ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 336/3, a fost publicat Acordul între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor.

Scopul acordului este de a asigura un nivel ridicat de protecție a informațiilor cu caracter personal și de a consolida cooperarea dintre Statele Unite și Uniunea Europeană și statele sale membre în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, inclusiv a terorismului, informează site-ul www.juridice.ro.

Acordul se aplică informațiilor cu caracter personal transferate între autoritățile competente ale unei părți și autoritățile competente ale celeilalte părți sau transferate în alt mod, în conformitate cu un acord încheiat între Statele Unite și Uniunea Europeană sau statele sale membre, în scopul prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor, inclusiv a terorismului.

Acordul se încheie pe durata nedeterminată și intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile și-au transmis reciproc notificările care indică faptul că și-au finalizat procedurile interne pentru intrarea în vigoare. 

Chiar dacă părțile denunță acordul, informațiile cu caracter personal care se încadrează în domeniul de aplicare al acestuia și care au fost transferate anterior denunțării sale continuă să fie prelucrate în conformitate cu acordul.

Art.13 din acest acord prevede că „Prelucrarea informațiilor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau de altă natură, apartenența sindicală sau informațiile cu caracter personal privind starea de sănătate sau viața sexuală se efectuează numai în temeiul unor garanții corespunzătoare în conformitate cu legislația. 

Respectivele garanții corespunzătoare pot include: limitarea scopurilor în care informațiile pot fi prelucrate, de exemplu autorizarea prelucrării doar de la caz la caz; mascarea, ștergerea sau blocarea informațiilor după atingerea scopului în care au fost prelucrate; limitarea accesului la informații la personalul autorizat; impunerea obligației ca personalul care are acces la informații să beneficieze de o formare specializată; impunerea obligației de a primi aprobarea autorității de supraveghere pentru a avea acces la informații sau alte măsuri de protecție. Garanțiile iau în considerare în mod corespunzător natura informațiilor, sensibilitatea specială a informațiilor și scopul în care acestea sunt prelucrate.

În cazul în care Statele Unite, pe de o parte, și Uniunea Europeană sau un stat membru, pe de altă parte, încheie un acord privind transferul de informații cu caracter personal, altul decât cel referitor la cazuri, investigații sau urmăriri penale specifice, acordul respectiv va specifica în detaliu standardele și condițiile în care informațiile în cauză pot fi prelucrate, ținând seama în mod corespunzător de natura informațiilor și de scopul în care sunt folosite.”

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews