ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


La data de 12.07.2021, CASD a depus la Curtea de Apel București o Cerere de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu Guvernul României și Ministerul Afacerilor Interne prin care a solicitat instanței:

să dispună anularea a Hotărârilor de Guvern: nr. 636 din 09.06.2021, nr. 678 din 24.06.2021 și nr. 730 din 08.07.2021 și, în consecință, să dispună obligarea Guvernului României să emită Hotărâri de Guvern – acte de organizare a executării Legii nr. 55/2020, cu respectarea dispozițiilor Constituției României, deciziilor Curții Constituționale și legilor în vigoare, fără a substitui sau a adăuga la lege și fără a afecta drepturi și libertăți fundamentale prin acte de reglementare secundară care nu au putere de lege;
 
să oblige Guvernul să emită o hotărâre de încetare a stării de alertă. 

Cererea de chemare în judecată: CASD – actiune anulare HG 636, HG 678, HG 730- 2021 si incetare stare de alerta- de incarcat

Așa cum s-a arătat mai sus atât legea care dă abilitatea Guvernului să emită hotărâri în acest domeniu, Legea nr. 55/2020 se referă la măsuri care trebuie luate în mod nediscriminatoriu și  fără  a  aduce  atingere  existenței  altor  drepturi  și  libertăți  fundamentale  cu  respectarea principiului egalității de tratament juridic pentru situații identice sau comparabile. 

Hotărârea de Guvern  este un act unilateral cu caracter normativ emis în regim de putere publică în vederea executării legii neputând însă să o substituie și să emită pe această cale norme cu putere de lege, deoarece ar trece în atribuțiile legislative ale Parlamentului.

În  calitatea  sa  de  act  administrativ  normativ  hotărârea  de  Guvern  este  prezumată  că respectă  principiul  legalității  și  ca  atare  trebuie  să  fie  conformă  cu  ordonanțele,  legile  și Constituția României. 

În cazul de față, aceste dispoziții din Hotărârile de Guvern nu sunt conforme cu dispozițiile Legii nr. 55/2020 mai sus examinate, deoarece încalcă limitele competenței prev. de lege, precum și drepturile și libertățile cetățenilor, stabilind cu exces de putere numai anumite categorii de persoane cărora  li se instituie măsura carantinei (cele netestate și nevaccinate) decât cele la care se referă legea, realizând o restrângere nejustificată a drepturilor cetățenilor prin depășirea scopului urmărit și propus de protejare a sănătății populației, stabilind discriminatoriu și cu atingerea drepturilor sau libertăților cetățenilor, activități la care pot participa doar o anumită categorie de cetățeni, măsuri care nu sunt proporționale întrucât urmăresc substituirea prin hotărârea de Guvern a unei legi privind obligativitatea vaccinării.

Chiar  dacă  nu  menționează  expres  obligativitatea  tuturor  persoanelor  la  vaccinare hotărârile de Guvern discriminează fără a fi necesar în scopul asigurării sănătății populației prin dezavantajarea  categoriei  persoanelor  nevaccinate  care  așa  cum  s-a  arătat  mai  sus  reprezintă majoritatea populației României. Art. 15 alin. 1 din Constituție stabilește că cetățenii beneficiază de drepturile și libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea, iar art. 16 alin. 1 din Constituția României arată că cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice fără privilegii și fără discriminări. 

Or, Curtea Constituțională a arătat în deciziile sale că nesocotirea principiului egalității  în drepturi are drept  consecință neconstituționalitatea privilegiului sau a discriminării și că neconstituționalitatea privilegiului impune eliminarea privilegiului nejustificat acordat.     
 
Pentru  aceleași  motive,  hotărârile  de  Guvern  nr.  636/2021  și  nr.  678/2021  încalcă dispozițiile art. 53  din Constituția României.
 
Întreaga expunere este disponibilă aici: Cerere de chemare în judecată

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews