Sfântul Apostol Codrat era unul din cei şaptezeci de apostoli. El a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Atena şi în Magnesia, unde a fost şi episcop şi pe mulţi i-a adus cu învăţăturile sale la lumina dumnezeieştii cunoştinţe şi a fost după cuvântul lui Sirah: "Ca o stea de dimineaţă în mijlocul norilor". 
 
Tot astăzi este pomenit Sfântul Proroc Iona, fiul lui Amitai din Gat-Hahefer. A profețit între anii 830-800 î.Hr. Aparține grupului de doisprezece profeți mici.

În Vechiul Testament, istoria lui Iona este arătată în "Cartea lui Iona". De asemenea, se face referire la el în Cartea a doua a Regilor (14, 25), în Evanghelia după Matei (12, 38-41) și Evanghelia după Luca (11, 29-32).

Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, în cartea numită Iona, cuprinde mai multe informații cu privire la viața sa.

Prorocul Iona a fost trimis de către Dumnezeu să îndemne pe niniviteni la pocăință (cetatea Ninive era capitala imperiului asirian), acesta însă nesocotește poruncile Lui. Încercând să fugă pe mare, Iona a fost înghițit de un chit (pește uriaș) în pântecele căruia a stat trei zile.

Rugându-se, a fost aruncat pe țărmul mării și a primit din nou poruncă de la Dumnezeu, de a merge în orașul Ninive (Iona 3, 3). Aici, Iona a prevestit distrugerea orașului: "Atunci ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ținut post și s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari și până la cei mai mici''.

Și a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, și-a lepădat veșmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac și s-a culcat în cenușă.

Apoi, din porunca regelui și a dregătorilor săi, s-au strigat și s-au zis acestea: ''Oamenii și animalele, vitele mari și mici să nu mănânce nimic, să nu pască și nici să bea apă; Iar oamenii să se îmbrace cu sac și către Dumnezeu să strige din toată puterea și fiecare să se întoarcă de pe calea lui cea rea și de la nedreptatea pe care o săvârșesc mâinile lui" (Iona 1, 5-8).

Așa s-au pocăit ninivitenii, primind iertarea lui Dumnezeu.