ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Așa cum am anunțat deja, în 17 martie 2023 orele 10,00 la Colegiul Medicilor din București va fi judecată doctorița Geanina Hagimă, fiindcă aceasta a exprimat păreri critice cu privire la măsurile întreprinse de autorități pentru stăvilirea covidului: Doctorița Geanina Hagimă, din nou în anchetă disciplinară a Colegiului Medicilor din România. Filmarea cu cuvîntarea pentru care e acuzată (video – linc). Plîngerea împotriva dînsei a fost făcută de însuși președintele Colegiului Medicilor, domnul Daniel Coriu. Mai mulți cetățeni și-au exprimat intenția de a merge la Colegiul Medicilor cu acest prilej, pentru a asista la judecarea doctoriței Geanina Hagimă.

Reamintesc că plîngerea domnului Coriu împotriva doamnei Hagimă a fost respinsă de Colegiul Medicilor Argeș. Domnul Coriu a făcut contestație la această soluție, iar acum se judecă contestația dînsului.

Reamintesc totodată că în programul de rezolvare a problemei covid publicat de mine în ianuarie 2022 (linc) era prevăzut, printre altele: „Lipsirea Colegiului Medicilor, care s-a situat pe poziții antiștiințifice în actuala pandemie, de dreptul de a sancționa medici”. Nu știu cum se va isprăvi anchetarea doamnei Hagimă, dar și dacă dînsa va fi scutită de pedeapsă, Colegiul Medicilor rămîne o instituție în care nu se poate avea încredere. Nu sancționează medicii care ar merita ci pe cei care deranjează unele interese nelegitime. Decizia de la Argeș legată de doamna Hagima are numărul 1 din 25 iulie 2022, adică în primele 7 luni din anul 2022 singurul medic anchetat disciplinar în județul Argeș a fost doamna Hagima. Cred că ideea lipsirii Colegiului Medicilor de dreptul de a aplica sancțiuni trebuie susținută în continuare.

Pentru completa informare a cititorilor, redau și contestația înaintată de domnul Coriu.

Către Colegiul Medicilor Argeș
Comisia de Disciplină

Prof. univ. dr. Daniel Coriu, în calitate de Președinte al Colegiului Medicilor din România, în temeiul art. 456 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare formulez, în termen legal

CONTESTAȚIE

împotriva Deciziei Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Argeș nr. 1 / 25.07.2022, comunicată la data de 03.08.2022 și solicit în baza art. 129 alin. (1) lit. b) din Statutul Colegiului Medicilor din România anularea deciziei și reținerea cauzei în vederea judecării pe fond, admiterea sesizării și sancționarea medicului reclamat în baza art. 129 alin. (2) coroborat cu aert. 121 alin. (5) lit. b) din Statut pentru următoarele

MOTIVE

În fapt, în ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România (CMR) din data de 05.05.2022 s-a hotărît formularea unei plîngeri împotriva doamnei doctor Hagima Geanina Elena față de atitudinea manifestată cu ocazia protestului ce a avut loc în data de 04.05.2022 ora 16,20 în fața sediului Colegiului Medicilor din România.

La protestul la care a participat, alături de un grup numeros de persoane, dna dr. Hagima Geanina Elena a luat cuvîntul și a scandat diferite lozinci atît împotriva măsurilor dispuse pe teritoriul României în timpul pandemiei Covid-19, cît și a ineficienței vaccinului Covid-19. Totodată, aceasta și-a expus nemulțumirile sale față de activitatea organizației profesionale din timpul pandemiei, precum și faptul că CMR nu a avut grijă ca imaginea medicilor să fie respectată în modalitatea solicitată de aceasta.

În acest sens a fost formulată plîngerea înregistrată la CMR sub nr. 4197/10.05.2022 și la CM Argeș sub nr. 242/12.05.2022 prin care a fost solicitat să se constate dacă a fost încălcat codul deontologic de către dna dr. Hagima Geanina Elena, medic primar obstetrică-ginecologie la SC Duo Best Med SRL Pitești, jud. Argeș.

