Aplicațiile precum Clever Taxi, Star Taxi, servicii ca Uber și Taxify ar putea fi scoase din piață printr-o Ordonanță de Urgență. Proiectul ordonanței publicat de Ministerul Dezvoltării susține că „din cauza acestor aplicații de taxi, concurența pe această piață este denaturată”.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat proiect de ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

„În ultimii ani, piața serviciilor destinate populației, este într-o permanentă schimbare ca urmare a dezvoltării tehnicii și tehnologiilor moderne, fiind în creștere utilizarea programelor de software, a aplicațiilor web sau a aplicațiilor mobile, în scopul satisfacerii nevoilor zilnice, este necesar ca și piața serviciilor de taxi să fie adaptată noilor cerințe.

Însă, prevederile actuale privind activitatea de dispecerat taxi permit prestarea în fapt, a acestei activități fără autorizațiile prevăzute de lege, fiind dezvoltate aplicațiile taxi, care funcționează întocmai ca niște dispecerate taxi.

Datorită acestor aplicații taxi, concurența pe această piață este denaturată prin comercializarea acestor aplicații taxi, fără acordul transportatorilor autorizați de taxi și/sau a dispeceratelor de taxi”, arată Guvernul.

Actul normativ conține și stabilirea interdicției taxiurilor de a efectua transport public de persoane în regim de taxi sau de a staționa în vederea efectuării a unor astfel de transporturi în interiorul unei localități, alta decât localitatea de autorizare.

„Un alt aspect constatat în practică, îl reprezintă dificultatea  sancționării cu amenda ce se aplică potrivit art. 55, pct. 3, lit h) din Legea nr. 38/2003, persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea, în mod repetat, de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, a următoarelor fapte:

Transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deține pentru acesta, după caz, autorizație taxi valabilă sau copie conformă valabilă, potrivit prevederilor legii.

transportul public, contra cost, de mărfuri sau de bunuri cu un autovehicul cu masa maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, fără a deține pentru acesta autorizație taxi valabilă, potrivit prevederilor legii ori altă autorizație valabilă. Față de acestea, este dificil ca organele de control să probeze caracterul repetitiv al faptei, astfel încât să poată aplica sancțiunea, neexistând posibilitatea efectivă de a monitoriza de câte ori o persoană exercită activitatea de transport persoane în regim de taxi în altă localitate decât cea de autorizare, prin staționarea în acea localitate”, spune Guvernul..

Însă, șoferii celor două servicii ar urma să poată fi sancționați direct de către organele de control, fără a mai exista obligativitatea constatării în prealabil a caracterului repetat al faptei.