ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Dragii mei, așa cum am spus și în emisiunea de la Nașul TV din data de 11 mai 2022, ca urmare a numeroaselor solicitări venite din partea dumneavoastră cu privire la completarea chestionarului de recensământ, fac publică notificarea pe care eu, Avocat Marina-Ioana Alexandru împreună cu familia mea, cu cei apropiați nouă și cu dl. Adrian Aciu - partenerul meu consacrat de lucru pentru apărarea drepturilor și libertăților noastre fundamentale și constituționale, o depunem fiecare la primăria de care aparținem cu reședința principală și spre știința Institutului Național de Statistică (INS).

Având în vedere că acest chestionar de autorecenzare / recenzare este dinamic, iar întrebările diferă de la persoană la persoană, fiind generate în funcție de răspunsul oferit la întrebarea anterioară, raportat și la faptul că în chestionar nu există opțiunea de a avea dreptul să nu răspund la anumite întrebări pe care le consider o încălcare a vieții intime și private și să motivez de ce nu răspund, am hotărât să procedez astfel, prin a NOTIFICA instituțiile desemnate pentru aducerea la îndeplinire a colectării datelor de recensământ, dovedindu-mi totodată bună-credință și disponibilitatea de a conlucra și coopera în acest sens.

Astfel, eu scot la imprimantă:

- notificarea în 3 exemplare (unul pentru primărie, unul pentru Institutul Național de Statistică și un exemplar rămâne la mine);

-chestionarul de recensământ în 3 exemplare (un exemplar îl atașez la exemplarul de notificare adresat Primăriei, un exemplar îl atașez la exemplarul de notificare pentru Institutul Național de Statistică și un exemplar îl atașez la exemplarul de notificare care rămâne la mine, pentru a avea întregul document expediat).

Chestionarul de recensământ îl completez la fiecare întrebare la care aleg să raspund, cu pixul și semnez pe fiecare pagină cu numele scris în clar (adică cu litere de tipar) și semnătura olografă alături, plus data la care am completat.

Voi avea grijă ca data la care expediez notificarea împreună cu chestionarul de recensământ completat să coincidă cu data pe care eu am înscris-o pe chestionar ca fiind data completării sau cel mult să fie data expediției a doua zi după data completării.

Expediția o voi face prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și valoare declarată.

La momentul în care mi se remite confirmarea de primire de la poștă, voi avea grijă să o atașez la exemplarul întregului document care rămâne la mine, pentru a avea dovada expedierii (păstrez inclusiv chitanța de la oficiul poștal, pe care o primesc la momentul expedierii documentului) și a confirmării de primire de la instituție. În eventualitatea unui litigiu, aceste înscrisuri îmi vor fi foarte necesare.

De asemenea, voi avea grijă ca să îmi urmăresc e-mailul și SMS-urile din telefon pentru a-mi nota de îndată numărul de înregistrare acordat prezentei notificări, împreună cu formularul chestionar de recensământ atașat și care este parte integrantă din notificare, pe care l-am solicitat a-mi fi comunicat la adresa de email ...... și prin SMS la numărul de telefon ......., așa cum am specificat în notificare. Voi salva mesajele primite cu numărul de înregistrare de la instituțiile pe care le-am notificat.

Referitor la întregul document expediat, este important să rămână și la mine un exemplar, deoarece în momentul în care urmează să vină recenzorul la domiciliul meu, eu să îl primesc și să pot să îi dictez exact următoarele, cu mențiunea expresă că am notificat în data de … instituția desemnată pentru recensământ:

1. răspunsurile la întrebările la care am ales să răspund și dictez exact ce am completat în chestionarul de recensământ pe care l-am expediat împreună cu notificarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și valoare declarată;

2. pentru întrebările pe care eu le consider nelegale și abuzive, îi cer recenzorului să consemneze motivarea mea pe care am făcut-o și în scris, pe chestionar, în dreptul întrebării, cu următorul răspuns, respectiv, voi scrie așa: „întrebarea o consider nelegală, abuzivă și o intruziune în viața mea intimă și privată”.

Procedez așa pentru ca toate răspunsurile mele să poată fi introduse corect în platforma online a recensământului, de către recenzorul prezent.

Având în vedere că, motivat juridic, am hotărât să răspund la întregul chestionar așa cum am menționat mai sus, fapt pentru care am făcut notificarea, recenzorul este posibil să refuze această modalitate, invocând tot felul de motive conform instrucțiunilor care i-au fost date și este posibil să vrea să consemneze fie că eu refuz să furnizez informațiile solicitate sau că furnizez informații incomplete sau că refuz să furnizez informațiile în forma solicitată, căutând să mă încadreze la vreuna dintre sancțiunile contravenționale.

În această situație mă voi manifesta calm, cu bună-voință și voi solicita politicos să se încheie un proces-verbal la fața locului, în care să se consemneze următoarele:

„subsemnata ….  cu bună-credință și disponibilitate de a conlucra și coopera pentru colectarea datelor statistice specifice recensământului, am solicitat recenzorului înscrierea în platformă a răspunsurilor mele corecte și adecvate la chestionarul de recensământ al populației, conform drepturilor și libertăților mele constituționale, iar acesta refuză motivând că….”

Îi voi aduce la cunoștință recenzorului întregul temei de drept pe care l-am menționat în notificare și îl voi întreba calm și politicos dacă alege să fie pe o poziție de adversitate cu mine, cetățean liber al României și alege să-mi încalce drepturile și libertățile constituționale pe care le am consfințite de Constituția României - legea supremă și fundamentală a țării.

Nu voi semna procesul-verbal, decât în condițiile în care se consemnează exact punctul meu de vedere, legitim.

Voi avea grijă ca din momentul în care recenzorul se prezintă la locuința mea, eu să înregistrez toata întrevederea, îl voi înștiința cu privire la acest aspect și voi motiva cu faptul că acest lucru este în beneficiul reciproc, pentru a avea amândoi dovada bunei noastre credințe, a discuțiilor purtate și a bunei desfășurări a întrevederii.

Am dreptul de a înregistra, raportat la faptul că întrevederea are loc în incinta proprietății mele, drept urmare oricine dorește să vină la mine și este acceptat de mine în casa mea, are obligația de a accepta și respecta obiceiul casei.

În prealabil voi avea pregătit un ceai de tei :):):), conform unor recomandări oficiale!

Având în vedere toate cele de mai sus, vă rog să citiți cu foarte mare atenție tot ceea ce am scris, atât în mesaj cât și în notificare și vă rog să rețineți că această postare este doar o mărturisire și răspunsul meu la întrebările dumneavoastră, cu privire la ce voi face eu și familia mea în situația dată.

Pe dumneavoastră vă îndemn să reflectați cu maturitate și discernământ, să vă strângeți toate informațiile de care considerați că aveți nevoie, astfel încât decizia dumneavoastră să fie luată conform propriei conștiințe și propriilor simțăminte, iar consimțământul dumneavoastră să fie exprimat în mod liber și neviciat.

Notificarea poate fi accesată și la acest link:

DOMNUL și MÂNTUITORUL nostru IISUS HRISTOS să ne lumineze, iar MAICA DOMNULUI să ne țină sub SFÂNTUL EI ACOPERĂMÂNT.

Cu drag, Avocat Marina-Ioana Alexandru.