Potențialii beneficiari pot depune proiecte pentru achiziția și înființarea de abatoare mobile până la data de 15 decembrie 2018, finanțarea de până la 70% fiind asigurată din fonduri europene, prin Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 70% pentru investiții colective (proiecte aplicate de cooperative sau grupuri de producători), 50 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri sau 40 % pentru alte întreprinderi. De acest sprijin pot beneficia cooperativele, grupurile de producatori,  IMM-uri și alte întreprinderile.
Finanțarea este asigurată prin submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor agricole” din cadrul PNDR. 

Valoarea unui abator mobil variază între 55.000 de euro și 100.000 de euro, în funcție de dotări.
În cadrul unităților de abatorizare se pot desfășura următoarele activități: sacrificarea animalelor, prelucrarea primară, depozitarea, vânzarea cu amănuntul.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), abatoarele mobile vor funcționa ca un centru de sacrificare, tranșare și comercializare, care va fi autorizat sanitar-veterinar și va deservi crescătorii de animale din zona de amplasare, dar și alți fermieri care au nevoie de aceste servicii.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul www.madr.ro.