ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Guvernul a stabilit astăzi, printr-o Hotărâre, reînființarea Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București, precum și unele măsuri privind reorganizarea Operei Naționale București – ONB, pentru o funcționarea coerentă și optimă a celor două instituții, precum și asigurarea îndeplinirii atribuțiilor specifice domeniilor operetă și musical, pe de o parte, și operă și balet, pe de altă parte.

Principalul avantaj al funcționării separate a celor două instituții este dat de posibilitatea gestionării oportune și eficiente a activității artistice și a resurselor implicate. Un alt aspect pozitiv îl reprezintă posibilitatea abordării unor viziuni manageriale specifice fiecărui domeniu. De asemenea, separarea managerială a domeniului operei și baletului, pe de o parte, de cel al operetei și al musicalului, de cealaltă parte, va aduce o serie de avantaje din punct de vedere economic.

Comasarea acestor activități a generat, pe lângă disfuncționalități în organizarea spectacolelor și creșteri ale cheltuielilor legate de aparatul administrativ – organizatoric. Din punct de vedere artistic, un alt beneficiu este legat de dezvoltarea resursei umane artistice, care, prin această separare instituțională, va avea ocazia să își dezvolte repertoriul și să își diversifice activitatea, fiind astfel garantată excelența și performanța artistică.
Astfel, actul normativ prevede reorganizarea, prin divizare parțială, a Operei Naționale București, instituție publică subordonată Ministerului Culturii, în scopul separării activităților culturale de operetă și musical, de restul activităților de operă, balet și muzică contemporană, precum și în scopul transferului corespunzător al patrimoniului aferent activităților ce se divizează.

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” se înființează și funcționează ca instituție publică distinctă, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare.
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă prin ordin al Ministrului Culturii numărul de posturi, Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică pentru Operă, respectiv pentru Operetă.

De asemenea, până la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager al Teatrului de Operetă, Ministrul Culturii va desemna prin ordin o conducere interimară, potrivit prevederilor OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare.
 
În urma reorganizării Operei Naționale, prin HG nr. 741 din 25 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea HG nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea și funcționarea Operei Naționale din București, prin care Opera Națională din București și Teatrul  Național de Operetă „Ion Dacian” au fuzionat prin absorbția Teatrului Național de Operetă, care a fost desființat, s-a constatat că noua formulă organizatorică nu a dus la creșterea eficienței activității și nici la reducerea cheltuielilor de funcționare. Totodată, s-a remarcat și o diminuare semnificativă a repertoriului de stagiune a spectacolelor de operetă, dar și a celor de operă și de balet față de stagiunile anterioare reorganizării.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews