iurie BRAȘOVEANU, Maica MACRINA, Maica SERAFIMA, Maica ANTONIA, Maica ELEFTERIA, Consiliului Mănăstirii Văratic și către toți colaboratorii și prietenii noștri ce au evidențiat cu acribie valoarea inestimabilă și covârșitoare ce o are cunoașterea trecutului, a tradițiilor, a credinței, din spațiul spiritual al Văraticului și a Ținutului Neamț.

Vă mulțumim și vă prețuim!

 

Emilia Țuțuianu