Banca Națională a României a publicat astăzi, în premieră, salariile conducerii executive. Conform acestor date oficiale, guvernatorul Mugur Isărescu câștigă 61.203 lei pe lună:  42.727 lei - salariul, la care se adaugă 18.476 lei - indemnizație de membru al Consiliului de administrație.

Florin Georgescu, prim-viceguvernator, are un salariu de 40.430 lei și o indemnizație de membru al Consiliului de Administrație de 18.313 lei, iar Liviu Voinea, viceguvernator, un salariu lunar de 37.764 lei și indemnizație de membru al Consiliului de Administrație de 17.103 lei.


În plus față de salariul lunar, se acordă anual și alte venituri, respectiv indemnizație de vacanță – 100% din salariul net lunar, alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare și o sumă din fondul de participare a salariaților la profit – în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004, fără a se depăși un salariu net lunar, potrivit BNR.

La încetarea contractului individual de muncă, potrivit prevederilor legale, salariații Băncii Naționale a României beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condițiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaților care au lucrat în Banca Națională a României mai puțin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condițiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel: 5 ani – 10 salarii, 4 ani – 8 salarii, 3 ani – 6 salarii.

Membrii Consiliului de Administrație nu beneficiază de bonus de performanță. Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României - Marin Dinu, Daniel Dăianu, Gheorghe Gherghina, Ágnes Nagy, Virgiliu-Jorj Stoenescu - primesc o indemnizație netă lunară de membru în valoare de 17.103 lei. Aceștia pot beneficia și de alte venituri, conform legii. În anul 2015, membrii neexecutivi au primit fiecare o sumă echivalentă cu o indemnizație netă.

Potrivit informațiilor furnizate de BNR, nivelurile minime și maxime ale salariilor nete pentru funcțiile de conducere sunt: director - minim 7.821 lei și maxim 31.062 lei, director adjunct - minim 6.414 lei și cel mult 22.427 lei, șef serviciu - mimim 5.261 lei și maxim 14.667 lei, director în structurile teritoriale ale BNR minim 6.414 lei și maxim 15.347 lei, precum și șef serviciu în teritoriu minim 5.261 lei și maxim 9.218 lei.

Organizatia care a facut lobby pentru modificarea legii vinatorii in asa fel incit sa nu li se mai permita acestora...

Posted by Gheorghe Piperea on Wednesday, December 16, 2015

Avocatul Gheorghe Piperea dezvăluie cine sunt ADEVĂRAȚII promotori ai legii care i-a înfuriat pe ciobani. Domnul Isărescu, primul pe lista de șefi ai asociației vânătorilor