Patriarhul Daniel, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat, miercuri, un mesaj de felicitare președintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, cu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață, informează Agenția de Știri Basilica

„La împlinirea a 65 de ani de viață a Domnului Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, dorim să evidențiem câteva aspecte distincte din bogata activitate științifică a Domniei Sale, care se reflectă în zeci de cărți, în sute de articole, cronici și studii, în monografii despre mari personalități ori evenimente istorice, în preocuparea necontenită față de problemele fundamentale ale istoriei românilor.

Distins cu numeroase și importante premii naționale și internaționale, Doctor Honoris Causa a mai multor universități de prestigiu din țară sau din străinătate, Domnul Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, este angajat plenar în cultivarea și promovarea istoriei și culturii naționale, a științei și culturii universale.

Pe lângă cele peste 500 de studii și articole, a publicat mai mult de 80 de cărți, proprii și în colaborare, în diferite limbi de circulație internațională.

Bogata activitate scriitoricească este dublată de vocația, la fel de creatoare, a omului de catedră, a profesorului erudit și entuziast, care știe să prezinte adevărurile științifice ale istoriei și culturii naționale într-un act de perpetuă noutate și prospețime.

Opera istorică a Academicianului Ioan-Aurel Pop, axată în special pe studierea epocii medievale românești din interiorul arcului carpatic, este o contribuție substanțială la cunoașterea culturii și civilizației medievale românești, luminând trecutul pentru a înțelege prezentul.

Pasionat cercetător al istoriei, Domnul Ioan-Aurel Pop participă activ la numeroase manifestații științifice organizate în țară sau în străinătate, evidențiind admirabil modul prin care s-a impus în conștiința românească ideea de unitate a poporului român, de latinitate, de cultivare a limbii române și a credinței creștine ortodoxe.

Preocuparea Domnului Academician Ioan-Aurel Pop față de opera și personalitatea poetului național Mihai Eminescu, care și-a iubit deopotrivă țara, cultura și credința strămoșească, ne îndeamnă la o reflexie asupra sensurilor profunde privind credința și cultura în viața poporului român, aflate într-o relație de comuniune, din care au rezultat mari valori ale spiritualității românești.

Competența sa științifică este dublată de o mărturisire a credinței creștine, care îl face un profund cunoscător al istoriei poporului român în care latinitatea și credința creștină sunt elemente constitutive principale.

Felicităm pe Domnul Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, la împlinirea a 65 de ani de viață și îi mulțumim pentru contribuția sa la cunoașterea istoriei, culturii și credinței poporului român în România și în afara ei.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Dăruitorul vieții și al tuturor binefacerilor, să dăruiască Domnului Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, ajutorul Său sfânt în toată lucrarea de promovare a istoriei, culturii și spiritualității poporului român.

Întru mulți și fericiți ani!”, a transmis Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în prima zi a Noului An 2020, prin intermediul Basilica.ro
 
Totodată, un important portal de distribuție a cărții românești l-a declarat pe Ioan-Aurel Pop „autorul lunii ianuarie”, oferind reduceri și autografe la volumele semnate de președintele Academiei Române.
 
Ioan-Aurel Pop s-a născut în județul Cluj pe data de 1 ianuarie 1955, fiind un reputat istoric și academician, specializat în istoria medievală a poporului român și a Europei Centrale. A absolvit Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov și Facultea de Istorie și Filosofie a Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, fiind șef de promoție, apoi, în 1996, a obținut titlul de profesor universitar la aceeași facultate. În anul 2012 a fost ales rector al Universității Babes-Bolyai, iar în aprilie 2018, președinte al Academiei Române.