Față de această plîngere, Biroul Colegiului Medicilor Argeș a dispus declanșarea anchetei disciplinare, aceasta fiind finalizată prin Decizia nr. 1/2022 prin care Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Argeș a dispus respingerea plîngerii formulate de Colegiul Medicilor din România.

În motivare, Comisia de Disciplină a reținut următoarele:

„Manifestarea de protest la care a participat este rezultatul nemulțumirilor sale față de neimplicarea Colegiului Medicilor din România în lămurirea unor aspecte medicale referitoare la boala și vaccinul împotriva Covid-19. Dna dr. a participat la acest protest în calitate de cetățean și nu ca reprezentant al breslei medicale. Aceasta se circumscrie libertății de exprimare prevăzută de Constituția României și nu a lezat în nici un mod demnitatea și prestigiul medicilor reprezentați de Colegiul Medicilor din România. Dna dr. Hagima Geanian Elena nu a denigrat pe niciunul dintre confrații săi, ci doar a exprimat opinii personale legate de acest virus, susținute de argumente proprii sau ale altor specialiști medici, dovezile aflîndu-se la dosarul cauzei.

Atitudinea dnei dr. Hagima Geanina Elena este similară cu aceea a multor medici care în timpul pandemiei au intervenit în spațiul public, în nenumărate situații, exprimînd păreri personale, nu toate fundamentate științific.

Se reține faptul că dna dr. Hagima Geanina Elena a fost susținută prin luări de poziție scrise și verbale de un nr. impresionant de cetățeni, dintre care mulți medici, care consideră că în această situație atitudinea dnei dr. nu poate fi considerată o abatere care poate fi sancționată. Aceste persoane au punctat de asemenea larga apreciere a calităților profesionale ale dnei dr. Hagima Geanina Elena.

De asemenea se reține faptul că pentru prima oară în practica instituției noastre au avut loc manifestări autorizate de protest, în scopul susținerii nevinovăției sale, la acestea participînd un nr. mare de persoane, inclusiv medici”.

Față de aceste concluzii solicităm Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor din România să constate că motivarea Comisiei de Disciplină a CM Argeș reținută în Decizia nr. 1/2022 este nefondată și contrară situației de fapt și probelor existente la dosarul cauzei avînd în vedere următoarele:

I. Comisia de Disciplină reține că „Manifestarea de protest la care a participat este rezultatul nemulțumirilor sale față de neimplicarea Colegiului Medicilor din România în lămurirea unor aspecte medicale referitoare la boala și vaccinul împotriva Covid-19”.

Solicităm Comisiei Superioare de Disciplină să constate că atitudinea medicului intimat reținută în această argumentație/concluzie reprezintă de fapt o încălcare a art. 38 și 39 din Codul de Deontologie Medicală, dispoziții potrivit cărora medicul are obligația de a sesiza în mod cît mai detaliat organismele corpului profesional și, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, are obligația de a păstra confidențialitatea datelor.

De asemenea, potrivit dispozițiilor Codului de Deontologie Medicală în orice situația litigioasă ori divergență profesională, înaintea oricărui demers public este obligatorie procedura de conciliere în cadrul corpului profesional. Simpla depunere a unei sesizări la CMR din partea dnei dr. Hagima Geanina Elena și nemulțumirea dînsei față de răspunsul primit nu justifică declarațiile publice făcute de dna dr. Hagima în cadrul protestului, declarații precum: „Petiționez la CMR eu fiind medic. Nu mi-am închipuit niciodată să ajung într-o asemenea situație, într-o pandemie care are alt scop. Medicii au jucat așa cum au cîntat globaliștii. Este inacceptabil (…) Din păcate tot ce am văzut a fost umilință, rușine pentru această profesie medicală, care trebuia să fie respectată dar e călcată în picioare în acest moment (…) Și am văzut specialiști care era specialiști de ATI în toxicologie care îndemnau la vaccinuri. Mă întreb dacă specialistul de toxicologie s-a întrebat dacă nu cumva sîntem otrăviți cu anumite substanțe sau dacă s-au făcut analize toxicologice, pe lîngă acest virus, ne punem și alte întrebări poate există și alte cauze ale pandemiei”.

Contrar susținerilor medicului intimat și a Comisiei de Disciplină a CM Argeș această atitudine nu poate fi considerată o încercare de conciliere în cadrul corpului profesional, iar astfel de discursuri în mod public reprezintă în mod clar încălcarea art. 38 și 39 din Codul de deontologie medicală.

II. Comisie de Disciplină este într-o profundă eroare considerînd că „Dna dr. a participat la acest protest în calitate de cetățean și nu ca reprezentant al breslei medicale. Aceasta se circumscrie libertății de exprimare prevăzută de Constituția României și nu a lezat în niciun mod demnitatea și prestigiul medicilor reprezentați de Colegiul Medicilor din România” în condițiile în care medicul intimat a precizat chiar în debutul cuvîntării că petiționează în calitate de medic.

În acest context nu se pune în discuție îngrădirea libertății de exprimare, drept garantat de art. 30 alin. (1) din Constituție. Modalitatea de exprimare și conținutul declarațiilor dnei dr. Hagima Geanina care nu a luat cuvîntul ca simplu cetățean, ci în calitate de medic, trebuie analizate prin prisma drepturilor garantate de art. 30 alin. (1) din Constituție, dar și al dispozițiilor art. (6) din același text de lege, potrivit căruia „libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la imagine” avînd în vedere că dreptul la libertatea de exprimare nu este un drept absolut.

Atitudinea dnei dr. Hagima Geanina Elena este similară cu aceea a multor medici care în timpul pandemiei au intervenit în spațiul public, în nenumărate situații, exprimînd păreri personale, nu toate fundamentate științific.

Se reține faptul că dna dr. Hagima Geanina Elena a fost susținută prin luări de poziție scrise și verbale de un nr. impresionant de cetățeni, dintre care mulți medici, care consideră că în această situație atitudinea dnei dr. nu poate fi considerată o abatere care poate fi sancționată. Aceste persoane au punctat de asemenea larga apreciere a calităților profesionale ale dnei dr. Hagima Geanina Elena.

De asemenea se reține faptul că pentru prima oară în practica instituției noastre au avut loc manifestări autorizate de protest, în scopul susținerii nevinovăției sale, la acestea participînd un nr. mare de persoane, inclusiv medici”.

Față de aceste concluzii solicităm Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor din România să constate că motivarea Comisiei de Disciplină a CM Argeș reținută în Decizia nr. 1/2022 este nefondată și contrară situației de fapt și probelor existente la dosarul cauzei avînd în vedere următoarele:

I. Comisia de Disciplină reține că „Manifestarea de protest la care a participat este rezultatul nemulțumirilor sale față de neimplicarea Colegiului Medicilor din România în lămurirea unor aspecte medicale referitoare la boala și vaccinul împotriva Covid-19”.

Solicităm Comisiei Superioare de Disciplină să constate că atitudinea medicului intimat reținută în această argumentație/concluzie reprezintă de fapt o încălcare a art. 38 și 39 din Codul de Deontologie Medicală, dispoziții potrivit cărora medicul are obligația de a sesiza în mod cît mai detaliat organismele corpului profesional și, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, are obligația de a păstra confidențialitatea datelor.

De asemenea, potrivit dispozițiilor Codului de Deontologie Medicală în orice situația litigioasă ori divergență profesională, înaintea oricărui demers public este obligatorie procedura de conciliere în cadrul corpului profesional. Simpla depunere a unei sesizări la CMR din partea dnei dr. Hagima Geanina Elena și nemulțumirea dînsei față de răspunsul primit nu justifică declarațiile publice făcute de dna dr. Hagima în cadrul protestului, declarații precum: „Petiționez la CMR eu fiind medic. Nu mi-am închipuit niciodată să ajung într-o asemenea situație, într-o pandemie care are alt scop. Medicii au jucat așa cum au cîntat globaliștii. Este inacceptabil (…) Din păcate tot ce am văzut a fost umilință, rușine pentru această profesie medicală, care trebuia să fie respectată dar e călcată în picioare în acest moment (…) Și am văzut specialiști care era specialiști de ATI în toxicologie care îndemnau la vaccinuri. Mă întreb dacă specialistul de toxicologie s-a întrebat dacă nu cumva sîntem otrăviți cu anumite substanțe sau dacă s-au făcut analize toxicologice, pe lîngă acest virus, ne punem și alte întrebări poate există și alte cauze ale pandemiei”.

