ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


In legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului exista articolul 118 care se refera la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul municipiilor și orașelor si la consiliile locale. 

Ce a facut Guvernul? 

Invocand art. 118 alin 3 a dat un HG (nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea): https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171051

In acest HG a bagat de la el putere ce criterii a vrut, fara ca respectivele criterii sa se regaseasca in lege. 
IN anexa nr 2 - Metodologie a bagat Guvernul, de la el putere, numeroase criterii, adica taman criterii pecare vrea sa le legifereze acum prin PLX nr 145/2023 sub pretextul preventiei, PLX care a generat revolta in societate. 
Aceste criterii nu vizeaza numai copii cu parinti plecati in strainatate, ci ORICE copil. 

Daca Guvernul ar fi avut temei de drept in vreo lege ca sa poata sa instituie asemenea criterii, nu ar mai fi propus acum un proiect de lege care sa contina astfel de criterii (ca ar fi exista deja intr-o lege). 

Cum a facut proiect de lege pentru asta, inseamna ca ce e in HG ul in vigoare din 2015 nu avea temei de drept in vreo lege sa faca asta, nu avea ce lege sa puna in aplicare prin HG. 

De altfel, asa cum aratai anterior a invocat art 118 alin 3 din Legea nr 272/2004, articol care nu prevede nimic in acest sens. 

Ce a mai bagat Guvernul in Metodologia din HG?

art. 9 lit d) 

Articolul 9

Pentru desfășurarea activității de identificare a situațiilor de risc și planificarea intervențiilor serviciul public de asistență socială are obligația de a realiza o listă a resurselor existente la nivel local care să cuprindă:

d) INFORMATII cu privire la instituțiile și organizațiile care pot furniza asistență și consiliere la nivel județean: direcția generală de asistență socială și protecția copilului, agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, centrul județean de resurse și asistență educațională, INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN etc., precum și organizațiile neguvernamentale acreditate. 

Asta in conditiile in care in legea nr 272/2004 nu se prevedeau asemenea obligatii pnetru inspectoratele scolare:

- art 52 - inspectoratele scolare aveau obligatia sa ia masuri de sprijinire, educatie, etc, iar cadrele didactice erau obligate ca in privinta  CAZURILOR de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului SA SEMNALEZE  serviciului public de asistență socială sau, după caz, direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aceste cazuri.

- ART 91 (3) În situațiile în care copiii de vârstă școlară SE SUSTRAG procesului de învățământ, desfășurând munci cu nerespectarea legii, unitățile de învățământ sunt obligate SA SESIZEZE de îndată serviciul public de asistență socială. În cazul unor asemenea constatări, serviciul public de asistență socială împreună cu inspectoratele școlare județene și cu celelalte instituții publice competente sunt obligate să ia măsuri în vederea reintegrării școlare a copilului.

Ce a facut Guvernul, prin HG?

A creat criterii care nu erau prevazute in lege si a dispus la art 9 lit d) sa se colecteze date despre toti copii pe criteriile stabilite de el, care nu au nicio treaba cu ce scria in lege. 

Ce s-a intamplat?

S-au creat baze de date prin obligarea profesorilor sa introduca in bazele de date toate datele personale ale copiilor, s-au folosit criterii, se stabilesc scoruri pentru diverse, inclusiv abandon scolar care nu au treaba cu realitatea. 

Toate aceste baze de date create sunt ILEGAL constituite, nu exista temei in vreo lege pentru constituirea lor. 
Dreptul la viata privata al tuturor la fost incalcata, dar pe de alta parte ne povestesc de legislatia pe GDPR. 

Mai mult, pe langa acel PLX 145/2023 prin care incearca sa bage in lege ceea ce au facut deja faptic, in mod ilegal, in proiectul de lege privind invatamantul preuniversitar s-a introdus urmatorul articol: 

Art. 81. (1) Începând cu învățământul primar, elevii primesc CARDUL NATIONAL DE ELEV.

(2) Cardul Național de Elev este nominal și atestă că titularul cardului are calitatea de beneficiar al tuturor facilităților prevăzute în prezenta lege sau al altor facilități adresate elevilor cuprinse în legi speciale.

(3) În baza Cardului Național de Elev, operatorii economici pot oferi
facilități elevilor.

(4) Cardul Național de Elev se distribuie gratuit elevilor, prin unitățile de învățământ, la începutul fiecărui ciclu de învățământ.

(5) METODOLOGIA de funcționare, utilizare și APROBARE A FORMATULUI Cardului Național de Elev, se stabilesc prin hotărârea Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, în termen de 2ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Ce va scrie Guvernul in Metodologia cu FORMATUL cardului de elev. Vazurati mai sus ce se practica: va scrie in el ce va vrea si va colecta orice informatie despre copil si familia lui, ceea ce deja se intampla faptic. 

CE e cardul asta de elev, de fapt? 

IDENTITATEA DIGITALA A ELEVULUI.
 
 Ar putea fi o imagine cu text

 Ar putea fi o imagine cu text
 
 
Ar putea fi o imagine cu text
 
 Ar putea fi o imagine cu text care spune „123 Art. 81. Național Incepând cu lev. elevii primesc Cardul Art. mută SecÈiunea Grup parlamentar acordă Începând învățământul primar. elevii primesc Cardul NaÈional Cardul Național format Cardul Național Elev Consiliului solicitarea nejustificat Cardul anului espectiv. Autor: Deputat PNL Pavel Popescu retras care absenteaz număr Cardul Național nominal atestă titularul calitatea beneficiar facilitătilor prevăzute prezenta lege adresate speciale. baza Național operatorii economici pot oferi facilități elevilor. Național unitățilede învățământ, Metodologia funcționare, Cardului NaÈional stabilesc prn inițiată Ministerul Educației, termen 2ani vigoare prezentei limimare Elev distribuie elevilor, prin învățământ. Guyernului intrarea”
 
 
Ar putea fi o imagine cu lemurieni și text