Femeii creștine

Izvor al dragostei, și dragoste tu ești,
Izvor ce dă viață, și viața însăși ești,
Ești lacrima Rahelei, și tânguirea ei,
Ești candelă arzândă, și sfiiciunea ei.

Când stam ascuns, din frica de iudei,
Și-am dat curajul pe lașitate și dezonoarea ei,
Ai mers netemătoare cu mir la Domnul răstignit,
Pe care eu, bărbatul, mai mult L-am pironit.

Tu ai primit cuminte în chinuri prunci să naști,
Să-i crești pioși, din Paști și până-n Paști,
Odoare închinate lui Dumnezeu Preasfânt,
Spre-a lumii mântuire în cer și pe pământ

23 martie 2021