Contrar susținerilor medicului intimat și a Comisiei de Disciplină a CM Argeș această atitudine nu poate fi considerată o încercare de conciliere în cadrul corpului profesional, iar astfel de discursuri în mod public reprezintă în mod clar încălcarea art. 38 și 39 din Codul de deontologie medicală.

II. Comisie de Disciplină este într-o profundă eroare considerînd că „Dna dr. a participat la acest protest în calitate de cetățean și nu ca reprezentant al breslei medicale. Aceasta se circumscrie libertății de exprimare prevăzută de Constituția României și nu a lezat în niciun mod demnitatea și prestigiul medicilor reprezentați de Colegiul Medicilor din România” în condițiile în care medicul intimat a precizat chiar în debutul cuvîntării că petiționează în calitate de medic.

În acest context nu se pune în discuție îngrădirea libertății de exprimare, drept garantat de art. 30 alin. (1) din Constituție. Modalitatea de exprimare și conținutul declarațiilor dnei dr. Hagima Geanina care nu a luat cuvîntul ca simplu cetățean, ci în calitate de medic, trebuie analizate prin prisma drepturilor garantate de art. 30 alin. (1) din Constituție, dar și al dispozițiilor art. (6) din același text de lege, potrivit căruia „libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la imagine” avînd în vedere că dreptul la libertatea de exprimare nu este un drept absolut.
 
Art. 31 din Constituție prevede că dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit și că mijloacele de informare în masă sînt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

Prin declarațiile sale dna dr. Hagima a adus atingere imaginii corpului medical care a depus eforturi deosebite pe perioada pandemiei, în conformitate cu protocoalele impuse de autoritățile naționale și în concordanță cu cele internaționale, astfel că prin exercitarea dreptului privind libertatea de exprimare, dna dr. Hagima nu poate încălca și prejudicia onoarea și demnitatea colegilor săi medici care au asigurat asistența medicală în spitale pînă la epuizare.

De asemenea, dna dr. Hagima, la fel ca oricare alt cetățean al României, are dreptul de a face declarații publice și are dreptul de a protesta cu privire la măsurile luate de autoritățile statului, dar trebuie avut în vedere că atitudinea publică adoptată în calitate de medic trebuie să fie în limitele impuse de Codul de Deontologie Medicală, iar încălcarea acestor limite se impune a fi sancționată.

În acest sens cităm din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție „… alin. (1) și (6) art. 30 trebuie interpretate și aplicate în concordanță cu jurisprudența C.E.A.D.O. pentru că libertatea de exprimare este garantată și de art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin care paragraful al doilea permite statelor să aducă anumite limitări acestei libertăți, cu condiția să respecte cerințele prevăzute de Convenție pentru valabilitatea lor. Astfel, s-a prevăzut că „exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate fi supusă unor formalități, condiții, restrîngeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru (…) protecția reputației sau a drepturilor altora (…)”. (Înata Curte de Casație și Justiție – Secția I civilă – Decizia nr. 1790/2015).

„…așa cum nicio libertate nu este absolută (ea sfîrșind acolo unde începe libertatea altuia), pentru a preveni arbitrariul, sînt prevăzute și anumite limite ale exercițiului libertății de exprimare, limite ce decurg din necesara asumare a unei responsabilități pentru orice activitate care ar avea potențialul de a aduce atingere drepturilor altora. Depășirea acestor limite poate duce la angajarea răspunderii disciplinare, civile ori chiar penale, pentru cel vinovat” (Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I civilă Decizia nr. 820/2016).

Asocierea unui membru al CMR, în condițiile în care acesta uzitează de calitatea sa de medic, cu alte persoane cu diverse profesii și preocupări, într-o manifestație publică în cadrul căreia au existat manifestări nedemne profesiei de medic, inclusiv prin utilizarea unor termeni injurioși, obiectiv nejustificați, doar pentru că are o nemulțumire personală față de activitatea organizației profesionale, este contrară Codului deontologic.

Profesia de medic este o profesie elitistă, iar membri ei pretind și merită respect dar numai în măsura în care comportamentul lor profesional și moral se ridică la nivelul unui standard.

Așa cum a statuat și Înalta Curte de Casație și Justiție, libertatea unei persoane – în general, se termină acolo unde îmncepe libertatea altei persoane, iar manifestarea discreționară a cuiva nu poate fi permisă în numele „libertății absolute”.

În plus față de ceilalți cetățeni, medicii au obligația de a avea o bună conduită în societate, iar asta generează o bună reputație pentru ei înșiși, pentru ceilalți colegi, dar și pentru organizația profesională din care fac parte. Strigarea în stradă a unor nemulțumiri nu este de natură, chiar dacă ele sînt făcute în cadrul unei manifestări autorizate, să rezolve nemulțumirile persoanei în cauză și nici să contribuie la buna imagine și prestigiul corpului profesional.

Colegiul Medicilor din România este dator să contribuie la toate acestea, să apere onoarea profesiei și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv prin aplicarea de sancțiuni), respectul și încrederea fiind două valori universale dificil de obținut dar foarte lesne de pierdut.

Membrii CMR nu pot și nu trebuie să capitalizeze imagine și notorietate prin defăimarea propriilor colegi sau prin defăimarea organizației medicale. Încrederea și respectul se obțin prin muncă asiduă la căpătîiul bolnavului și nu prin participarea „ca simplu cetățean” la proteste care să aibă ca scop înlăturarea unor măsuri/recomandări medicale, așa cum au fost cele organizate pe durata pandemiei.

Indiferent de opiniile divergente ale membrilor comunității științifice medicale, conduita medicilor trebuie să fie unitară și în conformitate cu dovezile științifice avînd în vedere că scindarea nu produce efecte pozitive nici în sînul comunității, nici în ceea ce privește încrederea pacienților în tratamentele recomandate de comunitatea medicală.

III. O altă concluzie reținută de Comisia de Disciplină a CM Argeș este că „Atitudinea dnei dr. Hagima Geanina Elena este similară cu aceea a multor medici care în timpul pandemiei au intervenit în spațiul public, în nenumărate situații, exprimînd păreri personale, nu toate fundamentate științific”.

Altfel spus comisia de disciplină teritorială apreciază într-un mod puin surprinzător că nesancționarea unor medici pentru fapte  ce atrag răspunderea disciplinară este de natură să justifice săvîrșirea altor fapte și să exonereze de răspundere pe cei ce le săvîrșesc. Susținerea unor teorii nefundamentate științific, neacceptate de mediul academic, chiar contrare măsurilor adoptate de autorități în combaterea pandemiei, de către un medic, respectiv de dna dr. hagima Geanian Elena, au impact deosebit asupra publicului larg, mai ales în contextul unei crize sanitare. Cu toate acestea, Comisia de Disciplină a CM Argeș a apreciat că nu se impune sancționarea medicului deoarece au mai făcut-o și alții, iar încălcarea repetată a normelor Codului deontologic generează impunitate și chiar precedent, ca izvor de drept.

IV. Nu în ultimul rînd, Comisia de Disciplină a Colegiului teritorial argumentează soluția de nesancționare prin aceea că „dna dr. Hagima Geanina Elena a fost susținută prin luări de poziție scrise și verbale de un nr. impresionant de cetățeni, dintre care mulți medici, care consideră că în această situație atitudinea dnei dr. nu poate fi considerată o abatere care poate fi sancționată” și precizează că „pentru prima oară în practica instituției noastre au avut loc manifestări autorizate de protest, în scopul susținerii nevinovăției sale, la acestea participînd un număr mare de persoane, inclusiv medici”.

Susținerea cetățenească poate fi utilă în multe domenii (electoral, cultural, artistic etc.), dar nu în cel disciplinar. Sprijinul public – pur afirmativ, declarativ sau real, acordat unei persoane nu poate fi de natură a înlătura consecințele faptelor sale. O astfel de  interpretare ar fi de natură să înlăture efectele oricăror norme – disciplinare, civile, penale etc., ceea ce evident nu paote fi primit.

Avînd în vedere aceste concluzii, solicităm Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor din România să constate că în această speță Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Argeș s-a derobat de responsabilitate și a abdicat de la îndatoririle legale și profesionale pe care le avea, preferînd să aleagă calea cea mai simplă de soluționare a cauzei, chiar dacă soluția este netemeinică și nelegală pentru a răspunde unei „presiuni” făcute de susținătorii doamnei doctor. Ne întrebăm retoric această susținere a reprezentat un mijloc de apărare al dnei doctor? Dacă da, se pare că a fost unul convingător pentru Comisia de disciplină care a apreciat că susținerea cetățenească este o justificare „profesionistă” care să atragă impunitatea.

V. Dna dr. Hagima Geanina Elena și-a construit apărarea în cadrul cercetării disciplinare, cu implicarea colegilor medici și a pacienților cu scopul (atins de altfel) de a intimida comisia de disciplină, ceea ce în fapt reprezintă o circumstanță agravantă și nu atenuantă sau chiar exoneratoare de răspundere. Medicul intimat chiar și după pronunțarea deciziei de către Comisia de Disciplină a CM Argeș a continuat aceste acțiuni de intimidare și influențare a opiniei publice, transmițînd decizia și diferite înscrisuri tuturor colegiilor teritoriale, încercînd astfel subminarea autorității organului administrativ-jurisdicțional, dar și al conducerii CMR.

Participarea și implicarea altor persoane pentru susținere, decît cele permise de dispozițiile procedurale în cadrul ședinței comisiei de disciplină reprezintă de asemenea o imixtiune gravă în activitatea comisiei cu scopul vădit de a influența decizia.

Avînd în vedere că acest modus operandi nu numai că nu a fost adecvat sancționat de comisia de disciplină, ci a condus chiar la adoptarea unei decizii de nesancționare, echivalează fie cu necunoașterea prerogativelor ce decurg din mandatul de membru al comisiei de disciplină (acordat de toți medicii înscriși în colegiul teritorial), fie cu ignorarea sau chiar încălcarea cu bună știință a acestui mandat din motive/rațiuni/cauze care nu au legătură cu calitatea de judecător al instanței profesionale.

Deși art. 114 alin. (4) din Statutul CMR, respectiv art. 3 alin. (4) din Regulamentul privind desfășurarea anchetei disciplinare la nivelul colegiilor teritoriale și, respectiv, al Colegiului Medicilor din România, aprobat prin Decizia CN al CMR nr. 12/2021, prevede în mod expres că procedura disciplinară este o procedură nepublică, totuși în textul deciziei atacate se consemnează că medicul intimat a fost citat pentru audieri la comisia de disciplină pentru data de 25 iulie 2022 și „Aceasta s-a prezentat cu avocatul său dna Marina Ioana Alexandru fiind de asemenea reprezentată și de dl. Consilier juridic Dan Bazavan, președintele Asociația Civică Stop Discriminării Cetățenilor. Aceștia au susținut apărările pe care le-au formulat și în fața Departamentului de jurisdicție și care se află la dosarul cauzei, constituind elemente de probatoriu”.

Prezența dnei avocat Marina Ioana Alexandru la ședințele din cadrul anchetei disciplinare efectuate la nivelul CM Argeș, în calitate de reprezentant convențional este un drept pe care îl are și trebuie respectat pentru orice persoană cercetată disciplinar, dar prezența dlui consilier juridic Dan Bazavan, în calitate de președinte al Asociației Civica Stop Discriminării Cetățenilor – asociație ce a avut calitatea de organizator al manifestării publice (similară celei incriminate) desfășurată la sediul CMR în data de 31.05.2022, reprezintă o încălcare a dispozițiilor procedurale avînd în vedere că este o terță persoană, fără legătură cu ancheta disciplinară aflată în desfășurare și care s-a prezentat într-o altă calitate, care nu era aceea de mandatar în baza unei procuri notariale a persoanei cercetate.

Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, consilierul juridic nu poate asigura reprezentarea unei persoane fizice. Un consilier juridic „are aptitudinea de a exercita profesia respectivă, numai în raport cu persoana juridică cu care are încheiat un angajament de muncă sau, după caz, o numire în funcție, iar nu în mod direct cu un terț”. (Curtea de Apel Timișoara – Secția a II-a civilă, Decizia nr. 1846/2013 – Condițiile reprezentării în justiție prin consilier juridic desemnat de persoana juridică constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile și Statutul profesiei de consilier juridic).

Prin urmare, față de această situație solicităm să se constate că Decizia nr. 1/2022 a Comisiei de Disciplină a CM Argeș este lovită de nulitate avînd în vedere că pe de o parte, așa cum am arătat mai sus, completul de judecată a recunoscut prin concluziile reținute în decizie că a fost influențat în luarea deciziei, iar pe de altă parte ședința de adoptare a deciziei, precum și cele în care a fost administrat probatoriul la nivelul Comisiei de Jurisdicție și Comisie de Disciplină, s-a desfășurat cu nerespectarea dispozițiilor procedurale privind confidențialitatea.

Față de toate aceste aspecte solicităm Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor din România admiterea contestației și anularea Deciziei nr. 1/2022 a Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Argeș ca nelegală avînd în vedere că în adoptarea soluției comisia a fost influențată iar ancheta disciplinară a fost efectuată cu încălcarea dispozițiilor procedurale, și ca nefondată avînd în vedere că toate argumentele pe care se sprijină soluția de stingere a anchetei disciplinare sînt de fapt, contrare probatoriului de la dosar, iar lipsa invocării lor în decizia contestată ar fi trebuit să ducă la aplicarea unei sancțiuni și nu la exonerarea de răspundere a dnei dr. Hagima Geanina Elena.

În cadrul reanalizării plîngerii solicităm Comisiei Superioare de Disciplină a CMR să constate că dna dr. Hagima Geanina Elena a încălcat dispozițiile Codului de Deontologie prin participarea la protest în calitate de medic care a exhibat-o inclusiv în cadrul discursului său public.

În timpul acestui protest întreg corpul medical a fost jignit și denigrat în mod organizat și susținut, prin diferite lozinci afișate: „ați omorît dintre noi și vă credeți eroi”, „cu protocoalele voastre medicale ați ucis oamenii în spitale”, „sînteți cadre medicale dar ați dansat în spitale goale” (3 poze anexate), precum și prin susținerea unor afirmații nedovedite științific și nerecunoscute de mediul academic.

În susținerile dnei dr. Hagima Geanina Elena, precum și în înscrisurile depuse, sînt discreditate măsurile de prevenire și combatere a pandemiei de Covid-19 adoptate de autoritățile naționale și internaționale, precum și protocoalele de tratament aplicate în timpul pandemiei. Pledoariile neștiințifice ale dnei dr. Hagima fac referire la diverse cercetări efectuate în mai multe state, dar ale căror rezultate sînt puse sub semnul întrebării și nevalidate de către mediul academic național și internațional. Prezentarea acestora în spațiul public, de către un medic activ, cu drept de liberă practică, are un profund impact negativ asupra unei părți a populației României, care fie nu are acces la astfel de informații, fie nu are pregătirea necesară să le înțeleagă, dar le preia ca atare.

Instigarea unui public needucat din punct de vedere medical împotriva măsurilor sanitare necesare sau influențarea lui prin utilizarea unor termeni, procedee, concluzii științifice a căror înțelegere excede capacității auditoriului dar în același timp crează un dubiu asupra intenției/calității actului medical, reprezintă o absatere gravă deontologică, cu consecințe la fel de grave asupa sănătății publice.

Complicitatea participării și girării din punct de vedere profesional a unor astfel de „proteste” îndreptate în mod public, explicit împotriva medicilor membri ai Colegiului Medicilor din România, acordată de către alți membri ai CMR reprezintă o încălcare flagrantă a art. 22 lit. k), 38 și 39 din Codul de Deontologie Medicală, aceste fapte neputînd rămîne nesancționate.

Pentru aceste motive solicităm pe fond admiterea plîngerii și sancționarea dnei dr. Hagima Geanina Elena.

Președinte
Prof. dr. univ. Daniel Coriu