ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Video: Cuvântul de învățătură al Preasfințitului Macarie, Episcop al românilor ortodocși din Europa de Nord ținut la Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu) - Uppsala, Suedia (Ianuarie 2022, Doxologia).

Ștefan Popa: ASTĂZI S-A FĂCUT MÂNTUIRE CASEI ACESTEIA 

Așadar, nu trebuie decât să avem curajul responsabilității, sensibilitatea conștiinței, duhul rugăciunii, al milosteniei și al roadelor bune, pentru ca Hristos să ne spună fiecăruia dintre noi cuvintele mântuitoare: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia!”

Era la vremea în care Domnul Iisus urca la Ierusalim spre a fi osândit și a pătimi pentru mântuirea lumii. Se îndrepta către ocara crucii. Dar și Zaheu, în chip prorocesc, s-a așezat pe sine pe calea lui Hristos și a răbdat rușine. Astfel, Zaheu L-a aflat îndată pe Domnul nu numai ca însoțitor pe cale, ci și ca împreună-mesean în casa sa. Vizita Domnului a adus pace și har de mântuire casei lui Zaheu. Mai înainte de toate, însă, a milostivit inima sa „împietrită", astfel încât să i se îndrepteze viața. Așezarea lui Zaheu pe calea Domnului i-a adus acestuia lărgirea orizontului existențial în plan vertical, adică l-a născut din nou în veșnicia vieții dumnezeiești. Zaheu n-a ținut seama de părerea mulțimii și a luat asupra sa rușinea. A fost luat în râs pentru Hristos. Tocmai acest lucru L-a făcut pe Domnul să ia aminte spre el, pentru că a aflat în Zaheu o oarecare înrudire duhovnicească cu Sine.

Numele lui Zaheu („zakkai” care în ebraică înseamnă „curat, pur”), adaugă acum o viață în Hristos. O veche tradiție, consemnată în „Constituțiile Apostolice”, ne spune că el a fost însoțitor al Sfântului Apostol Petru în câteva misiuni, apostol care l-a rânduit mai apoi Episcop al Cezareii Palestinei, urmându-i în acest scaun lui Corneliu, fostul sutaș. Biserica îl pomenește la 20 aprilie, socotindu-l în numărul celor 70 de ucenici ai Domnului, Zaheu era mai-marele vameșilor și era foarte bogat. Vameșii aveau datoria de a strânge impozitele pentru Imperiul Roman. Scriptura ne spune că auzind de faptul că trece Hristos prin Ierihon, s-a urcat într-un sicomor sa-L vadă pentru că era mic de statura.

Asemenea lui Zaheu, patimile omului, îi spun că este mai presus de toate și de toți, și din această cauză el nu-L poate vedea pe Hristos. Este ceva asemănător fariseului care spunea: „Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni" (Luca 18, 11). În momentul în care Iisus intră în casă, adică în inima sa, Zaheu se mărturisește: "Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit". Iar Hristos ii primește spovedania și îi spune: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiu al lui Avraam". Aceste cuvinte îi aduc cu adevărat pacea sufletului. Zaheu, cel plecat de acasă a murit și in locul lui s-a ridicat un alt Zaheu, o făptură nouă după cum spune Apostolul: „Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă" (II Cor. 5, 17).

Ceea ce îi lipsește omului de astăzi este faptul că nu mai reacționează precum a făcut Zaheu, atunci când a auzit că Hristos avea să treacă pe locul unde viețuia. Câți dintre noi se apropie de Trupul și Sângele Domnului așa cum a făcut-o Zaheu? Câți dintre noi mai caută să se elibereze cu adevărat de păcate ca Hristos să poată intra în casa noastră? Textul Evangheliei din Duminica a XXXII a după Rusalii ne descoperă că nu există îndepărtare și rătăcire atât de mare, încât să nu poată fi iertată de Dumnezeu. Un singur lucru trebuie să facă omul: să-și vină în fire, să conștientizeze starea de păcătoșenie și să-și dorească să-L vadă pe Hristos, așa cum a făcut-o Zaheu. Să nu uităm niciodată că oricât de păcătoși am fi, Domnul vrea să intre și să rămână în noi, căci „Fiul Omului a venit să caute, să mântuiască pe cel pierdut” (Matei 18, 1-11).

Așadar, nu trebuie decât să avem curajul responsabilității, sensibilitatea conștiinței, duhul rugăciunii, al milosteniei și al roadelor bune, pentru ca Hristos să ne spună fiecăruia dintre noi cuvintele mântuitoare: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia!”

Doamne, ajută!