Basmele aromâne vor face parte dintr-o expoziție de fotogravură închipuită de artistul vizual Otilia Canavra Măndescu, ce se vernisează vineri, 9 octombrie 2015, ora 17.00 în Constanța, cu sprijinul Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne.

Expoziția este găzduită de Muzeul de Artă Constanţa, Sala Alexandru Ciucurencu, fiind deschisă timp de trei săptămâni. 

Eara, ți nu ș-eara (încep basmele aromânilor). Eara ’nâ oarâ, 9-li di Brumar, Custanța, unâ expoziții di caduri aleapti, ca di-t pârâmithi ascoasi!Vă invităm să admirați fotogravuri ilustrând scrieri din literatura aromână folclorică şi cultă. Acestea fac parte dintr-un proiect în derulare ce-și propune familiarizarea publicului aromân, în special a celui tânăr, cu operele esențiale ale culturii aromâne. Proiectul a presupus: colectarea, selectarea și transcrierea unui număr de basme și povești în aromână, care au fost ulterior ilustrate în tehnica gravurii. Acestea vor constitui ilustraţii ale unui volum tipărit, încadrându-se într-o serie de produse cu un concept unitar, ce vor apărea sub sigla Editurii Predania. Basmele ilustrate în format clasic, tipărit, vor fi disponibile și digital şi audio. 

V-aștiptăm cu vreari!

Otilia Măndescu Canavra este artist plastic și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. A participat la diverse expoziții de grup în țară și în străinătate; expoziții personale în țară și în străinătate; laureată la concursuri naționale și internaționale.
 
Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne își propune să identifice, să editeze și să ofere operele științifice și artistice ale patrimoniului culturii aromâne și ale celor înrudite ei. Aceste bunuri culturale, în special cele aflate în custodia publică, devin accesibile cercetătorilor și tuturor celor interesați în mod gratuit. Proiectul include activități editoriale pe suport de hârtie, producție multimedia (CD audio, film etc.); organizează întâlniri și evenimente tematice, derulează proiecte culturale.