ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Numeroaselor persoane care m-au întrebat, fie public, fie în privat, care ar fi baza legală pentru opoziția la testele (neconforme) efectuate copiilor, le răspund generic și telegrafic aici. 

În primul rând, un ordin de ministru sau o hotărâre de guvern nu pot încălca sau completa legea. dacă, de exemplu, ordinul dlui. Câmpeanu încalcă Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, atunci ordinul este ilegal și cine îl pune în aplicare, mai ales prin exces de zel, comite o ilegalitate. 

În al doilea rând, vă rog să analizați în cascadă aceste texte și veți descoperi relativ ușor de ce ordinul dlui. Câmpeanu referitor la testarea obligatorie încalcă legea. 

  • art.1, lt. d), legea nr.46/2003 : prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; notă - testul rapid este un act medical; 
  • art. 2 - pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale; notă - testele rapide cumpărate de stat de la companii fără autorizație sanitară și experien.ță în domeniu nu îndeplinesc această cerință; 
  • art. 3 - 5 : Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare; Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza; Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate; 
  • art. 6 : Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic; 
  • art. 13: Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului; 
  • art. 17 - În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate; Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator; 
  • art. 18 : Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord; 
  • art. 19: Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului; 
  • art. 30 : Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat; se exceptează cazurile de urgență apărute în situații extreme; notă - părinții sau profesorii nu sunt personal acreditat, iar un indice de infectare de sub 2 la mie nu înseamnă situație extremă.