Astăzi, Biserica Ortodoxă pomenește zămislirea dumnezeiască, pe care a binevestit-o Arhanghelul Arhistrateg Gavriil către proorocul Zaharia, arătându-i-se și grăindu-i astfel: „Ascultată a fost rugăciunea ta”. Astfel, nașterea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul a fost o naștere minunată, cu adevărat premergătoare nașterii minunate a Mântuitorului, deoarece părinții săi, Proorocul Zaharia și Dreapta Elisabeta erau foarte bătrâni, iar ea, pe deasupra, fusese stearpă toată viața ei.

Sf. Arhanghel Gavriil s-a arătat sfințitului Prooroc Zaharia cu șase luni înainte să se arate și să binevestească nașterea Domnului, Maicii Domnului. Marele Zaharia, intrând în templu pentru a îl tămâia și a se ruga pentru popor, l-a văzut pe Înger și s-a înspăimântat, însă Acesta l-a liniștit grăindu-i: "Nu-ti fie teamă, Zaharie, rugile tale au fost ascultate și femeia ta, Elisabeta îți va dărui un fiu pe care îl vei numi Ioan. Vei avea multă bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci el va fi mare în fața Domnului și se va umple de Duhul Sfânt încă din sânul mamei sale" (Luca 1, 13-15).

Zaharia, însă, s-a îndoit de spuse Arhanghelului, precum că acolo unde Dumnezeu voiește, rânduiala firii se biruiește. De aceea Gavriil l-a înștiințat că - pentru necredința lui, dar și ca să învețe să se folosească de graiul său numai pentru a-l preamări pe Domnul -, el va rămâne mut până ce se va naște pruncul.

Într-adevăr, Proorocul Zaharia nu a putut rosti niciun cuvânt până la nașterea Marelui Prooroc Ioan.