ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Muzeul Municipiului București a inițiat și realizat proiectul „Crucile din piatră ale Bucureștiului”, care include și platforma online Crucidepiatra.ro, proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul este rezultatul eforturilor unei echipe dedicate de cercetători, istorici și iubitori ai patrimoniului cultural al Capitalei. 

Potrivit unei postări în care este prezentat proiectul, scopul este de a pune în lumină valorile și poveștile unice ascunse în spatele crucilor din piatră din diferite colțuri ale orașului. Vizitatorii site-ului vor avea ocazia să exploreze o bogată colecție de imagini, informații istorice și detalii arhitecturale, toate reunite într-o experiență virtuală captivantă.

Printre caracteristicile cheie ale site-ului se numără:
- Galerie de imagini bogată, care surprinde varietatea de designuri și simboluri întâlnite pe crucile din piatră din București;
- Informații detaliate despre cruci, inclusiv istoria lor, semnificații culturale și contextul arhitectural al fiecăreia;
- Hărți interactive ce indică localizările crucilor din piatră aflate în diferite zone ale orașului;
- Posibilitatea de a contribui la proiect prin împărtășirea de informații, povești de familie sau imagini.

„Troițele sau crucile sunt singurele monumente medievale care au rezistat timpului, fiind remarcate de călătorii străini încă de la jumătatea secolului al XVII-lea. Ei constatau numărul mare de cruci aflate în arealul bucureștean, dar și varietatea acestora: din piatră ori din lemn, de mari dimensiuni, scrise de sus până jos sau pictate cu chipurile unor sfinți” - menționează reprezentanții muzeului, într-o altă postare.

Mai jos, redăm textul de prezentare despre proiect, preluat de pe site-ul Crucidepiatra.ro:  

„Mesaje săpate în piatră – digitizarea crucilor din piatră din București” este un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național care urmărește valorificarea patrimoniului cultural material al Capitalei prin digitizarea și introducerea într-un website cu caracter de bază de date a tuturor crucilor din piatră care nu au caracter funerar. Pe lângă aceasta, proiectul propune realizarea unei hărți, a unei expoziții organizate la Muzeul Municipiului București – la Palatul Suțu. Expoziția va fi însoțită de un catalog și o serie de ateliere pentru elevi și studenți, menite să facă cunoscute aceste importante elemente ale identității urbane.

Atingând mai multe domenii de interes: istorie și memorialistică, artă plastică, antropologie, paleografie, proiectul presupune fotografierea și fișarea fiecărei cruci cu scopul de a se evidenția funcția acestora, multe fiind unice în peisajul bucureștean.

Proiectul dorește să răspundă nevoii de cunoaștere a unui tip de monument public deosebit de important în istoria și evoluția urbană a Bucureștiului, cât și a nevoii de documentare a acestor monumente și evidența lor în vederea conservării și protejării patrimoniului.

Crucile din piatră ale Bucureștiului sunt pe cât de împrăștiate geografic, pe atât de necunoscute publicului. În timp, o parte dintre aceste cruci au fost mutate, iar noile amplasamente au făcut ca scopul inițial să nu mai fie cunoscut. Crucile sunt prin excelență elemente memoriale, iar cele amplasate în spațiul urban devin astfel locuri ale memoriei care „vorbesc” despre un eveniment istoric considerat important pentru a fi marcat. Existența ori originea crucilor din piatră nu este cunoscută nici măcar la nivelul comunităților în care se găsesc. Crucile identificate pe teritoriul Bucurestiului sunt, exceptând forma, foarte diferite unele de altele, atât din punct de vedere al ornamentației, cât și al mesajului.

Varietatea largă de motivații care au dus la ridicarea crucilor din piatră le face cu atât mai interesante și prezintă interesul pentru a fi protejate. Această acțiune de identificare și protejare este absolut necesară având în vedere faptul că unele dintre acestea se află în locuri publice și este evidențiată neglijența și indiferența cu care sunt tratate. Din cercetările realizate până în prezent reiese faptul că o parte dintre crucile care se găseau în trecut pe teritoriul orașului au fost mutate. Unele dintre ele au fost identificate în cadrul cercetării în alte amplasamente, altele însă nu au fost regăsite în teren. Lipsa datelor despre aceste cruci pentru o perioadă de peste șase decenii face necesar demersul de față, care își propune atât indexarea crucilor cât și geolocalizarea acestora prin GPS pentru a facilita accesul la acestea.

Prin evidențierea acestor monumente cu dublu caracter: memorial și epigafic, bucureștenii află mai multe despre obiceiurile locuitorilor din urmă cu câteva veacuri. Din informațiile pe care aceste cruci le transmit aflăm cum luptau oamenii în trecut împotriva molimelor, împotriva cotropitorilor sau despre evenimentele sociale și ale urmărilor acestora. Crucile din piatră nu mai au astăzi aceeași însemnătate precum în trecut, iar inscripțiile în slavonă sau chirilică le fac de neînțeles. Astfel că proiectul, unic în peisajul bucureștean, își propune scoaterea acestor monumente din anonimat și eliminarea statutului de precaritate al acestora prin publicarea materialelor menite să le readucă la statutul de monumente de for public, prin geopoziționarea lor pe o hartă, prin crearea bazei de date disponibilă online, prin conferințe și ateliere, prin expoziție și catalog de expoziție. Impactul scontat al proiectului este crearea și implementarea unui model de bune practici la nivelul comunităților locale și naționale, facilitarea accesului publicului la patrimoniul cultural material. „Mesaje săpate în piatră – digitizarea crucilor din piatră din București” este, în același timp, un instrument de cercetare ușor accesibil tuturor cercetătorilor interesați de domeniile sculpturii în piatră, a monumentelor de for public, al epigrafiei și paleografiei, al istoriei, geografiei și antropologiei urbane.

Ce ne propunem

Proiectul pornește de la nevoia de conștientizare a patrimoniului prin instrumente care vor avea ca impact conștientizarea existenței unor vechi obiceiuri, dispărute astăzi, prin intermediul cărora află informații importante ale vieții din trecutul comunității.

Scopul proiectului este să identifice și să pună în valoare crucile din piatră din București pentru a deveni subiecte de cercetare, de identificare a modalităților de transmitere a mesajului, a modalităților de memorializare a unor evenimente petrecute în perioada medievală și modernă românească, a modalităților de rezolvare a unor situații critice, ale unor promisiuni sau modul de evidențiere a unor comportamente etc. atât pentru cei care studiază istoria, geografia și antropologia urbană cât și în rândul comunităților locale în cadrul cărora se găsesc aceste obiective pentru conștientizarea unor importante elemente care țin de identitate locală. Identificarea amplasamentelor initiale ale crucilor și motivația mutării acestora sunt elemente care oferă informații asupra unor stadii ale transformărilor urbane ale Bucureștiului prin investigarea unor importante vestigii ce stau martore ale vieții urbane. Se constată că în majoritatea cazurilor acestor cruci din piatră, memoria colectivă nu mai funcționează, evidențiindu-se fenomenul uitării în cadrul comunităților, majoritatea celor intervievați neavând un răspuns în privința scopului cu care a fost ridicată crucea, menționând doar „că le știu acolo din totdeanuna”. Oamenii își exprimă păreri legate de motivul pentru care au fost ridicate crucile din piatră, majoritatea afirmând că au rol comemorativ de cenotaf, marcând locul în care cineva și-a pierdut viața, și un procent extrem de mic menționând că ar putea marca limitele unei proprietăți – un hotar. Scopul proiectului este recuperarea memoriei acestor cruci prin cercetarea, descifrarea incripțiilor, identificarea elementelor cu caracter istoric și artistic și diseminarea concluziilor cercetărilor către membrii comunităților în mijlocul cărora se găsesc prin intermediul atelierelor cu elevi și studenți. Aceste obiective pot intra în circutul turistic, devenind astfel obiective pe traseele de vizitare și participând activ la procesul de branding local.

Obiectivul general este valorificarea patrimoniului cultural local al Bucureștiului în beneficiul comunităților locale aflate în proximitatea crucilor din piatră. Păstrarea acestor cruci în cadrul comunităților are o deosebită importanță în identificarea comportamentelor locuitorilor acestor locuri, obiceiuri care s-au pierdut într-o perioadă atât de îndepărtată încât nici măcar nu se mai vorbește despre ele. Diversitatea scopului pentru care au fost ridicate crucile din piatră este un motiv pentru cercetarea îndeaproape a acestor prime monumente de for public din spațiul românesc. Atât memoria locului cât și mesajele pe care aceste cruci le trimit către cei din viitor fac din acestea mărturii ale unor locuri profund transformate în secolele care au trecut.

Membrii echipei proiectului:

Cezar Petre Buiumaci – manager de proiect
Andreea Mihaela Panait – specialist paleografie chirilică
Cristian Oprea – fotograf
Ștefan Beniamin Csampai – grafică
Mihaela Alina Dobre – reprezentant fianciar.

Parteneri:

Colegiul Național „Iulia Hașdeu”
Liceul Teoretic „Ady Endre”
Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”
Facultatea de Litere a Universității din București
Uniunea Arhitecților din România și Asociația „Redescoperă Istoria”.