ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Sfântul Mucenic Luchian preotul este pomenit în calendarul creștin ortodox la data de 15 octombrie.

Originar din Samosata, Siria, Sfântul Mucenic Luchian provenea dintr-o familie de vază.Rămas orfan la vârsta de 12 ani, şi-a dăruit averea săracilor. De tânăr se hrănea doar cu pâine şi apă o dată pe zi, iar uneori nu gusta nimic toată săptămâna. 

Datorită învăţăturii şi sfinţeniei sale a fost hirotonit preot in Antiohia, unde s-a stabilit spre sfârșitul secolului al-III-lea. Aici a înființat o școală catehetică care avea să ia un avânt considerabil în secolele următoare, unul din marii teologi care aveau să-i frecventeze cursurile fiind Sfântul Ioan Gură de Aur.

O mare realizare a Sfântului Luchian a fost revizuirea Septuagintei (textul grecesc al Sfintei Scripturi). De altfel, acesta a îndreptat multe texte evreieşti, pe care ereticii le strâmbaseră. 

Sfântul Mucenic Luchian a suferitul martiriul în timpul lui Maximian Daia (305-313), în Nicomidia, după ce a rostit cuvântul adevărului despre Hristos Dumnezeul său înaintea împăratului.

Maximian auzise despre Sfântul Luchian că atât îi este de frumoasă fața și vorbele lui sunt atât de dulci, încât oricare, văzându-i cinstita lui față și auzindu-i cuvintele, nu era cu putință ca să nu devină creștin. Din acest motiv, împăratul stătea la o oarecare distanță de Sfântul Luchian, după o perdea, spre a nu fi atras la creștinism de fața sa și de cuvintele pe care acesta le rostea pentru adeverirea credinței creștine.

În timp ce era adus spre a fi judecat, Sfântul Luchian converteşte  la creştinism 40 de soldaţi, persoane care vor primi moarte mucenicească. Sfântul Luchian a fost aruncat în temniţă şi supus regimului de exterminare prin înfometare. 

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, au venit câţiva creştini în temniţa unde era prezent Sfântul Luchian cu pâine şi vin. Când aceştia l-au întrebat unde anume să pună pâinea şi vinul pentru săvârşirea Sfintei Liturghii, acesta le-a răspuns: "Pe pieptul meu să le puneţi şi va fi pristol viu al Dumnezeului celui viu". Şi aşa s-a săvârşit dumnezeiasca Liturghie în temniţă, pe pieptul sfântului. A doua zi de la acest minunat eveniment, a trecut la cele veşnice.

Pe mormântul Sfântului Luchian, Sfânta Elena, mama Sfântului împărat Constantin cel Mare, a ridicat o biserică.

Troparul Sfântului Mucenic Luchian
Glasul 4
Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu însuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinte Mucenice Luchian, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Luchian
Glasul 2 
Pe cea întru rugăciuni...
Pe cel ce a strălucit mai întâi în pustnicie şi apoi s-a luminat prin chinuri, toţi să-l cinstim pe Sfântul Mucenic Luchian cu cântări întru mărire, ca pe un luminător prealuminos, care nu încetează a se ruga pentru noi toţi.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews