ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


„Transumaniștii și tehnocrații Big Pharma au deschis larg ușile guvernului SUA pentru a permite inundarea sferei bioeconomiei cu banii contribuabililor și cu forță de muncă pentru a impune, dincolo de orice limite, modificarea genetică a tuturor ființelor vii și în special a oamenilor. Acest lucru va declanșa, în cele din urmă, cea mai puternică reacție publică din istoria modernă.

Biden promite nu doar finanțare, dar și o transformare la nivelul întregii guvernări pentru a sprijini integral acest proiect anti-uman. De asemenea, împiedică automat orice agenție sau departament să manifeste disidență.” (Patrick Wood, editorul Technocracy News)

Am selectat, pentru cititorii Active News, cele mai reprezentative fragmente din ordinul executiv publicat pe 12 septembrie pe site-ul Casei Albe:  

„Secțiunea 1. Politică. Politica administrației mele presupune coordonarea unui plan la nivelul întregului guvern pentru avansarea biotehnologiei și bioproducției astfel încât să se ajungă la soluții inovatoare în sănătate, în domeniul schimbărilor climatice, al energiei, al securității alimentare, agriculturii, al rezilienței lanțurilor de aprovizionare și în domeniul securității naționale și economice.

Trebuie să dezvoltăm tehnologii și tehnici de inginerie genetică pentru a fi capabili să scriem circuite pentru celule și să programăm în mod previzibil biologia în același mod în care scriem software-uri și programăm computerele; să deblocăm puterea datelor biologice, inclusiv prin instrumente de calcul și inteligență artificială; și să promovăm știința extinderii producției, reducând în același timp obstacolele din procesul comercializării, astfel încât tehnologiile și produsele inovatoare să poată ajunge mai rapid pe piețe.

Pentru a atinge aceste obiective, politica Administrației mele își propune să:
(a) susțină și coordoneze investițiile federale în domeniile-cheie de cercetare și dezvoltare (C&D) ale biotehnologiei și bioproducției pentru a promova obiectivele societale;
(...)
Eforturile întreprinse în conformitate cu acest ordin pentru a promova aceste politici vor fi denumite în mod colectiv Inițiativa națională de promovare a biotehnologiei și bioproducției.

Sec. 3. Valorificarea cercetării și dezvoltării în domeniul biotehnologiei și bioproducției pentru a îndeplini obiective societale. (a) În termen de 180 de zile de la data prezentului ordin, șefii agențiilor specificate în subsecțiunile (a)(i)-(v) din această secțiune vor prezenta următoarele rapoarte privind biotehnologia și bioproducția pentru îndeplinirea obiectivelor societale legate de sănătate, schimbările climatice și energie, inovația alimentară și agricolă, lanțurile de aprovizionare reziliente și progresele științifice interconectate.

(v) Directorul Fundației Naționale pentru Știință (NSF), în consultare cu șefii agențiilor corespunzătoare, cum este stabilit de Director, va prezenta un raport cu obiectivele de cercetare fundamentale, de înaltă prioritate și aplicabile real pentru a promova biotehnologia și bioproducția și pentru a îndeplini obiectivele societale menționate în această secțiune.

Sec. 5. Construirea unui ecosistem de bioproducție internă dinamic.

Sec. 7. Forța de muncă în domeniul biotehnologiei și bioproducției. (a) Guvernul Statelor Unite va extinde oportunitățile de formare și educație pentru toți americanii în domeniile biotehnologiei și bioproducției.
(...)
(ii) utilizarea investițiilor federale în științele biologice, în biotehnologie și bioproducție pentru a dezvolta cele mai bune practici în sfera biosiguranței și biosecurității în întregul demers privind cercetarea și dezvoltarea în domeniul bioeconomiei.

i) consolidarea cooperării, inclusiv în ceea ce privește proiectele comune de cercetare și schimburile de experți, în cercetarea și dezvoltarea în domeniul biotehnologiei, în special în genomică;

(iv) promovarea împărtășirii deschise a datelor științifice, inclusiv a datelor privind secvențele genetice,

Sec. 13. Definiții. În lumina prezentului ordin:

(b) Termenul „biotehnologie” înseamnă tehnologie care se aplică sau este facilitată de inovarea în științele vieții sau dezvoltarea de produse.
(c) Termenul „bioproducție” înseamnă utilizarea sistemelor biologice pentru dezvoltarea de produse, instrumente și procese la scară comercială.
(d) Termenul „bioeconomie” înseamnă activitate economică derivată din științele vieții, în special în domeniile biotehnologiei și bioproducției, și include industrii, produse, servicii și forță de muncă.
(e) Termenul „date biologice” înseamnă informațiile, inclusiv termenii codificați asociați, derivate din structura, funcționarea sau procesul unui sistem/unor sisteme biologice, care sunt măsurate, colectate sau agregate pentru analiză.

(j) Termenul „domenii-cheie de cercetare și dezvoltare” se referă la cercetarea și dezvoltarea fundamentală a biotehnologiilor emergente, inclusiv bioingineria; ingineria predictivă a sistemelor biologice complexe, incluzând proiectarea, construirea, testarea și modelarea tuturor celulelor vii, componentelor celulare sau sistemelor celulare; cercetarea multidisciplinară cantitativă și bazată pe teorie în scopul maximizării convergenței cu alte tehnologii care permit [aceste evoluții]; și știința reglementării, inclusiv dezvoltarea de noi informații, criterii, instrumente, modele și abordări pentru a asista în procesul luării deciziilor de reglementare. Aceste priorități de cercetare și dezvoltare trebuie să fie asociate cu progrese în modelarea predictivă, analiza datelor, inteligența artificială, bioinformatică, sisteme de calcul de înaltă performanță și alte sisteme avansate de calcul, metrologie și standarde bazate pe date și alte tehnologii non-biologice care facilitează avansul științific.

(p) Termenul „științe ale vieții” înseamnă toate științele care studiază sau utilizează organisme vii, virușii sau produsele acestora, incluzând toate disciplinele în domeniul biologiei și toate domeniile în care sunt aplicate științele biologice (incluzând biotehnologia, genomica, proteomica, bioinformatica, cercetarea și tehnicile farmaceutice și biomedicale), dar excluzând studiile științifice referitoare la materiale radioactive, substanțe chimice toxice care nu sunt de origine biologică sau analogi sintetici ai toxinelor.”