Cu ocazia sărbătorii Sfintei Treimi, Patriarhul României a explicat că Dumnezeul creștinilor este Unul, dar întreit în Persoane, pentru că Dumnezeul-Iubire nu ar putea fi „singurătate veșnică”.

„El este Unul, dar nu singurătate veșnică, pentru că dacă El este Unul – singurătate veșnică, nu poate fi Iubire”, a spus Patriarhul Daniel, amintind că lumea a fost creată din iubire și Dumnezeu este iubire în Sine. „Tainic, acest Dumnezeu-Unul are o comuniune de persoane distincte în El, dar aceste Persoane sunt nedespărțite”, a adăugat ierarhul, citat de Agenția de Știri Basilica

Pentru a explica Sfânta Treime, comuniunea de persoane distincte prezentă în Unul Dumnezeu, Patriarhul Daniel a făcut referire la crearea omului, când Dumnezeu a folosit un „plural misterios”: „Să facem om după chipul și asemănarea Noastră” (Facere 1:26).

„Dumnezeu S-a sfătuit cu Cineva Care era egal. (...) Dumnezeu-Tatăl S-a consultat cu Fiul Său Cel veșnic și cu Duhul Sfânt”, a explicat Patriarhul, făcând aluzie la scrierile Sfinților Părinți. În urma acestei consultări divine, a fost creată „o persoană rațională, cu voință liberă și capabilă de iubire. Persoanele divine necreate și veșnice creează persoane umane și învrednicesc aceste persoane să intre în comuniune cu Dumnezeu, să vorbească, să-L asculte, să împlinească voia Lui, tocmai pentru că persoanele umane sunt create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”. Tot un „plural misterios” este Însuși numele lui Dumnezeu în limba ebraică, „Elohim”, format din forma de plural a cuvântului ebraic „Eloah”.

Prezentând și explicând unele pasaje din Vechiul și din Noul Testament referitoare la Sfânta Treime, Patriarhul Daniel a subliniat că Botezul creștin reprezintă o afundare în iubirea Sfintei Treimi.

Taina Botezului a fost instituită de Mântuitorul Iisus Hristos spre finalul activității Sale pământești, când i-a trimis pe Apostoli să boteze „În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”. Astfel,  prin Botez creștinii sunt introduși, cufundați în har, adică în iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, a menționat Patriarhul României.

„Această botezare nu este un simplu act formal, un ritual, ci începutul unei vieți noi, începutul vieții veșnice încă din lumea aceasta în care omul este muritor, înseamnă o relație veșnică prin harul Duhului Sfânt cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt” (...) „De aceea, toți cei care ne-am botezat ne rugăm des și începem orice lucrare «În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh» și o terminăm cu «Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh», a atras atenția Patriarhul Daniel.

Acesta a subliniat că „Biserica Ortodoxă este Biserica Sfintei Treimi prin excelență”, deoarece toate lucrările Bisericii, inclusiv sfințirea locașurilor de cult, se fac invocând harul Preasfintei Treimi.

„Totul se săvârșește în numele, cu lucrarea și spre slava Preasfintei Treimi”. „Biserica este plină de Sfânta Treime”, a declarat Patriarhul Daniel, citându-l pe scriitorul bisericesc Origen.

„Toate cântările, toate rugăciunile le ritmăm ca și o respirație a unui corp plin de Duhul Sfânt prin formula «Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum, și pururea și în vecii vecilor. Amin!»”.

Potrivit Patriarhului Daniel, însăși formula de încheiere a rugăciunii mărturisește credința în nemurirea sufletului: „Deci, dacă noi slăvim pe Dumnezeu acum, trebuie să trăim veșnic ca să Îl slăvim «acum și pururea și în vecii vecilor»”.

Sursa: Basilica