Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat, în dezbatere publică, ghidul solicitantului pentru sesiunea de primire a proiectelor aferentă programului Start-up Nation 2018. Așadar, antreprenorii interesați de accesarea unui ajutor financiar nerambursabil de 200.000 de lei își vor putea pregăti în perioada următoare proiectele, informează Avocat.net.

Programul de finanțare din acest an poate fi accesat de către antreprenorii care nu au mai desfășurat în anul anterior sau în 2018, până la data depunerii proiectului, aceeași activitate prin intermediul unei alte întreprinderi mici sau mijlocii.

Totuși, schema de minimis publicată în dezbatere publică la finalul lunii martie cuprinde mai multe criterii de eligibilitate pe care antreprenorii trebuie să le îndeplinească pentru a putea depune cereri de finanțare în cadrul sesiunii din acest an.

Conform proiectului de minimis publicat recent în dezbatere publică, înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de afaceri în vederea obținerii finanțării se fac online pe site-ul ministerului, un site ce nu a mai putut fi accesat de aproximativ trei săptămâni din cauza unor defecțiuni tehnice pe care MMACA nu remediat nici în prezent.

Data de la care  înregistrarea online va deveni activă se comunică pe site-ul instituției cu cel putin cinci zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă.

După înregistrarea unui cont de utilizator, aplicația de înregistrare a documentației va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri și încărcarea în aplicație a documentelor solicitate, respectiv:

- plan de afaceri;
- cerere de finanțare;
- formulare suport solicitate pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor de eligibilitate impuse prin ghidul solicitantului.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va dura, conform ghidului solicitantului, 30 de zile de la demararea înscrierii în program.

Cu toate că punctajul minim solicitat pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității este, conform ghidului solicitantului,  de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile, anul trecut finanțarea a fost acordată doar proiectelor care au obținut 100 de puncte, 95 de puncte și doar unui mic număr din proiectele de 90 de puncte.

După completarea tuturor informațiilor și documentelor solicitate, aplicația electronică va trimite automat solicitantului pe adresa de email utilizată la înregistrare un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, precum și punctajul obținut.

Atunci când se înregistrează egalitate de punctaj în cadrul procedurii de evaluare a proiectelor depuse, acestea vor fi departajate în funcție de următoarele criterii, în ordinea enumerată mai jos:

- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate/șomeri/absolventi după anul 2012;
- achiziția de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care accesează programul;

În cazul puțin probabil ca egalitatea între două sau mai multe proiecte să se păstreze și după aplicarea acestor criterii suplimentare, vor fi luate în calcul data și ora înscrierii în program.

După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE, întreaga corespondență purtată de finanțator cu antreprenorii făcându-se cu precizarea acestui număr.