ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Antiaxion la Pogorârea Sfântului Duh, gl. VII varis. Textul potrivit pe limba română de diaconul Cornel Coman este tonisit după mai mulți autori de către Gabriel Duca. - Liviu Cruceru

Sărbătoarea de Rusalii (din lat. Rosalia) datează încă din primul secol, cel apostolic, când ucenicii Domnului Iisus Hristos au început să răspândească, în lume, credința în El. Până în jurul anului 400, Înălțarea Domnului era una cu Rusaliile, însă s-au despărțit, semnificând evenimente deosebite. Astfel, Rusaliile se serbează, de atunci, în fiecare an, la 10 zile după Înălțare, respectiv 50 de zile după Învierea Domnului.


Ce semnifică Rusaliile

Rusaliile, Cincizecimea sau evenimentul Pogorârii Sfântului Duh este descris în Cartea „Faptele Apostolilor” (F.A. 2,4). Evenimentul este relatat ca o pogorâre a Duhului din Cer ca un vuiet mare de vânt și Se împarte deasupra capului fiecăruia dintre cei prezenți, în chip de limbi de foc, ceea ce semnifică faptul că acest Duh îi sfințește pe fiecare în parte și pe toți deopotrivă, ca pe niște oameni aflați în comuniune. Sfântul Ioan Gură de Aur și alți exegeți afirmă că toți cei sfințiți la Pogorâre au fost în număr de 120 de frați, care s-au aflat mereu împreună cu Apostolii și cu Hristos, de la Botezul Domnului și până la Înălțare. Deasemenea, Maica Domnului, mama Lui Iisus, a fost prezentă la Pogorârea Sfântului Duh.

Cum lucrează Duhul Sfânt

Duhul Sfânt le-a dat Apostolilor puterea de a grăi în toate limbile pământului, în limbi necunoscute de ei până atunci, pentru a propovădui Cuvântul Domnului, Evanghelia, la toate neamurile, după cum le-a poruncit El. Chiar în Ziua Rusaliilor, ucenicii au început această activitate, reușind să se facă înțeleși iudeilor care veniseră în Ierusalim din Orient, spre surprinderea tuturor celor de față, care i-au acuzat că ar fi băut, spunând că „sunt plini de must”. Atunci, Sf. Ap. Petru a vorbit mulțimii pentru a explica ce se întâmplă, anume că se împlinește profeția lui Ioil: "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul” (F.A. 2, 17, Ioil 3, 1). În urma cuvântului rostit de Petru, trei mii de persoane au primit botezul în numele Domnului nostru Iisus Hristos.

Înainte de Înălțare, Iisus le-a spus ucenicilor Săi că le va trimite pe Duhul Sfânt, în locul Lui. Astfel, întreaga operă a Bisericii Apostolice, ce a dăinut până în zilele noastre, prin darul preoției, succesiunea apostolică, este atribuită Duhului Sfânt, care, cum spune Crezul, este parte a Sfintei Treimi, „Domnul de Viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede și împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci”.

De la Apostoli încoace, la fiecare hirotonisire, slujitorii Domnului se sfințesc, primind Duhul Sfânt de la un episcop, care la rândul său l-a primit de la un altul și tot așa, până ajungem, pe firul istoriei, la Apostolii și frații lor cei sfințiți în Ziua de Rusalii, care se spune că au dat darul Duhului Sfânt mai departe, începând cu primele hirotonisiri.

Tradiții de Rusalii

În fiecare an, la slujba de Rusalii, credincioșii aduc, în biserică, ramuri de nuc sau de tei, plop sau stejar, semnificând limbile de foc sub forma cărora S-a Pogorât Duhul Sfânt. După sfințire, acestea sunt împărțite între credincioși, care le duc acasă și le așează la tocul ușii de la intrare sau la icoane.

Tot de Rusalii, în unele zone ale țării se dansează Jocul Călușarilor. Dansul are, în general, scopul de a apăra oamenii, vitele și recoltele de influențele negative. Spiritele rele se alungă prin ritualuri gălăgioase și pocnituri cu ramuri de tei de Rusalii. VIDEO:

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews