ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


(informare pentru a nu mai plana o imagine negativă asupra tuturor avocaților, în condițiile în care unii dintre avocați chiar își exercită drepturile și, totodată, obligațiile care le revin conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, potrivit cărora  ”Avocatul promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului”)

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Baroului București din data de 23-28 ianuarie 2024, potrivit ”Procesului-verbal centralizator rezultate vot electronic”:

- cu votul a 5.253 voturi ”pentru” din totalul voturilor exprimate de 5.568, s-a aprobat un ”organizarea unui protest de către membrii Baroului București împotriva măsurilor fiscale care vizează profesia de avocat”, iar cu votul a 3.726 voturi ”pentru”  din totalul voturilor exprimate de 5.568 s-a aprobat forma de protest aferentă  ”constând în desfășurarea activității de către toți avocații care își desfășoară activitatea în domeniul dreptului penal 8 ore pe zi, în zilele lucrătoare ale săptămânii;

- cu votul a 4.711 voturi ”pentru” din totalul voturilor exprimate de 5.568 s-a aprobat organizarea ”unui protest de către membrii Baroului București, în perioada 31 ianuarie 2024 - 29 februarie 2024 și ulterior, dacă este cazul, cu desfășurare zilnică între orele 10.00 – 18.00,  manifestarea publică urmând să exprime nemulțumirea corpului avocaților în privința acțiunilor și/sau inacțiunilor autorităților publice competente care au avut următoarele efecte: 
 
a) restrângerea nelegală a dreptului la apărare,

b) ignorarea drepturilor avocatului în procedurile judiciare,

c) existența normelor de drept care permit crearea de presiuni asupra avocatului în exercitarea profesiei.
 
Protestul se va derula în mod pașnic și va avea ca scop:

- promovarea proiectelor de modificări legislative pentru întărirea/consolidarea dreptului la apărare, a drepturilor avocatului și a mecanismelor eficiente de protejare a acestuia în exercitarea profesiei, propunerile astfel concepute fiind expresia manifestărilor exercițiului libertății într-o societate democratică,  urmând să se solicite aprobarea acestora de către Parlamentul României, iar corpul profesional al avocaților să stăruie prin toate mijloacele adecvate pentru ca procesul de îmbunătățire legislativă propus în cadrul acestui protest să își atingă finalitatea;
 
- adresarea de solicitări către diverse autorități publice prin raportare la atribuțiile ce le revin”. 
 
Cu toate acestea, în hotărârea AGEA, în privința punctului de pe ordinea de zi aprobat privind organizarea protestului care avea ca scop exprimarea nemulțumirii corpului avocaților în privința acțiunilor și/sau inacțiunilor autorităților publice competente care au avut următoarele efecte:  restrângerea nelegală a dreptului la apărare; ignorarea drepturilor avocatului în procedurile judiciare existența normelor de drept care permit crearea de presiuni asupra avocatului în exercitarea profesiei, nu a fost consemnat scopul acestui protest, fiind menționat numai că se organizează protest, perioada și cam atât, fără a se consemna în integralitate punctul de pe ordinea de azi, astfel cum a fost adoptat de AGEA. 

Practic, în urma lecturării hotărârii AGEA, ar rezulta că avocații din cadrul Baroului București nu au votat nimic referitor la nemulțumirea pe care o au cu privire la stadiul în care se află în prezent dreptul la apărare și drepturile avocatului, hotărând numai organizarea unui protest împotriva măsurilor fiscale care afectează profesia de avocat, lucru neadevărat. 

Cu toate că am solicitat Decanului Barului București să rectifice eroarea materială ivită în conținutul hotărârii AGEA și să o completeze, astfel încât aceasta să reflecte hotărârile AGEA, astfel cum au fost adoptate, această eroare materială  nu s-a rectificat până în prezent. 

Consiliul Baroului București are potrivit legii obligația de a duce la îndeplinire hotărârile AGEA. 

Cu toate acestea, prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/30.01.2024, acesta a ”spart” practic protestele hotărâte de AGEA, hotărând că protestul se organizează în perioada 31.01.2024 – 29.02.2024, ”interval în care avocații care doresc să participe nu vor desfășura activități profesionale” și că ”vor purta o banderolă albă aplicată pe robă, ca semn al participării la protest.”  Astfel, contrar hotărârii AGEA, Consiliul Baroului București a dat o hotărâre în care a scris: ”fiecare avocat să facă ce vrea”, iar forma de protest cu ”banderola albă” a creat nemulțumire în rândul avocaților, deoarece aceștia nu asta au votat în cadrul AGEA. 

Pentru a protesta în mod individual, fiecare avocat putea să o facă, nefiind necesară nici convocarea unei AGEA de către Consiliul Baroului București și nici o hotărâre AGEA în acest sens. 

Însă, atâta timp cât AGEA adoptase hotărâri în acest sens, protestele trebuiau să fie ale întregului corp profesional al avocaților, iar Consiliul Baroului București trebuia să ducă la îndeplinire hotărârile AGEA și să organizeze protestele. Nu a făcut nimic în acest sens. Din contră, ulterior datei de 30.01.2024, Decanul și Consiliul Baroului București nu au mai scos niciun cuvânt cu privire la protestele avocaților membri ai Baroului București. Nu au transmis nicio solicitare către nicio autoritate publică prin care să comunice vreo nemulțumire a avocaților membri ai Baroului București. 

Cu toate că eu am participat fizic la ultimele două ședințe ale Consiliului Baroului București (din 13.02.2024 și 20.02.2024) și am solicitat să se pună pe ordinea de zi subiecte legate de protestul care se afla în derulare, decanul Baroului București a refuzat. 

Cu toate că:

- la data de 19.02.2024 am transmis o solicitare către Consiliul Baroului București prin care am solicitat ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA privitoare la forma de protest aferentă protestului aprobat în AGEA de avocații din Baroul București împotriva măsurilor fiscale care afectează profesia de avocat, respectiv ”desfășurarea activității de către toți avocații care își desfășoară activitatea în domeniul dreptului penal 8 ore pe zi, în zilele lucrătoare ale săptămânii” (formă de protest care s-a aflat pe ordinea de zi a AGEA ca urmare a hotărârii Consiliului Baroului București nr. 30/19.12.2023), arătând și faptul că luarea unei hotărâri de către Consiliul Baroului București, în regim de urgență, se impune cu atât mai mult cu cât în procedură de legiferare, în Parlamentul României, se află proiecte de lege care ar putea fi amendate, astfel încât să fie soluționate revendicările de protest ale avocaților din Baroul București;

- av. Aura Speranța Ungureanu a transmis o solicitare către Consiliul Baroului București prin care, arătând că nu s-a rezolvat niciunul dintre scopurile protestului avocaților, a solicitat ca protestul să fie prelungit și pentru perioada 01 martie – 31 martie 2024; 

- ședințele Consiliului Baroului București sunt convocate săptămânal, în zilele de marți; 

nu a mai fost convocată ședința Consiliului Baroului București pentru ziua de marți, 27.02.2024, ultima ședință a CBB din perioada de protest adoptată inițial (luna februarie 2024), tocmai pentru a nu se supune analizei și votului cele două solicitări. 

Se poate constata astfel cum Decanul și Consiliul Baroului București refuză să pună în aplicare hotărârea AGEA a Baroului București din 23-28.01.2024, ignorând cu desăvârșire voința miilor de avocați care și-au exprimat votul și au adoptat hotărâri în AGEA pentru organizarea de proteste care aveau ca scop abrogarea măsurilor fiscale care afectează profesia de avocat, precum și întărirea/consolidarea dreptului la apărare și a drepturilor avocatului. 
 Având în vedere că prin hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/30.01.2024 s-a decis ca fiecare avocat să protesteze după cum consideră necesar, această informare publică pe care o fac reprezintă o modalitate de manifestare a nemulțumirii mele exprimate public, în calitate de avocat membru al Baroului București, față de atitudinea sfidătoare a membrilor organelor de conducere ale Baroului București care ignoră votul și voința avocaților membri ai Baroului București exprimată în AGEA din 23-28.01.2024. Membrii organelor de conducere ale Baroului București nu întreprind niciun demers în favoarea avocaților pe care, teoretic, îi reprezintă și nici pentru existența în mod real și efectiv a unui drept la apărare al cetățenilor  pe care aceștia și-l exercită prin intermediul avocaților. 

Aduc, totodată, la cunoștință publică faptul că mai mulți avocați membri ai Baroului București, susținuți de avocați din restul Barourilor din țară, precum și de cetățeni, am redactat mai multe revendicări pe care le vom transmite autorităților publice din România, pentru respectarea obligațiilor care ne revin, conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, de apărare a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale omului. 

Noi am jurat și nu ne-am uitat jurământul (”Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului și să exercit profesia de avocat cu cinste și demnitate. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”). 
 
Facem tot ce putem și ce depinde de noi, în mod individual, pentru a ne respecta jurământul. 
 
(Semnături pentru susținerea revendicărilor s-au strâns aici si se poate semna în continuare: